การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลโดยใช้การตั้งค่าขั้นสูง

คุณลักษณะการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติจะเริ่มต้นการทำงานเอง และจะช่วยคุณในการกำหนดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับอีเมลของคุณเมื่อคุณเริ่มการใช้งาน Microsoft Outlook 2010 เป็นครั้งแรก ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าโดยอัตโนมัติได้ คุณต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นด้วยตนเอง รวมไปถึงการตั้งค่าขั้นสูง เช่น ชื่อของเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าและขาออก หมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ และวิธีรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์

กระบวนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเองแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมลแล้ว ให้กำหนดการตั้งค่าขั้นสูง

 หมายเหตุ   เนื่องจากมีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้หลายแบบที่แตกต่างกัน บทความนี้จะให้แนวทางกว้างๆ ในการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง ขอแนะนำให้คุณลองใช้ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ก่อนจะกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด)ของคุณ หรือส่งอีเมลสอบถามผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด


เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเอง

มีวิธีที่ใช้ในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลด้วยตนเองอยู่สามวิธีด้วยกัน คนส่วนใหญ่มีโปรไฟล์เพียงโปรไฟล์เดียวและควรใช้ส่วน การเพิ่มลงในโปรไฟล์ที่กำลังทำงาน

 หมายเหตุ   การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ด้วยตนเองไม่สามารถกระทำได้ในขณะที่ Outlook กำลังทำงาน ให้ใช้ขั้นตอนในส่วน การเพิ่มลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่ หรือ การเพิ่มลงในโปรไฟล์ใหม่

การเพิ่มลงในโปรไฟล์ที่กำลังทำงาน

คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage  ปุ่ม Microsoft Backstage

 1. บนแท็บ ข้อมูล ใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 3. คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้
 4. ดำเนินการต่อโดยไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความนี้ ได้แก่

การเพิ่มลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่

 1. ปิด Outlook
 2. ใน แผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก หรือคลิกสองครั้งที่ จดหมาย (Mail)

แสดงจดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

จดหมาย จะปรากฏอยู่ในแผงควบคุมในตำแหน่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่คุณใช้ มุมมองของแผงควบคุมที่เลือก และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้เป็นแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต หรือรุ่นของ Outlook 2010

 หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้นเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้งและเข้าถึง Outlook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการค้นหา จดหมาย คือการเปิดแผงควบคุมใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย และในแผงควบคุมของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่


แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. ดำเนินการต่อโดยไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความนี้ ได้แก่

การเพิ่มลงในโปรไฟล์ใหม่

 1. ปิด Outlook
 2. ใน แผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก หรือคลิกสองครั้งที่มอดูล จดหมาย

แสดงจดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

จดหมาย จะปรากฏอยู่ในแผงควบคุมในตำแหน่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่คุณใช้ มุมมองของแผงควบคุมที่เลือก และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้เป็นแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต หรือรุ่นของ Outlook 2010

 หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้นเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้งและเข้าถึง Outlook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการค้นหา จดหมาย คือการเปิดแผงควบคุมใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย และในแผงควบคุมของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่


 1. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์
 2. คลิก เพิ่ม
 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโปรไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

นี่คือชื่อที่คุณเห็นเมื่อเริ่ม Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook ให้พร้อมท์คุณสำหรับโปรไฟล์ที่จะใช้

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. ดำเนินการต่อโดยไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความนี้ ได้แก่
ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP ด้วยตนเอง

บัญชีผู้ใช้ POP3 เป็นชนิดบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้กันมากที่สุด

บัญชีผู้ใช้ IMAP เป็นบัญชีผู้ใช้อีเมลประเภทที่ได้เพิ่มความสามารถในการให้โฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์บนเมลเซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถใช้ทั้งบัญชีผู้ใช้ Google GMail และ AOL ใน Outlook 2010 เป็นบัญชีผู้ใช้ IMAP ได้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้อยู่เป็นบัญชีผู้ใช้ชนิดใด ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด) หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ

 1. คลิก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง และคลิก ถัดไป
 2. คลิก อินเทอร์เน็ตอีเมลแล้วคลิก ถัดไป
 3. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
  1. ในกล่อง ชื่อของคุณ พิมพ์ชื่อของคุณในแบบที่คุณต้องการให้บุคคลอื่นเห็น
  2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มที่กำหนดให้โดยผู้ดูแลระบบหรือ ISP โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมเอาชื่อผู้ใช้ สัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น pat@contoso.com
  3. ในกล่อง รหัสผ่าน และ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้รับมาหรือที่คุณสร้างขึ้นเอง

 เคล็ดลับ   รหัสผ่านของคุณอาจเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้น CAPS LOCK ไม่ได้เปิดอยู่ในขณะที่พิมพ์รหัสผ่าน

 1. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำดังนี้
 1. ในกล่องรายการ ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก POP3 หรือ IMAP
 2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ โดยส่วนใหญ่ มักจะได้แก่คำว่า mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com
 3. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ โดยส่วนใหญ่ มักจะได้แก่คำว่า mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com
 1. ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ให้ทำดังนี้
 1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ อีเมล ที่อยู่ก่อนสัญลักษณ์ @ เช่น pat หรืออาจเป็นที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ เช่น pat@contosco.com
 2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ หรือรหัสผ่านที่คุณกำหนดขึ้นเอง
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน

