การค้นหาข้อความหรือรายการโดยใช้การค้นหาทันที

การค้นหาทันทีช่วยให้คุณค้นหารายการใน Microsoft Outlook ได้อย่างรวดเร็ว บานหน้าต่างค้นหาทันทีจะมีพร้อมให้ใช้อยู่เสมอในโฟลเดอร์ Outlook ทั้งหมด เช่น จดหมาย ปฏิทิน งาน และ ที่ติดต่อ

คุณต้องการทำสิ่งใด


ค้นหารายการของ Outlook

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ที่ให้การเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อแสดงรายการที่มี ในพื้นที่นี้ยังประกอบด้วยส่วนโฟลเดอร์รายการโปรด และปุ่มต่างๆ ที่ใช้สลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน งาน และมุมมองอื่นๆ) ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา
  2. ในกล่อง การค้นหาทันที ให้พิมพ์ข้อความที่จะค้นหาของคุณ

กล่อง การค้นหาทันที

  • รายการที่มีข้อความตามที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นโดยมีการเน้นข้อความที่ค้นหา
  • เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณให้แคบลง ให้พิมพ์อักขระเพิ่มเติม
  1. เมื่อต้องการขยายขอบเขตการค้นหาของคุณให้ครอบคลุมถึงโฟลเดอร์ทั้งหมด เมื่อผลลัพธ์การค้นหาสิ้นสุดลง ให้คลิก ลองค้นหาอีกครั้ง

 หมายเหตุ 

  • เมื่อต้องการคืนจุดแทรกกลับไปยังกล่อง การค้นหาทันที ให้กด CTRL+E
  • เมื่อคุณค้นหาเสร็จแล้ว คุณสามารถล้างการค้นหาโดยการคลิก ปิดการค้นหา ปุ่ม ปิดการค้นหา ที่อยู่ถัดจากกล่อง การค้นหาทันที
  • สิ่งที่แนบมาจะถูกค้นหาเช่นกันแต่จะไม่มีการเน้นผลลัพธ์การค้นหาที่ได้จากสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใส่เกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม

คุณสามารถจำกัดการค้นหาได้โดยการเพิ่มเกณฑ์ เมื่อคุณคลิกหรือพิมพ์ในกล่อง การค้นหาทันที แท็บ เครื่องมือการค้นหา จะถูกสร้างขึ้น ในกลุ่ม ปรับปรุง ตัวเลือกของเกณฑ์จำนวนหนึ่งจะช่วยทำให้การค้นหาเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

แท็บ เครื่องมือการค้นหา บน Ribbon

 หมายเหตุ    เขตข้อมูลการค้นหาที่คุณเพิ่มจะใช้เฉพาะกับตำแหน่งที่คุณอยู่ภายใน Outlook เช่น จดหมาย ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน บันทึกย่อ รายการโฟลเดอร์ หรือบันทึกประจำวัน เขตข้อมูลการค้นหายังใช้เฉพาะกับ โปรไฟล์อีเมล Outlook (ส่วนกำหนดค่าอีเมลของ Outlook: ส่วนกำหนดค่าคือสิ่งที่ Outlook ใช้เพื่อจดจำบัญชีผู้ใช้อีเมลและการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อบอกให้ Outlook ทราบว่า คุณเก็บอีเมลไว้ที่ใด) ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ด้วย เขตข้อมูลการค้นหาจะยังคงอยู่หลังจากที่คุณออกจากโปรแกรมและเริ่ม Outlook ใหม่ แต่แบบสอบถามการค้นหาจะไม่อยู่แล้ว

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นำการค้นหาล่าสุดมาใช้ใหม่

การค้นหา 10 รายการล่าสุดของคุณจะถูกบันทึกไว้และสามารถนำมาใช้ใหม่ได้

  • คลิกในกล่อง การค้นหาทันที และบนแท็บ เครื่องมือค้นหา ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก การค้นหาล่าสุด จากนั้น คลิกคำหรือวลีในการค้นหาที่คุณต้องการเพื่อใช้อีกครั้ง

คำสั่ง การค้นหาล่าสุด บน Ribbon

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010