การลบข้อความ

การลบข้อความที่คุณไม่ต้องการใช้หรือไม่ต้องการเห็นใน กล่องจดหมายเข้าหรือใน โฟลเดอร์จดหมายของคุณ

  • ในรายการข้อความ เมื่อคุณชี้หรือเลือกที่ข้อความ ไอคอน ไอคอน Delete จะปรากฏขึ้นมา เมื่อต้องการลบข้อความ ให้กด ไอคอน Delete

คำสั่งลบข้อความในรายการข้อความ

  • ถ้าข้อความเปิดอยู่ในหน้าต่างแยกให้คลิก ข้อความ > ลบ

คำสั่งลบบน Ribbon

เมื่อข้อความถูกลบใน Outlook 2013 ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความที่ถูกลบอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ และต้องการลบข้อความอย่างถาวร ให้กด Shift + Delete หรือ Shift +ไอคอน Delete ซึ่งคุณจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนใจและกู้คืนข้อความกลับมาในภายหลัง

เดี๋ยวก่อน ฉันเปลี่ยนใจแล้ว

ถ้าข้อความที่คุณต้องการเก็บไว้ยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ให้ลากข้อความจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ไปยังโฟลเดอร์อื่น เมื่อใดก็ตามที่โฟลเดอร์ ว่างเปล่า ถ้าตั้งค่าแบบ POP3 (POP3: โพรโทคอลที่ใช้กันทั่วไปในการเรียกข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตอีเมล), IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): มีความแตกต่างจากอินเทอร์เน็ตอีเมลโพรโทคอล เช่น POP3 ที่มีโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าบนเซิร์ฟเวอร์เพียงโฟลเดอร์เดียว ในขณะที่ IMAP จะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ได้หลายโฟลเดอร์เพื่อเก็บและจัดระเบียบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง) รวมถึงบัญชีผู้ใช้ Microsoft Hotmail แสดงว่าข้อความได้ถูกลบอย่างถาวรแล้ว

แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server บางบัญชี ถ้าได้เปิดใช้งานไว้ คุณสามารถเรียกคืนข้อความที่ถูกลบในช่วงเวลาที่จำกัดได้ ผู้ดูแล Exchange ของคุณจะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาดังกล่าว

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, Outlook 2013