การเพิ่มหรือเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออก

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งและรับข้อความอีเมลใน Microsoft Outlook ได้ อันดับแรกคุณจะต้องตั้งค่าและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

ในบทความนี้


เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้อีเมล

Outlook สนับสนุนบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange รวมทั้ง POP3 (POP3: โพรโทคอลที่ใช้กันทั่วไปในการเรียกข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตอีเมล), IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): มีความแตกต่างจากอินเทอร์เน็ตอีเมลโพรโทคอล เช่น POP3 ที่มีโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าบนเซิร์ฟเวอร์เพียงโฟลเดอร์เดียว ในขณะที่ IMAP จะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ได้หลายโฟลเดอร์เพื่อเก็บและจัดระเบียบข้อความที่สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง) และ HTTP บางรายการ คุณสามารถรับข้อมูลในการกำหนดค่าได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด) หรือผู้ดูแลระบบอีเมล คุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตั้งบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook ด้วยตนเอง

สำหรับบัญชีส่วนใหญ่ Outlook จะสามารถตรวจพบและกำหนดค่าบัญชีได้โดยใช้เพียงชื่อ ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน ผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange มักจะไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใดๆ เนื่องจาก Microsoft Office Outlook 2007 สามารถระบุข้อมูลประจำตัวบนเครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Exchange

บัญชีผู้ใช้อีเมลมีอยู่ในโปรไฟล์ โดยโปรไฟล์หนึ่งจะประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ แฟ้มข้อมูล และการตั้งค่าที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะเก็บอีเมลของคุณ โปรไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก และหลักจากนั้นโปรไฟล์จะทำงานทุกครั้งที่คุณเริ่มต้น Outlook

คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีโปรไฟล์เดียว แต่บางครั้งคุณก็อาจพบว่าการมีโปรไฟล์มากกว่าหนึ่งโปรไฟล์จะเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้โปรไฟล์สำหรับงานและอีกโปรไฟล์สำหรับบ้าน นอกจากนี้ ถ้ามีคนอื่นใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับคุณ บัญชีผู้ใช้อีเมลและการตั้งค่าของผู้ใช้คนอื่นจะถูกเก็บในโปรไฟล์แยกต่างหากภายใต้ชื่อโปรไฟล์อื่น

 หมายเหตุ   สำหรับผู้ใช้ Outlook Express โปรไฟล์ใน Outlook จะคล้ายคลึงกับรหัสประจำตัวใน Outlook Express โปรไฟล์ Outlook จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลลงในโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook เดียวได้หลายบัญชี ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange เพื่อจัดการอีเมลธุรกิจของคุณ จากนั้นก็เพิ่มบัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ต เช่น บัญชี POP3 จาก ISP ของคุณ เพื่อจัดการอีเมลส่วนตัวของคุณ โปรไฟล์สามารถมีบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณทั้งหมด แต่มีข้อจำกัดว่ามีบัญชีผู้ใช้ Exchange ได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งโปรไฟล์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange ได้เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก หรือด้วยการปิด Outlook แล้วคลิกไอคอน จดหมาย (Mail) ใน 'แผงควบคุม' (Control Panel) บน Windows

 หมายเหตุ   มีบัญชีผู้ใช้ Exchange ได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งโปรไฟล์

 1. ปิด Outlook
 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้เปิดโมดูล จดหมาย

 หมายเหตุ   ไอคอน จดหมาย ในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏจนกว่าคุณจะติดตั้ง Outlook และเข้าถึงโปรแกรมนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างหรือเพิ่มลงในโปรไฟล์ี่ที่มีอยู่ก็ได้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สร้างโปรไฟล์ใหม่    
   1. ภายใต้ โปรไฟล์ (Profiles) ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ (Show Profiles)
   2. คลิก เพิ่ม (Add)
   3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโปรไฟล์ (New Profile) ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง (OK)

นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อเริ่มต้น Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook ให้พร้อมท์คุณสำหรับโปรไฟล์ที่จะใช้

 • เลือกโปรไฟล์ที่มีอยู่    

แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย (Mail Setup) มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่น ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ (Properties)

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล (E-mail Accounts)
 2. คลิก สร้าง

ข้อมูลประจำตัวโดเมนของ Windows ของคุณจะถูกใช้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณโดยอัตโนมัติ

 1. คลิก ถัดไป
 2. หลังจากกำหนดค่าการตั้งค่า Exchange ของคุณเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น

