แชร์ปฏิทิน Outlook กับบุคคลอื่น

คุณสามารถแชร์ข้อมูลปฏิทินกับบุคคลอื่นได้โดยการใช้ Microsoft Outlook 2010 ในสามวิธีต่อไปนี้

 • ด้วยอีเมล
 • โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server
 • โดยการประกาศปฏิทินออนไลน์
คุณต้องการทำสิ่งใด


แชร์ปฏิทินผ่านทางอีเมล

ปฏิทินที่แชร์กันทางอีเมลจะเข้ามาทางกล่องจดหมายเข้าของผู้รับในรูปแบบของสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล โดยมี Snapshot ของปฏิทินอยู่ในเนื้อหาของข้อความ คุณสามารถแก้ไข Snapshot ของปฏิทินก่อนส่งได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรหรือการเน้นวันหรือการนัดหมายได้

เมื่อต้องการส่งปฏิทินทางอีเมล ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แชร์ ให้คลิก อีเมลปฏิทิน
 2. ในกล่อง ปฏิทิน ให้คลิกปฏิทินที่คุณต้องการส่ง
 3. ในกล่อง ช่วงวันที่ ให้คลิกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้แสดงปฏิทิน
 4. ใส่หรือเลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ผู้ใช้ Outlook 2010 ที่ได้รับปฏิทินทางอีเมลสามารถเลือกที่จะเปิด Snapshot ของปฏิทินใน Outlook ได้ การทำเช่นนี้จะสามารถแสดง Snapshot ของปฏิทินและปฏิทินปัจจุบันของผู้รับในโหมดเคียงข้างกันหรือโหมดวางซ้อนก็ได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แชร์ปฏิทินโดยใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server ช่วยให้สามารถแชร์ปฏิทินกับบุคคลอื่นที่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange เฉพาะผู้ที่คุณได้ให้สิทธิ์ไว้เท่านั้นที่สามารถดูปฏิทินของคุณได้ ถ้าบุคคลอื่นที่มีปฏิทินที่คุณต้องการเปิดไม่ได้ให้สิทธิ์ในการดูแก่คุณ Outlook จะพร้อมท์คุณให้ขอสิทธิ์ที่คุณต้องการจากบุคคลนั้น

หลังจากที่คุณเข้าถึงปฏิทินที่แชร์เป็นครั้งแรกแล้ว ปฏิทินนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ปฏิทินที่แชร์ ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ที่ให้การเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อแสดงรายการที่มี ในพื้นที่นี้ยังประกอบด้วยส่วนโฟลเดอร์รายการโปรด และปุ่มต่างๆ ที่ใช้สลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน งาน และมุมมองอื่นๆ) ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้ทันทีในครั้งต่อไปที่คุณต้องการดูปฏิทินนั้น

เมื่อต้องการแชร์ปฏิทินของคุณกับผู้ใช้ Exchange รายอื่น ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แชร์ ให้คลิก แชร์ปฏิทิน
 2. ในการเชิญให้แชร์ที่ปรากฏขึ้น ให้ใส่ชื่อผู้ที่คุณต้องการให้แชร์ปฏิทินลงในกล่อง ถึง
 3. ใส่หรือเลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่ต้องการเช่นเดียวกับที่คุณทำเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล

ผู้รับจะได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมลว่าคุณได้แชร์ปฏิทินของคุณ คุณยังสามารถร้องขอให้ผู้รับแชร์ปฏิทิน Exchange ของพวกเขากับคุณได้อีกด้วย

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการแชร์ปฏิทินที่คุณสร้างขึ้นซึ่งไม่ใช่ปฏิทินเริ่มต้นของคุณ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อปฏิทิน แล้วคลิก แชร์ชื่อปฏิทิน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แชร์ปฏิทินโดยการประกาศออนไลน์

คุณสามารถประกาศปฏิทิน Outlook 2010 เริ่มต้นของคุณบนอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเป็นการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถดูปฏิทินของคุณได้ การประกาศปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต ทั้งผู้ประกาศและผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange

 • ประกาศไปยัง Outlook.com   คุณสามารถแชร์ปฏิทิน Outlook ของคุณกับผู้อื่นด้วยการประกาศบน Outlook.com

เมื่อต้องการแชร์ปฏิทิน Outlook บน Outlook.com ก่อนอื่นให้บันทึกปฏิทินนั้นเป็นไฟล์ iCalendar (.ics) และนำเข้าไปใน Outlook.com แล้วแชร์กับบุคคลที่ต้องการเห็นปฏิทินนั้น

บันทึกปฏิทินเป็นไฟล์ .ics โดยการเลือกปฏิทินใน Outlook คลิก ไฟล์ > บันทึกปฏิทิน แล้วเลือกประเภทไฟล์ รูปแบบ iCalendar

ถ้าไม่มีบัญชีผู้ใช้ Outlook.com เรียนรู้วิธีการสร้างบัญชีที่ Outlook.com

 • การประกาศไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ WebDAV   ถ้าคุณสามารถเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนโพรโทคอล World Wide Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) คุณก็สามารถเลือกประกาศปฏิทินไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นแทนได้

ในปฏิทินเริ่มต้นของคุณ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แชร์ ให้คลิก ประกาศแบบออนไลน์ แล้วคลิก ประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebDAV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การประกาศปฏิทินของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด) ของคุณอาจมีฟีเจอร์และเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถประกาศปฏิทินเป็นเว็บเพจได้ ให้ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีฟีเจอร์นั้นให้คุณใช้หรือไม่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010