การตอบกลับข้อความอีเมลพร้อมการเรียกประชุม

ถ้าคุณได้รับข้อความอีเมลที่คุณต้องการเรียกประชุมเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อความนั้น ใน Microsoft Outlook 2010 คุณสามารถตอบกลับข้อความพร้อมกับเรียกประชุม โดยไม่ต้องเปิดปฏิทินของคุณได้ เมื่อคุณตอบกลับข้อความโดยใช้ ตอบกลับการประชุม การเรียกประชุมจะถูกสร้างขึ้นโดยจะเชิญทุกคนที่มีชื่ออยู่ในบรรทัด ถึง ในข้อความต้นฉบับในฐานะ ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม และเชิญทุกคนที่มีชื่ออยู่ในบรรทัด สำเนาถึง ในฐานะ ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

คุณลักษณะ ตอบกลับการประชุม ยังสามารถใช้สำหรับการตอบกลับงานที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วย เนื่องจากคุณลักษณะนี้มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ ตอบกลับทั้งหมด จึงสามารถนำไปใช้กับข้อความที่ส่งได้

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  2. ป้อนสถานที่ เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดด้วยวิธีเดียวกันกับการเรียกประชุมโดยทั่วไป คุณยังสามารถเพิ่มหรือเอาผู้เข้าร่วมออกโดยใช้ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เพื่อค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะที่สุด หรือเพิ่มสิ่งที่แนบได้อีกด้วย

 หมายเหตุ 

  • ข้อความอีเมลต้นฉบับจะถูกรวมอยู่ในเนื้อความของการเรียกประชุม
  • ถ้ารายการข้อความ (รายการข้อความ: ส่วนกลางของหน้าต่างหลักของ Outlook ที่แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก)ของคุณถูกจัดเรียง ตามการสนทนา การเรียกประชุมที่สร้างขึ้นโดยใช้ ตอบกลับการประชุม จะสัมพันธ์กับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับข้อความต้นฉบับนั้น คุณสามารถดูการเรียกประชุมในการสนทนาที่ถูกขยายได้
  • ถ้าคุณคลิก ตอบกลับการประชุม ในการสนทนาที่มีการสนทนาย่อยหลายรายการและไม่ถูกขยายออกมา คุณลักษณะ ตอบกลับการประชุม จะนำไปใช้กับข้อความล่าสุดในการสนทนาย่อยที่เลือก ตอบกลับการประชุม จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกส่วนหัวของการสนทนา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010