มีอะไรใหม่ใน Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 มีคุณลักษณะและความสามารถใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ รวมถึงจัดการเวลาและข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น

Ribbon ที่ได้รับการขยายขอบเขตการใช้งาน

Ribbon ได้เริ่มนำมาใช้เป็นครั้งแรกใน Microsoft Office Outlook 2007 โดยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent Ribbon ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการใช้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว คำสั่งต่างๆ จะได้รับการจัดระเบียบเป็นกลุ่มซึ่งรวบรวมไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบภายใต้แท็บ ใน Outlook 2010 Ribbon ได้แทนที่เมนูเดิมในหน้าต่างหลักของ Outlook นอกจากนั้น คุณยังสามารถทำการกำหนด Ribbon เองโดยให้รวมแท็บแบบกำหนดเองที่คุณสามารถทำเป็นแบบส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น

คำสั่ง สร้างอีเมล บน Ribbon

เนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ

การตั้งค่า Outlook หลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างหรือการจัดการรายการต่างๆ ของ Outlook เช่น คำสั่งพิมพ์และตัวเลือกการจัดการบัญชีผู้ใช้ ในขณะนี้จะอยู่ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage คลิก แฟ้ม เพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ ตั้งค่ากฎและการตอบกลับโดยอัตโนมัติ แล้วค้นหาตัวเลือกหลังฉากอื่นๆ

เห็นข้อความของคุณได้มากกว่าเดิม

ขณะนี้คุณสามารถใช้มุมมองการสนทนาที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อคุณทำงานกับข้อความของคุณ มุมมองนี้จะทำให้การติดตามและการจัดการข้อความที่เกี่ยวข้องกันได้ดีขึ้น ไม่ว่าโฟลเดอร์ที่มีข้อความนั้นอยู่จะเป็นโฟลเดอร์ใดก็ตาม คุณสามารถเห็นการสนทนาทั้งหมด รวมถึงการตอบของคุณ ค้นหาการตอบกลับล่าสุด และระบุข้อความที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณยังสามารถกำหนดประเภทหรือละเว้นการสนทนาใดการสนทนาหนึ่งทั้งการสนทนาได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ บทนำสู่มุมมองการสนทนา

การสนทนาในรายการข้อความของกล่องจดหมายเข้า

ประมวลผลและจัดเก็บข้อความของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนด่วน     เปลี่ยนคำสั่งและขั้นตอนต่างๆ ที่คุณใช้งานบ่อยให้สามารถดำเนินการได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสามารถกำหนดขั้นตอนด่วนเริ่มต้นเองได้ และยังสามารถสร้างปุ่มซึ่งรวมการกระทำที่คุณใช้บ่อยไว้ด้วยกันได้อีกด้วย แกลเลอรีขั้นตอนด่วนมีปุ่มต่างๆ สำหรับการจัดเก็บและตั้งค่าสถานะ การส่งข้อความไปยังทีมของคุณ และคำสั่งทั่วไปที่ใช้บ่อยด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานทั่วไปหรืองานที่ทำซ้ำๆ โดยอัตโนมัติโดยใช้ขั้นตอนด่วน

แกลเลอรีขั้นตอนด่วน

ตอบกลับการประชุม     การจัดกำหนดการประชุมสามารถทำได้อย่างง่ายดายเหมือนการตอบกลับข้อความ ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถจัดกำหนดการประชุมกับผู้รับข้อความทั้งหมดด้วยคำสั่ง ตอบกลับการประชุม ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ ผู้รับข้อความทั้งหมดจะถูกเพิ่มลงในการเรียกประชุมครั้งใหม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตอบกลับข้อความอีเมลพร้อมการเรียกประชุม

การปรับปรุงการค้นหาทันที     Outlook 2007 ได้เริ่มนำการค้นหาทันทีมาใช้เป็นครั้งแรก ใน Outlook 2010 การจำกัดขอบเขตผลลัพธ์การค้นหาของคุณจะง่ายยิ่งขึ้นด้วยการใช้เกณฑ์ อย่างเช่น ผู้ส่ง คำสำคัญของเรื่อง และข้อมูลอื่นๆ เช่น การมีสิ่งที่แนบ แท็บตามบริบทของเครื่องมือการค้นหาจะมีชุดตัวกรองที่เน้นการค้นหาที่สามารถแยกรายการที่คุณต้องการออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาข้อความหรือรายการโดยใช้การค้นหาทันที

คำสั่งที่ปรับปรุงของการค้นหาทันที

ลดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

การละเว้นการสนทนา     ถ้าการสนทนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณอีกต่อไป คุณสามารถป้องกันไม่ให้การตอบกลับเพิ่มเติมปรากฏในกล่องจดหมายเข้าของคุณได้ คำสั่ง ละเว้น จะย้ายการสนทนาทั้งการสนทนาและข้อความใดๆ ในอนาคตที่จะเข้ามาในการสนทนานั้นไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การละเว้นการสนทนา

