การเปิดหรือปิดรายการโปรดในบานหน้าต่างนำทาง

รายการโปรด ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของ บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ที่ให้การเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อแสดงรายการที่มี ในพื้นที่นี้ยังประกอบด้วยส่วนโฟลเดอร์รายการโปรด และปุ่มต่างๆ ที่ใช้สลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน งาน และมุมมองอื่นๆ) จะมีทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่คุณใช้บ่อย ตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการโปรด จะเปิดอยู่ แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณลักษณะนี้และต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อดูรายการโฟลเดอร์จดหมายในบานหน้าต่างนำทาง คุณก็สามารถปิดได้ตลอดเวลา

เมื่อคุณเปิดหรือปิด รายการโปรด จะไม่มีการเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ใดๆ ออก แต่จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของส่วนนี้ในบานหน้าต่างนำทางเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์หลักด้วย

  • ใน จดหมาย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก รายการโปรด
    เมนูบานหน้าต่างนำทาง

ถ้าคุณปิด รายการโปรด จากนั้นเปิดขึ้นอีกครั้ง โฟลเดอร์เดิมจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010