เปิดสิ่งที่แนบมา

ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาจะรู้ได้จากไอคอนคลิปหนีบกระดาษในรายการของข้อความอีเมล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อความอีเมล สิ่งที่แนบมาจะปรากฏในกล่องสิ่งที่แนบมาหรือในเนื้อหาข้อความอีเมล

ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิด

สิ่งที่แนบมาปลอดภัยหรือไม่

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Microsoft Outlook 2013 จะบล็อกสิ่งที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัย (เช่น แฟ้ม .bat, .exe, .vbs และ .js) ซึ่งอาจมีไวรัสได้ ถ้า Outlook ได้บล็อกแฟ้มสิ่งที่แนบมาใดๆ ก็ตามในข้อความอีเมล รายการของชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกจะปรากฏขึ้นในแถบข้อมูล (แถบข้อมูล: แบนเนอร์ที่อยู่ใกล้กับส่วนบนของข้อความอีเมล การนัดหมาย ที่ติดต่อ หรืองานที่เปิดอยู่ ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ พร้อมกับแสดงสถานะออนไลน์ของที่ติดต่อที่กำลังใช้บริการ Instant Messaging เป็นต้น)ที่ด้านบนสุดของข้อความ

ความปลอดภัย   แม้ว่า Outlook จะมีการป้องกันสิ่งที่แนบมาอยู่นี้ก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดสิ่งที่แนบมาทั้งหมด โดยเฉพาะในกรณีที่มาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จักหรือไม่เชื่อถือ ถ้าไม่แน่ใจ ให้ยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่แนบมากับผู้ส่ง นอกจากนี้ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทันสมัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

มีสิ่งที่แนบมาอยู่จำนวนมากเช่นกันที่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดแฟ้มนั้นเพื่อดูเนื้อหาก็ได้ คุณสามารถแสดงตัวอย่างของสิ่งที่แนบมาได้เลยในบานหน้าต่างการอ่าน หรือในข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ โดยให้คลิกสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการให้แสดงตัวอย่าง แล้วสิ่งที่แนบมานั้นก็จะปรากฏแทนที่เนื้อหาข้อความ เมื่อต้องการกลับไปที่ข้อความอีเมล ให้คลิก ข้อความ ที่อยู่ติดกับสิ่งที่แนบมานั้น หรือบนแท็บ เครื่องมือสิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก แสดงข้อความ

สิ่งที่แนบมาบางอย่างไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้ คลิกสองครั้งสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดแฟ้มนั้น

นอกจากนี้ แม้ว่าการแสดงตัวอย่างจะพร้อมใช้งานสำหรับข้อความอีเมลส่วนใหญ่ก็ตาม แต่กลับไม่พร้อมใช้งานสำหรับข้อความที่ใช้รูปแบบข้อความ RTF ข้อความเหล่านี้จะไม่พบได้บ่อยและสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณเห็นไอคอนของสิ่งที่แนบมาในเนื้อหาข้อความอีเมล ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดแฟ้มนั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013