กลุ่ม ลบ บนแท็บ หน้าแรก

ล้างข้อมูลการสนทนา     เมื่อข้อความหนึ่งมีข้อความก่อนหน้าทั้งหมดในการสนทนา คุณสามารถคลิก ล้างข้อมูล เพื่อลบข้อความที่ซ้ำกันอื่นๆ นั้นได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลอื่นตอบการสนทนา การตอบนั้นจะอยู่ด้านบนสุด และข้อความก่อนหน้าของการสนทนานั้นจะอยู่ด้านล่าง แทนที่จะต้องตรวจทานข้อความทั้งหมดทีละข้อความ ให้เก็บเฉพาะข้อความล่าสุดที่รวมการสนทนาทั้งหมดไว้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้การล้างข้อมูลการสนทนาเพื่อลบข้อความที่ซ้ำกัน

คำสั่ง ล้างข้อมูล บน Ribbon

การทำงานกับข้อความอย่างชาญฉลาดและได้ผลดียิ่งขึ้น

MailTips     Outlook 2010 มี MailTips ที่ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทั่วไปที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือเกิดความอับอายได้ การแจ้งเตือนของ MailTips จะถูกทริกเกอร์โดยการกระทำต่างๆ เช่น การคลิก ตอบกลับทั้งหมด ไปยังรายชื่อผู้รับเป็นจำนวนมาก, การส่งข้อมูลที่สำคัญไปยังบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ หรือการส่งข้อความไปยังบุคคลที่ไม่อยู่ที่สำนักงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิด MailTips

การแจ้งเตือนของ MailTip สำหรับผู้รับที่ไม่ได้อยู่ในสำนักงาน

การไม่มีเรื่อง     เมื่อคุณคลิก ส่ง สำหรับข้อความที่ไม่มีเรื่อง จะมีการแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการส่งข้อความโดยไม่มีเรื่อง

กล่องโต้ตอบแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่ไม่มีเรื่อง

การปรับปรุงรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ     การเอาชื่อออกจากรายการข้อเสนอแนะรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะทำได้ง่ายยิ่งขึ้น และเมื่อคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server อยู่ รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติของคุณจะพร้อมใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่คุณใช้ Outlook กับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลบชื่อออกจากรายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

รายการการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติที่มีไอคอนลบ

ลายเซ็นข้ามเขต     ลายเซ็นแบบกำหนดเองที่คุณสร้างสำหรับข้อความของคุณจะสามารถใช้งานได้จากทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้

การปรับขนาดรูปภาพที่แนบมา    มีตัวเลือกที่ใช้สำหรับการปรับขนาดรูปภาพที่แนบมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลดขนาดแฟ้มของรูปภาพและสิ่งที่แนบ

ตัวเลือกการปรับขนาดการแนบรูปภาพในมุมมอง Backstage

รวมภาพหน้าจอ     การใช้สิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณร่วมกันอย่างง่ายๆ ด้วยคำสั่งการรวมภาพหน้าจอแบบใหม่ เลือกส่วนใดๆ หรือทั้งหมดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วรวม Snapshot ของหน้าจอนั้นลงในข้อความ

คำสั่ง แทรกภาพหน้าจอ

การตรวจการสะกดที่มากขึ้น     การตรวจการสะกดจะทำงานได้ในหลายตำแหน่งมากขึ้น ซึ่งรวมถึงบรรทัดเรื่องของข้อความ งาน และการเรียกประชุม

ข้อมูลการนำส่งที่ขยายขอบเขตมากขึ้น    เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server คุณสามารถตรวจทานข้อมูลการนำส่งโดยละเอียดสำหรับทั้งข้อความส่งออกและรับเข้า

รับภาพรวมของปฏิทิน

ข้อเสนอแนะการประชุม     ข้อเสนอแนะการประชุมได้เริ่มนำมาใช้ใน Outlook 2007 โดยในขณะนี้ ข้อเสนอแนะการประชุมจะปรากฏเมื่อคุณสร้างการเรียกประชุม กำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกวิเคราะห์ และจะมีการเสนอแนะเวลาที่เหมาะสมที่สุด โดยยึดตามเวลาว่างของทุกๆ คน