ถ้าการตั้งค่า Exchange ของคุณไม่สามารถถูกกำหนดค่าโดยอัตโนมัติใน Outlook หรือถ้าข้อมูลบนหน้าจอของคุณไม่ถูกต้อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง จากนั้นให้คลิก ถัดไป คำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าบัญชีของคุณด้วยตนเองอยู่ในส่วน การเพิ่มและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ด้วยตนเอง

สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange ได้เฉพาะเมื่อคุณเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก หรือด้วยการปิด Outlook แล้วคลิกไอคอน จดหมาย ใน 'แผงควบคุม' ของ Windows

 1. ปิด Outlook
 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้เปิดโมดูล จดหมาย

 หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้นเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้งและเข้าถึง Outook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สร้างโปรไฟล์ใหม่    
   1. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์
   2. คลิก เพิ่ม (Add)
   3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโปรไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อเริ่มต้น Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook ให้พร้อมท์คุณสำหรับโปรไฟล์ที่จะใช้

 • เพิ่มไปยังโปรไฟล์ที่มีอยู่    

แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่น ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. คลิก สร้าง
 3. คลิก บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP จากนั้นคลิก ถัดไป

ข้อมูลประจำตัวโดเมนของ Windows ของคุณจะถูกใช้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้คุณกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณด้วยตนเอง

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง จากนั้นคลิก ถัดไป
 2. คลิก Microsoft Exchange จากนั้นคลิก ถัดไป
 3. พิมพ์ชื่อที่ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณกำหนดให้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Exchange
 4. เมื่อต้องการใช้โหมด Cached Exchange ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมด Cached Exchange

แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด Cached Exchange

โหมด Cached Exchange จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ในโหมดนี้ สำเนาของกล่องจดหมายของคุณจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ สำเนานี้จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายบ่อยครั้ง

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดโหมด Cached Exchange อาจเป็นเพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • ผู้ดูแลระบบ Exchange Server อาจปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้     ผู้ดูแลระบบ Exchange สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ใน Outlook ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ
 • คุณได้ติดตั้ง Microsoft Terminal Services แล้ว    โหมด Cached Exchange จะใช้แฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ซึ่งแฟ้มดังกล่าวนี้จะไม่สามารถใช้ได้ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Terminal Services for Microsoft Windows Server 2003 อย่างไรก็ตามการติดตั้งไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล หรือไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไม่ได้กีดกันการเข้าถึงคุณลักษณะนี้แต่อย่างใด
 1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ตามที่ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณกำหนดให้ ชื่อผู้ใช้มักจะไม่ใช่ชื่อเต็มของคุณ
 2. หรือให้เลือกทำดังต่อไปนี้
  • คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชีผู้ใช้จดหมาย ให้พิมพ์ชื่อซึ่งจะช่วยคุณในการระบุบัญชีผู้ใช้ เช่น อีเมลงานของฉัน
  • คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บใดก็ได้ ให้กำหนดค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ
  • คลิก ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์รู้จักชื่อของคุณและตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ชื่อบัญชีผู้ใช้และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุในขั้นตอนที่ 8 และ 10 ควรถูกขีดเส้นใต้ ถ้าชื่อของคุณไม่ถูกขีดเส้นใต้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ Exchange ของคุณ
 3. ถ้าคุณคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม และเปิดกล่องโต้ตอบ Microsoft Exchange Server แล้ว ให้คลิก ตกลง
 4. คลิก ถัดไป
 5. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3, IMAP หรือ HTTP

 หมายเหตุ   คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3, IMAP และ HTTP ลงในโปรไฟล์ของ Outlook ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวลงในโปรไฟล์อื่น หรือในโปรไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างด้วยการเปิดโมดูล จดหมาย ในแผงควบคุมของ Windows

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ที่คุณใช้ในขณะนี้    
   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่    
 1. ปิด Outlook
 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้เปิดโมดูล จดหมาย

 หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้นเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้งและเข้าถึง Outook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่น ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ใหม่    
 1. ปิด Outlook
 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้เปิดโมดูล จดหมาย

 หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้นเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้งและเข้าถึง Outook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 1. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์
 2. คลิก เพิ่ม
 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโปรไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อเริ่มต้น Outlook ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook ให้พร้อมท์คุณสำหรับโปรไฟล์ที่จะใช้

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 1. คลิก สร้าง
 2. คลิก Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP แล้วคลิก ถัดไป
 3. ในกล่อง ชื่อของคุณ (Your Name) ให้พิมพ์ชื่อของคุณตามที่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น
 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณหรือ ISP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ สัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น krittiya@contoso.com
 5. ในกล่อง รหัสผ่าน (Password) และ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ (Retype Password) ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ได้กำหนดให้กับคุณหรือคุณได้เลือกสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

