การโยกย้ายจาก Outlook 2003 ไปยัง Outlook 2010

ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นจาก Microsoft Office Outlook 2003 (หรือรุ่นที่เก่ากว่า) เป็น Microsoft Outlook 2010 เป็นเรื่องปกติที่เริ่มแรกคุณจะมีข้อสงสัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสงสัยว่าปุ่มต่างๆ อยู่ที่ไหนในส่วนติดต่อ Ribbon แบบใหม่ เพื่อให้คุณทำความคุ้นเคยกับ Outlook 2010 เราจึงสร้างคู่มือสั้นๆ ที่ตอบคำถามทั่วไปของลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้ Outlook 2010 คลิกที่การเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อเปิดคู่มือในรูปแบบแฟ้ม PDF ใน Adobe Reader คุณสามารถอ่าน พิมพ์ หรือบันทึกคู่มือนี้เพื่อนำไปใช้ในภายหลังได้

ปุ่ม เปิดคู่มือ  

 รูปขนาดย่อของคู่มือการโยกย้าย Outlook 2010

เนื้อหาภายในคู่มือ

  • การแนะนำสั้นๆ พร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับ Ribbon และส่วนติดต่อผู้ใช้อื่นๆ ใน Outlook 2010
  • คุณสามารถรับคู่มืออ้างอิงสำหรับเมนูที่เปลี่ยนเป็น Ribbon การฝึกอบรม และแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ สำหรับ Outlook 2010 ได้จากที่ใด
  • คุณจะหาสิ่งที่คุณอาจกำลังมองหา เช่น กล่องโต้ตอบ เครื่องมือ | ตัวเลือก หรือ ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ได้จากที่ใด
  • วิธีการสร้างและทำงานกับลายเซ็นอีเมลใน Outlook 2010
  • วิธีการกำหนดค่าหน้าต่างโปรแกรมเองใน Outlook 2010

 หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ๆ ใน Outlook 2010 โปรดอ่านบทความนี้: มีอะไรใหม่ใน Microsoft Outlook 2010

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010