การยุบหรือขยายรายการโปรดในบานหน้าต่างนำทาง

รายการโปรด ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของ บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ที่ให้การเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อแสดงรายการที่มี ในพื้นที่นี้ยังประกอบด้วยส่วนโฟลเดอร์รายการโปรด และปุ่มต่างๆ ที่ใช้สลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน งาน และมุมมองอื่นๆ) จะมีทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่คุณใช้บ่อย เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับรายการโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณ คุณสามารถยุบ รายการโปรด ได้

  • เมื่อต้องการยุบ รายการโปรด ในบานหน้าต่างนำทาง ถัดจาก รายการโปรด ให้คลิก ไอคอนที่ถูกขยาย
  • เมื่อต้องการขยาย รายการโปรด ในบานหน้าต่างนำทาง ถัดจาก รายการโปรด ให้คลิก ไอคอนที่ถูกยุบ
    รายการโปรดที่ขยายและยุบ

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ รายการโปรด คุณสามารถเอาส่วนดังกล่าวออกจากบานหน้าต่างนำทางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดรายการโปรดในบานหน้าต่างนำทาง.

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010