ดูปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองานของคุณ

Outlook เป็นมากกว่าโปรแกรมอีเมล คุณยังสามารถจัดการปฏิทิน ที่ติดต่อ งานหรือบันทึกย่อของคุณได้ด้วย แถบนำทาง (แถบนำทาง: คำสั่งที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook ซึ่งจะช่วยนำทางคุณไปยังจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงานได้อย่างรวดเร็ว)ใหม่ใน Outlook 2013 ทำให้คุณสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้

แถบนำทาง Outlook 2013

  • คลิกมุมมองที่คุณต้องการเห็น

แถบการนำทาง ใหม่แทนที่ปุ่มที่ปรากฏที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางใน Outlook 2003, Outlook 2007 และ Outlook 2010

เมื่อคุณเริ่ม Outlook มุมมอง จดหมาย จะปรากฏขึ้น แถบการนำทาง แสดงมุมมองสี่มุมมอง คือ จดหมาย, ปฏิทิน, บุคคล และ งาน หากต้องการดูมุมมองอื่น ได้แก่ บันทึกย่อ, โฟลเดอร์ และ ทางลัด ให้คลิก ปุ่ม ตัวเลือกการนำทาง บนแถบนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนด แถบการนำทาง เอง ให้ดู เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนแถบนำทาง

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013