 หมายเหตุ   คุณมีทางเลือกที่จะบันทึกรหัสผ่านโดยพิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง รหัสผ่าน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งที่เข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การใช้การจำรหัสผ่านจะทำให้บัญชีผู้ใช้เปิดเผยกับทุกคนที่้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้

แสดงศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับรหัสผ่าน

ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากที่ประกอบด้วยและมีการผสมอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างน้อย 8 ตัว เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่มีความยาวมากกว่าและมีความซับซ้อนจะช่วยเพิ่มการป้องกันให้กับรหัสผ่าน

 สิ่งสำคัญ   สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ได้ คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

 1. คุณสามารถเลือกที่จะตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณตามที่ปรากฏใน Outlook ได้ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ทั่วไป ใต้ บัญชีจดหมายพิมพ์ชื่อที่ช่วยให้คุณระบุบัญชีผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เมลที่บ้านของฉัน
 2. บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อ ISP ของคุณเมื่อต้องการทราบว่าคุณควรใช้การตั้งค่าแบบใดกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ
 • การรับรองความถูกต้องของ SMTP     คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขาออก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณต้องการ
 • การเข้ารหัสลับ POP3    สำหรับบัญชีผู้ใช้ POP3 ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า(POP3) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส (SSL) ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่านี้
 • การเข้ารหัสลับ IMAP    สำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ ซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) สำหรับตัวเลือก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ ให้คลิก ไม่มี, SSL, TLS หรือ อัตโนมัติ ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าแบบใดแบบหนึ่งดังกล่าวนี้
 • การเข้ารหัสลับ SMTP    คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) สำหรับตัวเลือก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ ให้เลือก ไม่มี, SSL, TLS หรือ อัตโนมัติ ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าแบบใดแบบหนึ่งดังกล่าวนี้
 1. คุณอาจเลือกคลิก ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เพื่อ พิสูจน์ว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณใช้ได้ หากข้อมูล เช่น รหัสผ่านไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
 2. คลิก ถัดไป
 3. คลิก เสร็จสิ้น
ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ด้วยตนเอง

องค์กรต่างๆใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกัน รวมทั้งข้อความ อีเมล การกำหนดตารางเวลานัดหมายและปฏิทิน และการติดตามงาน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด) บางรายยังให้บริการบัญชีผู้ใช้ Exchange แบบโฮสต์แก่ผู้ใช้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้อยู่เป็นบัญชีผู้ใช้ชนิดใด โปรดติดต่อ ISP หรือผู้ดูแลระบบ อีเมล ของคุณ

ไม่สามารถกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ด้วยตนเองในขณะที่ Outlook กำลังทำงาน เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใน การเพิ่มลงในโปรไฟล์ที่มีอยู่ หรือ การเพิ่มลงในโปรไฟล์ใหม่ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. คลิก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง และคลิก ถัดไป
 2. คลิก Microsoft Exchange จากนั้นคลิก ถัดไป
 3. พิมพ์ชื่อที่ผู้ดูแลจดหมายของคุณกำหนดให้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Exchange
 4. เมื่อต้องการใช้โหมด Cached Exchange ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด Cached Exchange

โหมด Cached Exchange จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมดนี้ สำเนาของกล่องจดหมายของคุณจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ สำเนานี้จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายบ่อยครั้ง

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโหมด Cached Exchange อาจเป็นเพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • ผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณอาจปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ใน Outlook ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ
 • คุณได้ติดตั้งบริการเทอร์มินัลของ Microsoft     โหมด Cached Exchange จะใช้แฟ้มข้อมูลแบบออฟไลน์ Outlook (.ost) ซึ่งแฟ้มดังกล่าวนี้จะไม่สามารถใช้ได้ถ้าคุณติดตั้งบริการเทอร์มินัลของ Microsoft อย่างไรก็ตาม การติดตั้งไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล หรือไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไม่ได้ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะนี้ได้แต่อย่างใด
 1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ตามที่ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณกำหนดให้ ชื่อผู้ใช้มักจะไม่ใช่ชื่อเต็มของคุณ
 2. หรือให้เลือกทำดังต่อไปนี้
  • คลิกที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ทั่วไป ใต้ บัญชีผู้ใช้จดหมาย พิมพ์ชื่อที่จะช่วยให้คุณสามารถระบุบัญชีผู้ใช้ได้ เช่น จดหมายงานของฉัน
  • คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บใดก็ได้ ให้กำหนดค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • คลิก ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์รู้จักชื่อของคุณและตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ชื่อบัญชีผู้ใช้และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 3 และ 5 ควรถูกขีดเส้นใต้ ถ้าชื่อของคุณไม่ถูกขีดเส้นใต้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ
 3. ถ้าคุณคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม และเปิดกล่องโต้ตอบ Microsoft Exchange Server แล้ว ให้คลิก ตกลง
 4. คลิก ถัดไป
 5. คลิก เสร็จสิ้น
ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า
 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010