การลบเมืองออกจากรายการแถบสภาพอากาศบนปฏิทิน

ให้เอาเมืองที่คุณไม่ต้องการเห็นแล้ว ออกจาก แถบสภาพอากาศ (แถบสภาพอากาศ: การพยากรณ์อากาศแบบสามวันสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกจะปรากฏที่ด้านบนของมุมมองปฏิทิน)

  1. ถัดจากชื่อเมืองของแถบสภาพอากาศ ให้คลิกลูกศรลง
  2. คลิกเมืองที่คุณต้องการเอาออก
  3. คลิก ไอคอนการลบตำแหน่งที่ตั้งของแถบสภาพอากาศ

เลือกและลบเมืองออกจากแถบสภาพอากาศ

ถ้าคุณได้บันทึกครบห้าเมืองตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ในรายการแล้ว คุณจะต้องลบเมืองออกจึงจะสามารถเพิ่มเมืองอื่น ได้

 หมายเหตุ    รายการ แถบสภาพอากาศ จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งที่ตั้ง คุณไม่สามารถลบตำแหน่งที่ตั้งนั้นได้ถ้าเป็นเพียงตำแหน่งที่ตั้งเดียวในรายการ

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013