การสร้างและส่งข้อความ

การส่งข้อความมักเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดและสะดวกที่สุดในการติดต่อบุคคลที่กำลังยุ่งอยู่ Outlook Mobile Service จะช่วยให้สร้างและส่งข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เมื่อต้องการส่งข้อความ คุณต้องเพิ่มและการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Outlook Mobile Service เป็นอันดับแรก

คุณต้องการทำสิ่งใด


สร้างข้อความใหม่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก ข้อความ

เมนู แฟ้ม Outlook

 1. ใส่ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับในกล่อง ถึง เมื่อต้องการค้นหาผู้รับในสมุดรายชื่อ ให้คลิกปุ่ม ถึง
 2. พิมพ์ข้อความของคุณลงในเนื้อหาข้อความ
 3. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถแทรกสัญรูปอารมณ์ในข้อความของคุณ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก สตริงสัญรูปอารมณ์ แล้วคลิกสัญรูปอารมณ์ที่คุณต้องการแทรก

รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ระบุจำนวนสูงสุดของข้อความ

ข้อความแต่ละข้อความมีขีดจำกัดอักขระเริ่มต้นตามที่ระบุโดยผู้ให้บริการมือถือ ถ้าคุณพิมพ์จำนวนอักขระเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหนึ่งข้อความ อักขระที่เกินมาจะถูกย้ายไปยังข้อความใหม่ คุณสามารถดูจำนวนข้อความทั้งหมดที่ถูกแบ่งออกจากข้อความต้นฉบับของคุณและเนื้อหาของแต่ละข้อความได้ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

คุณสามารถระบุจำนวนสูงสุดของข้อความในการส่งหนึ่งครั้ง

 • บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้ใส่จำนวนที่คุณต้องการลงในกล่อง จำนวนข้อความมากสุด

การตั้งค่า จำนวนข้อความมากสุด

 • สำหรับข้อความที่ถูกแบ่งเป็นหลายข้อความเกินกว่าจำนวนนี้ ข้อความที่เกินมาจะไม่ถูกส่งและจะถูกแรเงาในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ส่งข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความที่คุณได้สร้างขึ้น คุณต้องระบุผู้รับของข้อความนั้นๆ คุณสามารถเลือกผู้รับจากสมุดรายชื่อของคุณ หรือใส่ข้อมูลลงในกล่อง ถึง ของข้อความของคุณได้โดยตรง

 1. ใส่ข้อมูลผู้รับ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือกผู้รับจากสมุดรายชื่อ    
  1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ
  2. เลือกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการจากรายการแบบหล่นลง คุณสามารถใช้สมุดรายชื่อใดก็ได้ รวมทั้ง สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) เพื่อค้นหาข้อมูลผู้รับของคุณ
  3. เลือกชื่อที่คุณต้องการแล้วคลิกปุ่ม ถึง

 เคล็ดลับ   คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้รับได้โดยการพิมพ์ชื่อในกล่อง ค้นหา

 1. คลิก ตกลง
 • ใส่ชื่อผู้รับโดยตรง    

คุณสามารถใส่ข้อมูลผู้รับโดยตรงในกล่อง ถึง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสามรูปแบบนี้

 1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ
 2. ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
 3. นามสกุลของผู้รับ

ถ้าคุณใส่ชื่อของผู้รับเป็นบางส่วนแล้ว คุณสามารถใช้คุณลักษณะ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เพื่อทำให้ชื่อเหล่านั้นสมบูรณ์ก่อนส่งข้อความนั้น

 1. คลิก ส่ง

หลังจากข้อความของคุณถูกส่งเป็นผลสำเร็จแล้ว ข้อความดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง พร้อมด้วย รูปไอคอน ซึ่งอยู่ถัดจากชื่อเรื่องของเรื่องเพื่อระบุว่าเป็นข้อความ

 หมายเหตุ   ก่อนคุณจะส่งข้อความ คุณต้องมีผู้รับที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งรายในกล่อง ถึง สําเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง นอกจากนี้ เนื้อหาข้อความไม่สามารถว่างเปล่าได้

ใช้คุณลักษณะ กรอกชื่ออัตโนมัติ (การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ)

ถ้าคุณใส่ชื่อผู้รับบางส่วนลงในกล่อง ถึง ให้ใช้คุณลักษณะ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เพื่อทำให้ชื่อสมบูรณ์ก่อนคุณส่งข้อความ

 1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก ตรวจสอบชื่อ โดยกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ จะแสดงรายการชื่อผู้รับที่เป็นไปได้ใกล้กับชื่อบางส่วนที่คุณได้ใส่ลงไป
 2. เลือกชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แล้วคลิก ตกลง

ถ้ามีชื่อบางส่วนอยู่หลายชื่อในกล่อง ถึง การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติจะแสดงรายการชื่อที่เป็นไปได้ซึ่งสัมพันธ์กับชื่อบางส่วนแต่ละชื่อตามลำดับ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมดที่ถูกต้องจะได้รับการขีดเส้นใต้

บันทึกข้อความ

คุณสามารถบันทึกข้อความใหม่ของคุณได้ในวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม บันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน
 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก
 3. กด ALT+F แล้วตามด้วย A

ถ้าคุณปิดหน้าต่างข้อความซึ่งมีข้อความหรือสื่อที่ไม่ได้บันทึก คุณจะถูกพร้อมท์ให้บันทึกข้อความ ให้คลิก ใช่ เพื่อบันทึกแล้วปิดหน้าต่างดังกล่าว คลิกไม่ใช่ เพื่อปิดหน้าต่างโดยไม่ต้องบันทึก หรือคลิก ยกเลิก เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าต่างข้อความ

ถ้าคุณคลิก ใช่ ข้อความของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ แบบร่าง เรื่องของข้อความแบบร่างจะเหมือนกับอักขระ 30 ตัวแรก (รวมทั้งช่องว่าง) ในเนื้อหาข้อความ

เปิดแบบร่างของข้อความ

 1. คลิกโฟลเดอร์ แบบร่าง ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ที่ให้การเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อแสดงรายการที่มี ในพื้นที่นี้ยังประกอบด้วยส่วนโฟลเดอร์รายการโปรด และปุ่มต่างๆ ที่ใช้สลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน งาน และมุมมองอื่นๆ) แบบร่างของข้อความทั้งหมดจะถูกระบุโดย รูปไอคอน ซึ่งอยู่ถัดจากชื่อเรื่องของเรื่อง
 2. คลิกสองครั้งที่ข้อความที่คุณต้องการเปิด หรือเลือกข้อความนั้นโดยการใช้แป้นลูกศร แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007