บานหน้าต่าง ข้อเสนอแนะการประชุม

กลุ่มปฏิทิน     ดูปฏิทินของบุคคลที่ทำงานร่วมกับคุณบ่อยครั้งได้อย่างรวดเร็ว เลือกสมาชิกครั้งหนึ่ง แล้วใช้กลุ่มปฏิทินนั้นในทุกครั้งที่คุณต้องการดูปฏิทินเดียวกันนั้น กลุ่มปฏิทินยังอาจมีข้อมูลทรัพยากรต่างๆ เช่น ห้องประชุม ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาห้องประชุมที่ว่างในอาคารของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้าง แสดง หรือลบกลุ่มปฏิทิน

กลุ่มปฏิทินในบานหน้าต่างนำทาง

มุมมองกำหนดการ     ไม่ว่าคุณจะใช้กลุ่มปฏิทินแบบใหม่ หรือเลือกปฏิทินต่างๆ เพื่อตรวจทานด้วยตนเอง มุมมองกำหนดการแบบใหม่นี้จะสามารถช่วยลดการคาดเดาในการจัดประชุมได้ โดยปฏิทินของแต่ละบุคคล ทรัพยากร หรือกลุ่มปฏิทิน จะปรากฏในมุมมองแนวนอนเพื่อให้ทราบเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมได้อย่างรวดเร็ว

มุมมองกำหนดการปฏิทิน

แสดงอย่างเร่งด่วน     เมื่อคุณได้รับการเรียกประชุม แสดงอย่างเร่งด่วน จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลของการเรียกประชุมที่มีต่อปฏิทินของคุณได้ดียิ่งขึ้น เมื่อสร้างหรือตอบกลับการเรียกประชุม Snapshot ของปฏิทินจะปรากฏขึ้นในการเรียกประชุมนั้น คุณสามารถตรวจทานรายการใดๆ ที่ขัดแย้งหรือติดกันบนปฏิทินของคุณได้ในทันทีโดยไม่ต้องออกจากการเรียกประชุมนั้น

แสดงอย่างเร่งด่วน ของปฏิทินในข้อความการเรียกประชุม

การทำงานกับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดของคุณใน Outlook

บัญชีผู้ใช้ Exchange หลายบัญชี     Outlook 2010 สนับสนุนบัญชีผู้ใช้ Exchange หลายบัญชีภายในโปรไฟล์ Outlook เพียงโปรไฟล์เดียว

การปรับปรุง IMAP     การลบข้อความในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP จะเหมือนกับบัญชีผู้ใช้อีเมลชนิดอื่นๆ เมื่อมีการลบข้อความ ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ จึงไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมายข้อความสำหรับการลบหรือการล้างข้อมูลอีกต่อไป

ควบคุมงานของคุณได้เสมอ

แถบรายการที่ต้องทำ     แถบรายการที่ต้องทำ ได้รับการปรับปรุงโดยยึดตามการร้องขอจากลูกค้า ใน Outlook 2010 มีการเข้าถึงการนัดหมายและเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดทั้งวันได้ดียิ่งขึ้น การปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ ตัวบ่งชี้แบบเป็นภาพสำหรับข้อขัดแย้งและการเรียกประชุมที่ไม่ได้รับคำตอบ ตัวคั่นวัน และการปรับขนาดแบบลากและวางที่ทำให้คุณสามารถดูสิ่งที่คุณต้องการได้มากยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนขนาดหรือเนื้อหาของแถบรายการที่ต้องทำ

การบันทึกข้อมูลของคุณ

ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่     เมื่อคุณบันทึกข้อมูล Outlook ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จะมีการใช้งานแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ใน Outlook รุ่นก่อนหน้า แฟ้มนี้เรียกว่าแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ในขณะนี้ จะเรียกแฟ้มนี้ว่า แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) (แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst): แฟ้มข้อมูลที่เก็บข้อความและรายการอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถกำหนดให้แฟ้ม .pst เป็นตำแหน่งการส่งข้อความอีเมลเริ่มต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แฟ้ม .pst ในการจัดระเบียบและสำรองรายการเพื่อความปลอดภัย) และ แฟ้มข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) (แฟ้มข้อมูลแบบออฟไลน์ Outlook (.ost): แฟ้มที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณที่เก็บสำเนาของข้อความจดหมายและรายการ Outlook แฟ้มดังกล่าวจะถูกทำข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จดหมายและ Exchange Server แฟ้มข้อมูลแบบออฟไลน์ Outlook มีนามสกุลเป็น .ost) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแฟ้มเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

เข้าถึงแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น     Outlook รุ่นก่อนหน้าทั้งหมดจะบันทึกแฟ้มข้อมูลของคุณไว้ในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนในคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน Outlook 2010 ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มข้อมูลใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Documents\My Outlook Files ซึ่งทำให้คุณสามารถสำรองข้อมูล Outlook และระบุตำแหน่งและคัดลอกแฟ้มข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแฟ้มเพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

