การสร้างข้อความอีเมล

  1. คลิก หน้าแรก
  2. ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก อีเมลใหม่

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมล ให้กด Ctrl+Shift+M

  1. ถ้ามีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลเป็นจำนวนมากใน Microsoft Outlook 2013 ปุ่ม จาก จะปรากฏขึ้นและบัญชีผู้ใช้ที่จะส่งข้อความจะถูกแสดง เมื่อต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก จาก
  2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความ
  3. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือชื่อของผู้รับในกล่อง ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง (กล่องถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง: ข้อความจะส่งถึงผู้รับในกล่องถึง โดยผู้รับในกล่องสำเนาถึง (carbon copy) และสำเนาลับถึง (blind carbon copy) จะได้รับข้อความด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ชื่อของผู้รับในกล่องสำเนาลับถึง จะไม่ปรากฏให้ผู้รับรายอื่นๆ เห็น) แยกผู้รับแต่ละรายด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

เมื่อต้องการเลือกชื่อผู้รับจากรายชื่อในสมุดรายชื่อ ให้คลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการ

แสดงฉันไม่เห็นกล่อง สำเนาลับถึง ฉันจะเปิดใช้งานได้อย่างไร

เมื่อต้องการแสดงกล่อง สำเนาลับถึง สำหรับข้อความนี้และข้อความทั้งหมดในอนาคต ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นในกลุ่ม แสดงเขตข้อมูล ให้คลิก สำเนาลับถึง


  1. หลังจากที่คุณเรียบเรียงข้อความแล้ว ให้คลิก ส่ง
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, Outlook 2013