การเปลี่ยนเมืองการพยากรณ์ในแถบสภาพอากาศบนปฏิทิน

ด้วย แถบสภาพอากาศ (แถบสภาพอากาศ: การพยากรณ์อากาศของตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกแบบสามวัน ซึ่งอยู่ด้านบนของมุมมองปฏิทิน) บนปฏิทิน Microsoft Outlook 2013 คุณจะทราบว่าต้องเตรียมร่มหรือแว่นกันแดดหรือไม่ โดยการพยากรณ์อากาศสามารถใช้ได้กับเมืองทั่วโลก

แถบสภาพอากาศของ Outlook

เปลี่ยนเมือง

  1. ถัดจากเมือง แถบสภาพอากาศ ให้คลิกลูกศรลง

เลือกเมืองจากรายการที่ตั้งของแถบสภาพอากาศ

  1. คลิกเมืองที่คุณต้องการ

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการลบเมืองออกจากรายการ ให้คลิก ไอคอนการลบที่ตั้งของแถบสภาพอากาศ

เพิ่มเมือง

เพิ่มเมืองโปรดของคุณลงในแถบสภาพอากาศ จากนั้นคุณจะสามารถสลับอย่างรวดเร็วไปที่การพยากรณ์ล่วงหน้าสามวันได้ถึงถึงห้าเมือง

  1. ถัดจากชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง

คำสั่ง เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง บนแถบสภาพอากาศ

  1. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อเมือง แล้วคลิก ค้นหา ปุ่มค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือกด Enter นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาโดยการใส่รหัสไปรษณีย์ได้

ถ้ามีหลายเมืองตรงกับการค้นหาของคุณ ให้คลิกเมืองที่คุณต้องการ

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013