การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook จะช่วยลดอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร

Microsoft Office Outlook 2007 แนะนำคุณลักษณะที่เรียกว่า การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ซึ่งจะช่วยลดอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ บทความนี้จะอธิบายว่าการประทับตราไปรษณีย์คืออะไร และคุณจะสามารถเปิดหรือปิดได้อย่างไร

ซองจดหมายที่ไม่มีเครื่องหมายอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ในบทความนี้

การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook คืออะไร

ข้อความแบบไหนที่ไม่ถูกประทับตราไปรษณีย์

ฉันจะปิดการประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ได้อย่างไร

การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook คืออะไร

การส่งอีเมลแตกต่างจากการส่งไปรษณีย์ตามปกติ เพราะการส่งอีเมลมีลักษณะฟรี กล่าวคือ คุณไม่ต้องติดแสตมป์ และใช้เวลาหรือการประมวลผลคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อยสำหรับการส่งข้อความอีเมลหลายพันฉบับ สำหรับผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ นับเป็นเรื่องง่ายและถูกมากสำหรับการส่งจดหมายขยะซึ่งสร้างความรำคาญใจให้กับเรา ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการใช้ "แสตมป์" กับข้อความอีเมล ค่าใช้จ่ายในกรณีนี้ไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่เป็นค่าใช้จ่ายในด้านการประมวลผล และถึงแม้ว่าจะเป็นภาระเพียงเล็กน้อยสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะกลายเป็นภาระหนักสำหรับผู้ส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ต่อไปนี้คือวิธีการทำงานของคุณลักษณะดังกล่าว

การส่งอีเมล     ก่อนที่ข้อความจะออกจากกล่องจดหมายออกของคุณ Office Outlook 2007 จะติดแสตมป์บนข้อความแต่ละฉบับด้วยการประทับตราไปรษณีย์อีเมล การประทับตราไปรษณีย์ดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะเฉพาะของข้อความ รวมถึงรายชื่อผู้รับและเวลาที่ข้อความถูกส่ง ดังนั้นการประทับตราไปรษณีย์จึงใช้ได้กับข้อความอีเมลดังกล่าวเท่านั้น และคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลาประมวลผลเพิ่มเติมในการประทับตราไปรษณีย์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่าที่ข้อความจะออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณ นี่คือค่าใช้จ่ายด้านการประมวลผลที่เกิดขึ้นโดยใช้การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook

การรับอีเมล    เมื่อโปรแกรมอีเมลของผู้รับที่สนับสนุนการประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ได้รับข้อความที่ถูกประทับตรา โปรแกรมก็จะรับรู้การประทับตราไปรษณีย์ดังกล่าว ซึ่งแจ้งให้โปรแกรมอีเมลของผู้รับทราบว่าข้อความนั้นไม่น่าจะเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ และการประทับตราไปรษณีย์นี้จะได้รับการพิจาณาเมื่อข้อความได้รับการประเมินโดยตัวกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ของโปรแกรมอีเมล

ทำไมผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ถึงไม่ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นคำถามที่ดี และนี่คือเหตุผล ผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์อาศัยความสามารถในการส่งข้อความหลายพันฉบับต่อชั่วโมง ถ้าต้องการสร้างเครื่องหมายสำหรับข้อความแต่ละฉบับและส่งข้อความจำนวนมากในอัตราความเร็วเท่าเดิม ผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ดังนั้นผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จึงไม่มีแนวโน้มที่จะส่งข้อความที่มีการประทับตราไปรษณีย์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ข้อความแบบไหนที่ไม่ถูกประทับตราไปรษณีย์

ในกรณีต่อไปนี้ ข้อความอีเมลจะไม่ถูกประทับตราไปรษณีย์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ฉันจะปิดการประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ได้อย่างไร

การประทับตราไปรษณีย์อีเมลของ Outlook ถูกเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดคุณลักษณะนี้ได้ดังนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
  2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ อีเมล คลิก อีเมลขยะ
  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อส่งอีเมล ให้ประทับตราไปรษณีย์ที่ข้อความเพื่อให้อีเมลไคลเอ็นต์สามารถแยกว่าเป็นอีเมลธรรมดาหรืออีเมลขยะได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007