การเปิดและบันทึกสิ่งที่แนบมา

สิ่งที่แนบมาคือไฟล์หรือรายการ (รายการ: รายการเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เก็บข้อมูลใน Outlook (ทำหน้าที่เหมือนแฟ้มในโปรแกรมอื่น) ซึ่งรายการจะรวมถึงข้อความอีเมล การนัดหมาย ที่ติดต่อ งาน รายการบันทึกรายวัน บันทึกย่อ รายการที่ประกาศ และเอกสาร) ซึ่งสามารถรวมไว้กับข้อความอีเมลได้ ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาจะถูกระบุโดยไอคอนรูปคลิปหนีบกระดาษ ไอคอนสิ่งที่แนบมา  ในรายการข้อความ สิ่งที่แนบมาจะปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง (จากสองตำแหน่ง) ในข้อความ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อความที่คุณได้รับ

 • ถ้ารูปแบบข้อความเป็น HTML หรือข้อความธรรมดา สิ่งที่แนบมาจะปรากฏขึ้นในกล่องสิ่งที่แนบใต้บรรทัด เรื่อง
 • ถ้ารูปแบบข้อความเป็น Rich Text Format (RTF) สิ่งที่แนบมาจะปรากฏขึ้นในเนื้อหาของข้อความ ถึงแม้ว่าแฟ้มปรากฏในเนื้อหาของข้อความ แต่แฟ้มนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่แนบมาแยกต่างหาก

 หมายเหตุ   รูปแบบที่ใช้เขียนข้อความจะระบุอยู่ในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนของข้อความ

การเปิดสิ่งที่แนบมา

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาได้จากบานหน้าต่างการอ่าน (บานหน้าต่างการอ่าน: หน้าต่างใน Outlook ที่ ๆ คุณสามารถแสดงตัวอย่างรายการนั้นโดยไม่ต้องเปิดออกดู หากต้องการแสดงผลรายการในบานหน้าต่างการอ่าน ให้คลิกที่รายการนั้น) หรือจากข้อความที่เปิดอยู่ โดยในทั้งสองกรณี ให้คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดขึ้น

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาจากรายการข้อความ ให้คลิกขวาที่ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา แล้วคลิก แสดงสิ่งที่แนบมา แล้วคลิกชื่อของสิ่งที่แนบมานั้น

 หมายเหตุ 

แถบข้อมูล

การบันทึกสิ่งที่แนบมา

หลังที่เปิดและดูสิ่งที่แนบมาแล้ว คุณอาจเลือกบันทึกสิ่งที่แนบลงในดิสก์ไดรฟ์ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายๆ รายการนั้นเป็นกลุ่มหรือทีละรายการก็ได้

การบันทึกสิ่งที่แนบมาเพียงรายการเดียวจากข้อความ

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ HTML หรือข้อความธรรมดา     คลิกที่สิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่ จากนั้น ให้ไปที่แท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ แล้วคลิก บันทึกเป็น คุณยังสามารถคลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น ได้อีกด้วย
  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ RTF     ในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่ ให้คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมาแล้วคลิก บันทึกเป็น
 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายๆ รายการจากข้อความ

 1. ในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก เมื่อต้องการเลือกสิ่งที่แนบมาหลายๆ รายการ ให้กดปุ่ม CTRL ในขณะที่คลิกสิ่งที่แนบมา
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ HTML หรือข้อความธรรมดา     บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกเป็น
  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ RTF     คลิกขวาที่ข้อความที่เลือกไว้ข้อความใดข้อความหนึ่ง แล้วคลิก บันทึกเป็น
 3. คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แล้วคลิก ตกลง

การบันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดจากข้อความใดข้อความหนึ่ง

 1. ในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่สิ่งที่แนบมา
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ HTML หรือข้อความธรรมดา     บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมด
  • ถ้าข้อความอยู่ในรูปแบบ RTF     คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage แล้วคลิก บันทึกสิ่งที่แนบมา และคลิก ตกลง
 3. คลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2010