การเพิ่มหรือเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออก

ก่อนที่คุณจะส่งและรับข้อความอีเมล โดยใช้ Microsoft Outlook 2010 คุณต้องเพิ่มและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล ถ้าคุณเคยใช้ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณติดตั้ง Outlook 2010 ไว้ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ

ในบทความนี้


เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้อีเมล

Outlook สนับสนุนบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange POP3 (POP3: โพรโทคอลที่ใช้กันทั่วไปในการเรียกข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตอีเมล) และ IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): มีความแตกต่างจากอินเทอร์เน็ตอีเมลโพรโทคอล เช่น POP3 ที่มีโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าบนเซิร์ฟเวอร์เพียงโฟลเดอร์เดียว ในขณะที่ IMAP จะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ได้หลายโฟลเดอร์เพื่อเก็บและจัดระเบียบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง)ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด) ของคุณ หรือผู้ดูแลระบบอีเมล ของคุณสามารถให้ข้อมูลในการกำหนดค่าที่คุณต้องมีในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณใน Outlook

บัญชีผู้ใช้อีเมล รวมอยู่ในโปรไฟล์ โดยโปรไฟล์หนึ่งจะประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ แฟ้มข้อมูล และการตั้งค่าที่ระบุตำแหน่งที่บันทึกข้อความอีเมลของคุณ โปรไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ ให้ดูที่ สร้างโปรไฟล์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลเมื่อเริ่มการทำงานครั้งแรก Outlook 2010

ถ้าคุณไม่เคยใช้ Microsoft Outlook หรือกำลังติดตั้ง Outlook 2010 บนคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณลักษณะการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติจะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติและจะช่วยคุณกำหนดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ การตั้งค่านี้ต้องการเพียงชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลไม่สามารถกำหนดค่าโดยอัตโนมัติได้ คุณต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นด้วยตนเอง

 1. เริ่ม Outlook
 2. เมื่อถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก ใช่แล้วคลิก ถัดไป
 3. ใส่ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และรหัสผ่านของคุณ

ถ้าคุณใส่ที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย hotmail.com หรือ msn.com คุณต้องใช้ Microsoft Outlook Connector สำหรับ Windows Live Hotmail เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลปรเภทนี้ ให้ดูที่ การใช้บัญชี Windows Live Hotmail ใน Outlook

 หมายเหตุ   เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับโดเมนเครือข่ายสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange ข้อมูลอีเมลของคุณจะถูกแทรกลงไปโดยอัตโนมัติ กล่องใส่รหัสผ่านจะไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากจะใช้รหัสผ่านเครือข่ายของคุณ

 1. คลิก ถัดไป

ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าปรากฏขึ้นเมื่อบัญชีของคุณถูกกำหนดค่า กระบวนการในการตั้งค่านี้อาจใช้เวลาหลายนาที

หลังจากที่เพิ่มบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่นได้อีกโดยการคลิก เพิ่มบัญชีอื่น

 1. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีใหม่ ให้คลิก เสร็จสิ้น

ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าเองโดยอัตโนมัติ คุณจะถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่าด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลโดยใช้การตั้งค่าขั้นสูง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใน Outlook

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage  ปุ่ม Microsoft Backstage
 1. บนแท็บ ข้อมูล ใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 2. คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้
 3. ใส่ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และรหัสผ่านของคุณ

ถ้าคุณใส่ที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย hotmail.com หรือ msn.com คุณต้องใช้ Microsoft Outlook Connector สำหรับ Windows Live Hotmail เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลปรเภทนี้ ให้ดูที่ การใช้บัญชี Windows Live Hotmail ใน Outlook

 หมายเหตุ   เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับโดเมนเครือข่ายสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange ข้อมูลอีเมลของคุณจะถูกแทรกลงไปโดยอัตโนมัติ กล่องใส่รหัสผ่านจะไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากจะใช้รหัสผ่านเครือข่ายของคุณ

 1. คลิก ถัดไป

ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าปรากฏขึ้นเมื่อบัญชีของคุณถูกกำหนดค่า กระบวนการในการตั้งค่านี้อาจใช้เวลาหลายนาที

หลังจากการเพิ่มบัญชีเสร็จสิ้นลงแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีเพิ่มเติมโดยการคลิก เพิ่มบัญชีอื่น

 1. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีใหม่ ให้คลิก เสร็จสิ้น

ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าเองโดยอัตโนมัติ คุณจะถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่าด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลโดยใช้การตั้งค่าขั้นสูง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage  ปุ่ม Microsoft Backstage
 1. บนแท็บ ข้อมูล ใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 3. เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก
 4. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

เมื่อต้องการเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออกจากโปรไฟล์อื่น ให้ออกจาก Outlook และเริ่มโปรแกรมใหม่ด้วยโปรไฟล์นั้นและปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือคุณสามารถเอาบัญชีผู้ใช้ออกจากโปรไฟล์อื่นได้โดยทำดังต่อไปนี้

 1. ออกจาก Outlook
 2. ใน แผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก หรือคลิกสองครั้งที่ จดหมาย (Mail)

แสดงจดหมาย ในแผงควบคุมอยู่ที่ใด

จดหมาย จะปรากฏอยู่ในแผงควบคุมในตำแหน่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่คุณใช้ มุมมองของแผงควบคุมที่เลือก และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้เป็นแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต หรือรุ่นของ Outlook 2010

 หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้นเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้งและเข้าถึง Outlook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการค้นหา จดหมาย คือการเปิดแผงควบคุมใน Windows จากนั้นในกล่อง ค้นหา ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้พิมพ์ จดหมาย และในแผงควบคุมของ Windows XP ให้พิมพ์ จดหมาย ในกล่อง ที่อยู่


แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก เอาออก
 3. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

 หมายเหตุ 

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010