การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา

โฟลเดอร์การค้นหาคือโฟลเดอร์เสมือนที่จะให้มุมมองของรายการอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน ช่วยให้คุณสามารถดูข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดได้ในโฟลเดอร์เดียว ถึงแม้ว่าข้อความเหล่านั้นจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต่างกันก็ตาม


 บันทึกย่อ 

การเพิ่มโฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. ใน จดหมาย ให้คลิก โฟลเดอร์
 2. ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก Ctrl+Shift+P

 1. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกโฟลเดอร์การค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม
 2. ถ้าได้รับพร้อมท์ ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้ระบุเกณฑ์การค้นหาที่ต้องการใช้
 3. เมื่อต้องการเลือกกล่องจดหมายอื่นเพื่อทำการค้นหา ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้คลิกลูกศรที่กล่อง ค้นหาจดหมายใน แล้วเลือกกล่องจดหมายจากรายการ

 เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเปลี่ยนเกณฑ์สำหรับโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง และคลิก กำหนดโฟลเดอร์การค้นหานี้เอง แล้วคลิก เกณฑ์ แล้วจึงเปลี่ยนเกณฑ์ เกณฑ์ของโฟลเดอร์การค้นหาในกลุ่ม การอ่านจดหมาย อย่างเช่น กล่องจดหมายเข้า แบบร่าง หรือ รายการที่ถูกส่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การสร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 1. ใน จดหมาย ให้คลิก โฟลเดอร์
 2. ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก Ctrl+Shift+P

 1. จากรายการ เลือกโฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง
 2. ภายใต้ กำหนดโฟลเดอร์การค้นหาเอง ให้คลิก เลือก
 3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเองของคุณ
 4. คลิก เกณฑ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • แท็บ ข้อความ จะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อความหรือคุณสมบัติ เช่น ผู้ส่ง คำสำคัญ หรือผู้รับ
  • แท็บ ทางเลือกเพิ่มเติม จะมีเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขข้อความอื่นๆ เช่น ความสำคัญ ค่าสถานะ สิ่งที่แนบมา หรือการจัดประเภท
  • แท็บ ขั้นสูง ช่วยให้คุณสร้างเกณฑ์โดยละเอียดได้ ภายใต้ กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูล จากนั้นคลิกชนิดของเกณฑ์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงจากรายการ จากนั้นในกล่อง เงื่อนไข และกล่อง ค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่มในรายการ ให้ทำซ้ำสำหรับแต่ละเกณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในโฟลเดอร์การค้นหานี้ แล้วคลิก ตกลง
 5. คลิก เรียกดู แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา
 6. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013