แนบแฟ้ม ข้อความ ที่ติดต่อหรืองานไปกับข้อความอีเมล

คุณสามารถแนบแฟ้มไปกับข้อความอีเมลได้ นอกจากนี้รายการ Outlook อื่นเช่นข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานยังสามารถรวมอยู่ในข้อความที่คุณส่ง

 บันทึกย่อ    ในขณะที่ Outlook ไม่มีขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด)จำนวนมากจึงจำกัดขนาดของข้อความที่คุณสามารถส่งนอกเหนือจากขนาดของกล่องจดหมายอีเมลของคุณ

แนบแฟ้มไปกับข้อความ

 1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ
 2. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิก ข้อความ
 3. ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบแฟ้ม

คำสั่ง แนบแฟ้ม บน Ribbon

 1. เรียกดู และคลิกแฟ้มที่คุณต้องการแนบ แล้วคลิก แทรก

 เคล็ดลับ    เมื่อเรียบเรียงข้อความคุณยังสามารถแนบแฟ้มโดยใช้คำสั่งบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รวม หรือลากแฟ้มจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วปล่อยลงบนหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แนบรายการ Outlook ไปกับข้อความ

คุณสามารถแนบ รายการ (รายการ: รายการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เก็บข้อมูลใน Outlook (ทำหน้าที่เหมือนแฟ้มในโปรแกรมอื่น) ซึ่งรายการจะรวมถึงข้อความอีเมล การนัดหมาย ที่ติดต่อ งาน รายการบันทึกรายวัน บันทึกย่อ รายการที่ประกาศ และเอกสาร) Outlook เช่นข้อความอีเมลอื่น งาน ที่ติดต่อหรือรายการปฏิทินลงในข้อความได้ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการส่งต่อรายการหรือข้อความจำนวนมาก

 1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ
 2. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิก ข้อความ
 3. ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบรายการ

แนบคำสั่งรายการบน Ribbon

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ชี้ไปที่ นามบัตร แล้วคลิก นามบัตรอื่นๆ คลิกที่ติดต่อหนึ่งแล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อจำนวนมาก ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่ติดต่อแต่ละรายการ
 • คลิก ปฏิทิน เลือกปฏิทิน ช่วงวันที่ และรายละเอียดที่จะรวมไว้ สำหรับตัวเลือก ขั้นสูง ให้คลิก แสดง คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มปฏิทินไปกับข้อความของคุณ
 • คลิก รายการ Outlook เรียกดูรายการโฟลเดอร์ของคุณเพื่อหาโฟลเดอร์ที่มีรายการที่คุณต้องการแนบ ภายใต้ รายการ ให้คลิกรายการนั้นแล้วคลิก ตกลง

แนบคำสั่งรายการ Outlook บน Ribbon

 เคล็ดลับ    เมื่อเรียบเรียงข้อความคุณยังสามารถแนบแฟ้มโดยใช้คำสั่งบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รวม หรือลากแฟ้มจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วปล่อยลงบนหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2013