พิมพ์รายการต่างๆ ของ Outlook

วิธีพิมพ์ใน Microsoft Outlook 2013 จะเหมือนกันในโฟลเดอร์จดหมาย ปฏิทิน หรือในโฟลเดอร์อื่นๆ ก็ตาม  โดยการตั้งค่าและฟังก์ชันต่างๆ ทั้งหมดของการพิมพ์จะอยู่ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิด มุมมอง Backstage

เมื่อคุณคลิก พิมพ์ ในมุมมอง Backstage บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณเลือกการตั้งค่าและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณต้องการ

 1. คลิกที่รายการหรือโฟลเดอร์ใน Outlook ที่คุณต้องการพิมพ์
 2. คลิกแท็บ แฟ้ม
 3. คลิก พิมพ์
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก พิมพ์
  • เลือกลักษณะและตัวเลือกที่คุณต้องการ
   • ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ การแสดงตัวอย่างจะแสดงขึ้นใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ยกเว้นในกรณีที่คุณกำลังจะพิมพ์หลายรายการ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้คลิก แสดงตัวอย่างใน บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์
   • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ส่วนหัว หรือการตั้งค่ารูปแบบอื่นๆ ภายใต้ การพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และบนกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ลักษณะการพิมพ์ ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก พิมพ์
   • ถ้าคุณต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าหรือหลายหน้าที่ต้องการ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิก ตัวเลือกการพิมพ์ และบนกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ภายใต้ ช่วงระยะการพิมพ์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ คลิก พิมพ์

 บันทึกย่อ    สำหรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดูที่คู่มือเครื่องพิมพ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์นั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013