Outlook Social Connector    Outlook Social Connector (OSC) ใหม่จะเชื่อมต่อคุณกับเครือข่ายสังคมและธุรกิจที่คุณใช้ รวมถึง Microsoft SharePoint, Windows Live และไซต์ของบริษัทอื่นที่เป็นที่นิยม คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและไม่พลาดการติดต่อกับบุคคลอื่นในเครือข่ายของคุณโดยไม่ต้องออกจาก Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทนำสู่ Outlook Social Connector

บานหน้าต่างบุคคลในบานหน้าต่างการอ่าน

ที่ติดต่อด่วน     การเข้าถึงที่ติดต่อของคุณที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและตัวบ่งชี้การแสดงตัวด้วยที่ติดต่อด่วน โดยไม่ต้องออกจากมุมมองจดหมาย ด้วยกล่อง ค้นหาที่ติดต่อใหม่ บน Ribbon คุณสามารถเริ่มต้นพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการค้นหาและได้รับผลลัพธ์ในทันที  — รวมถึงวิธีการที่หลากหลายในการเชื่อมต่อกับผู้อื่น ทั้งการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที โทรศัพท์ จดหมาย และการจัดกำหนดการประชุม เมื่อเปิดใช้งานการรวมกับ Microsoft Office Communicator คุณสามารถค้นหาสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) และที่ติดต่อของคุณได้โดยใช้การค้นหางานการพิมพ์ล่วงหน้าที่นอกเหนือจากชื่อแล้ว ยังแสดงรูปถ่ายของผู้ใช้ ชื่อเรื่อง และเวลาว่างอีกด้วย

สมุดรายชื่อแบบลำดับชั้น     คุณสามารถเลือกผู้รับสำหรับข้อความ การเรียกประชุม และการมอบหมายงานได้โดยการเรียกดูมุมมองโครงสร้างขององค์กรในสมุดรายชื่อ Outlook

การปรับปรุง การส่งข้อความส่วนรวม

การแปลงข้อความเสียง     การแสดงตัวอย่างข้อความเสียงจะแปลงคำพูดของข้อความที่ฝากไว้ในข้อความเสียงของคุณเป็นข้อความ

ข้อความเสียงที่มีการแปลง

ความปลอดภัยของข้อความเสียง     ข้อความเสียงที่มีการป้องกันจะช่วยรักษาความปลอดภัยและจำกัดข้อความเสียงให้เป็นเฉพาะข้อความจากผู้รับที่คุณต้องการเท่านั้น

การปรับปรุงเพิ่มเติม

ตัวควบคุมการย่อ/ขยายมุมมอง     ย่อหรือขยายมุมมองจดหมายหรือปฏิทินของคุณด้วยตัวควบคุมแถบเลื่อนการย่อ/ขยายแบบใหม่ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

ตัวควบคุมการย่อ/ขยายมุมมอง

เครื่องวัดโควตา     ใน มุมมอง Backstage แบบใหม่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแบบภาพของพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ในกล่องจดหมายของคุณ

ตัวบ่งชี้พื้นที่ว่างในกล่องจดหมายที่สามารถใช้งานได้

บานหน้าต่างนำทาง     คำสั่งและมุมมองทั้งหมดที่เคยมีอยู่ใน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ที่ให้การเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อแสดงรายการที่มี ในพื้นที่นี้ยังประกอบด้วยส่วนโฟลเดอร์รายการโปรด และปุ่มต่างๆ ที่ใช้สลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน งาน และมุมมองอื่นๆ) ได้ย้ายไปยัง Ribbon ลำดับของโฟลเดอร์ต่างๆ ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ค้นหาโฟลเดอร์เริ่มต้นง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องจดหมายเข้าและรายการที่ถูกลบ ส่วนหัวและไอคอนบางอย่างได้ถูกเอาออกไปเพื่อทำให้ลักษณะที่ปรากฏของบานหน้าต่างนำทางมีประสิทธิภาพขึ้น

ความสามารถในการขยาย     Outlook 2010 มีคุณลักษณะที่ทำให้สามารถทำการกำหนดส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook เองแบบเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่นักพัฒนาต้องการ นอกเหนือจากการปรับปรุงความสามารถในการโปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook แล้ว รูปแบบวัตถุ Outlook ยังสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ที่ขยายขอบเขตเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ เช่น การสนทนาและรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่ อีกด้วย

การสลับบรรทัดคำสั่ง     การสลับบรรทัดคำสั่งเพิ่มเติมได้ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับการปรับใช้และการแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับ Microsoft Outlook 2010

สนับสนุน 64 บิต     Outlook 2010 สามารถใช้งานได้ทั้งในรุ่น 32 บิตและ 64 บิต

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010