การค้นหาชื่อในสมุดรายชื่อ

คุณสามารถใช้สมุดรายชื่อ (สมุดรายชื่อ: ชุดของสมุดรายชื่อที่คุณสามารถใช้เก็บชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรสาร และรายชื่อการแจกจ่าย สมุดรายชื่ออาจประกอบด้วยสมุดรายชื่อส่วนกลาง สมุดรายชื่อ Outlook และสมุดรายชื่อส่วนบุคคล)เพื่อค้นหาและเลือกชื่อรวมทั้งรายชื่อการแจกจ่ายได้เมื่อคุณระบุที่อยู่ผู้รับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล เช่น ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานหรือหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่ การค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาบุคคลในที่ติดต่อ Microsoft Outlook ของคุณ และยังสามารถระบุที่อยู่ผู้รับข้อความโดยอัตโนมัติจากที่ติดต่อได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

คุณต้องการทำสิ่งใด


ค้นหาชื่อโดยใช้กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่บางส่วนของชื่อ เช่น พรรณรัตน์ พ, ใส่ชื่อหรือนามสกุล, ชื่อ "แสดงเป็น", นามแฝงอีเมล หรือชื่อบริษัทได้ เมื่อต้องการเปิดที่ติดต่อที่คุณค้นหาก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการ

การระบุที่อยู่ผู้รับข้อความหลังจากคุณพบชื่อหรือที่อยู่อีเมลแล้ว

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิกช่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง (กล่องถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง: ข้อความจะส่งถึงผู้รับในกล่องถึง โดยผู้รับในกล่องสำเนาถึง (carbon copy) และสำเนาลับถึง (blind carbon copy) จะได้รับข้อความด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ชื่อของผู้รับในกล่องสำเนาลับถึง จะไม่ปรากฏให้ผู้รับรายอื่นๆ เห็น) ในส่วนหัวข้อความ
 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ
 3. คลิกสองครั้งที่ชื่อในรายการ ชื่อ แล้วคลิก ตกลง

แสดงทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม อยู่เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

การค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

เมื่อคุณพิมพ์ชื่อในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ของข้อความอีเมล Outlook จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่าชื่อที่คุณพิมพ์ตรงกับชื่อในสมุดรายชื่อหรือไม่ ถ้ามีชื่อตรงกัน ก็จะถือว่าชื่อนั้นถูกต้อง กล่าวคือจะมีการกรอกชื่อที่แสดงและที่อยู่อีเมลลงไปเพื่อให้คุณส่งข้อความได้ ถ้าไม่มีชื่อที่่ตรงกัน กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ถ้ามีชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อที่มีตัวอักษรที่คุณพิมพ์ คุณสามารถเลือกชื่อที่ต้องการจากรายการได้ ถ้าไม่พบชื่อดังกล่าว คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น หรือสร้างที่ติดต่อ (ที่ติดต่อ: บุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณ ซึ่งเป็นบุคคลที่คุณสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ เช่น ถนนที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และ URL ของเว็บเพจ)ใหม่

ถ้าคุณพิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือนามแฝงในสามกล่องข้างต้น และบุคคลหรือรายชื่อการแจกจ่ายนั้นอยู่ในสมุดรายชื่อ ชื่อที่แสดงจะได้รับการกรอกลงไปโดยแทนที่ข้อความที่คุณพิมพ์

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อรูปปุ่ม

 เคล็ดลับ   นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อได้จากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดอยู่ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 1. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

สมุดรายชื่อในรายการ สมุดรายชื่อ ยกเว้นสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) (สมุดรายชื่อส่วนกลาง: สมุดรายชื่อที่มีที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ ที่อยู่อีเมลของกลุ่มผู้ใช้ และที่อยู่อีเมลของรายชื่อการแจกจ่ายภายในองค์กรของคุณทั้งหมด ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้สร้างและดูแลสมุดรายชื่อนี้ สมุดรายชื่อส่วนกลางอาจมีที่อยู่อีเมลของโฟลเดอร์สาธารณะอยู่ด้วย) สร้างขึ้นจากโฟลเดอร์ต่างๆ ใน ที่ติดต่อ ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ติดต่อหลักของ Outlook จะประกอบเป็นสมุดรายชื่อ Outlook (สมุดรายชื่อ Outlook: สมุดรายชื่อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากที่ติดต่อในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ รายชื่อในที่ติดต่อสามารถเป็นรายชื่อบุคคลภายในและภายนอกองค์กรของคุณ เมื่อคุณปรับปรุงที่ติดต่อของคุณ สมุดรายชื่อ Outlook จะได้รับการปรับปรุงด้วย) โฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่นๆ ที่คุณสร้างก็จะแสดงรายการอยู่เช่นกัน เว้นแต่คุณจะตั้งค่าคุณสมบัติป้องกันไม่ให้แสดงที่ติดต่อเหล่านั้น ส่วน Microsoft Exchange GAL จะถูกสร้างและดูแลโดยผู้ดูแลระบบภายในองค์กรของคุณ

รายการสมุดรายชื่อ

ในรายการที่แสดงอยู่ ที่ติดต่อ จะมีข้อมูลที่ติดต่อจากที่ติดต่อหลักของ Outlook ส่วน นอกสำนักงาน และ ส่วนบุคคล เป็นตัวอย่างของโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกลุ่มเฉพาะของที่ติดต่อ Outlook เพื่อให้จัดระเบียบได้ง่ายขึ้น
 1. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

ค้นหาชื่อ

เมื่อต้องการค้นหาชื่อโดยใช้ข้อมูลอื่น เช่น ตำแหน่งงานหรือตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม แล้วใส่ข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถค้นหาได้มากกว่าหนึ่งเกณฑ์ในกล่องนี้ โดยหลังเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค การค้นหาข้อมูลนี้จะกระทำในคอลัมน์ (หรือเรียกว่าเขตข้อมูล) ที่รวมไว้แต่ละคอลัมน์

แสดงทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

ค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม


 หมายเหตุ 

 • ถ้าคุณไม่พบชื่อที่ต้องการในสมุดรายชื่อที่คุณกำลังค้นหา ให้ค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น ทั้งนี้รายการสมุดรายชื่อสามารถมีสมุดรายชื่อได้หลายเล่ม โดยแต่ละเล่มจะมีข้อมูลที่แตกต่างกัน ค้นหารายการในคอลัมน์ใดๆ

แสดงวิธีการ

 1. ในกล่องโต้ตอบ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่ออื่นในรายการ สมุดรายชื่อ
 2. เมื่อต้องการเห็นที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกชื่อของโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการภายใต้ สมุดรายชื่อ Outlook

ที่ติดต่อต้องเป็นรายการที่เคยอยู่ในเขตข้อมูล อีเมล หรือในเขตข้อมูล โทรสาร จึงจะปรากฏในโฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ Outlook/ที่ติดต่อ ได้


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การระบุที่อยู่ผู้รับข้อความหลังจากคุณพบชื่อหรือที่อยู่อีเมลแล้ว

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิก ถึง สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ในส่วนหัวข้อความ
 2. ค้นหาชื่อหรือที่อยู่อีเมลโดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้คือ ค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ
 3. คลิกสองครั้งที่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลในรายการในสมุดรายชื่อ แล้วคลิก ตกลง

แสดงทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

ค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007