 เคล็ดลับ   รหัสผ่านของคุณอาจตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้กดแป้น CAPS LOCK ค้างไว้

 1. คลิก ถัดไป

เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณจะถูกเชื่อมต่อและ Outlook จะถูกกำหนดค่าสำหรับบัญชีของคุณ ถ้าไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลนั้นได้ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้คลิก ถัดไป เพื่อพยายามสร้างการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ

หลังจากบัญชีของคุณถูกกำหนดค่าเรียบร้อย ให้คลิก เสร็จสิ้น

ถ้าไม่สามารถกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณใน Outlook ได้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าข้อมูลบนหน้าจอของคุณไม่ถูกต้อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง จากนั้นให้คลิก ถัดไป คำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยตนเองอยู่ในส่วนการเพิ่มและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3, IMAP หรือ HTTP ด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3, IMAP หรือ HTTP ด้วยตนเอง

 หมายเหตุ   คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3, IMAP และ HTTP ลงในโปรไฟล์ของ Outlook ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบัญชีดังกล่าวลงในโปรไฟล์อื่นได้ด้วยการคลิกไอคอน จดหมาย ในแผงควบคุมใน Windows

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ที่คุณใช้ในขณะนี้    
   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่    
 1. ปิด Outlook
 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้เปิดโมดูล จดหมาย

 หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้นเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้งและเข้าถึง Outook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 • แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในโปรไฟล์ใหม่    
 1. ปิด Outlook
 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้เปิดโมดูล จดหมาย

 หมายเหตุ   ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมจะไม่ปรากฏขึ้นเว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้งและเข้าถึง Outook อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

 1. ภายใต้ โปรไฟล์ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์
 2. คลิก เพิ่ม
 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างโปรไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อโปรไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณกำหนดค่า Outlook ให้พร้อมท์เตือนคุณสำหรับโปรไฟล์ที่จะใช้ นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเมื่อเริ่มต้น Outlook

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 1. คลิก สร้าง
 2. คลิก Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP แล้วคลิก ถัดไป
 3. ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อของคุณตามที่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น
 4. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณหรือ ISP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ สัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น krittiya@contoso.com
 5. ในกล่อง รหัสผ่าน และ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ได้กำหนดให้กับคุณหรือคุณได้เลือกสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

 เคล็ดลับ   รหัสผ่านของคุณอาจตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้กดแป้น CAPS LOCK ค้างไว้

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง
 2. คลิก ถัดไป
 3. คลิก อินเทอร์เน็ตอีเมล
 4. คลิก อีเมล แล้วคลิก ถัดไป

ตามที่คุณได้ป้อนข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ เขตข้อมูลข้อความบางเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบอาจจะมีข้อความอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ป้อนลงไปถูกต้องหรือไม่

 1. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
 1. ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อเต็มของคุณตามที่คุณต้องการจะให้ผู้อื่นเห็น
 2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ตามที่กำหนดให้โดยผู้ดูแลระบบอีเมลหรือ ISP ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ชื่อผู้ใช้ สัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมนแล้ว ตัวอย่างเช่น nattorn@contoso.com
 1. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำดังนี้
 1. ในกล่องรายการ ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก POP3, IMAP หรือ HTTP

 เคล็ดลับ   ISP ของคุณสามารถแจ้งโพรโทคอลที่คุณต้องใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ แต่ปกติจะเป็น POP3 ส่วนบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows Live Mail ใช้ HTTP ถ้าคุณเลือก HTTP คุณต้องคลิกผู้ให้บริการในรายการ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ HTTP ด้วย แล้วป้อนตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ในกล่อง URL ของเซิร์ฟเวอร์

 1. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ โดยปกติมักจะเริ่มต้นด้วย จดหมาย ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com
 2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ โดยปกติมักจะเริ่มต้นด้วย จดหมาย ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com
 1. ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ให้ทำดังนี้
 1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ โดยอาจจะพิมพ์เพียงบางส่วนของที่อยู่อีเมลของคุณที่อยู่หน้าสัญลักษณ์ @ หรืออาจจะพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ก็ได้
 2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ หรือรหัสผ่านที่คุณกำหนดขึ้นเอง
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน

 หมายเหตุ   คุณสามารถใช้ตัวเลือกให้ Outlook จำรหัสผ่านของคุณด้วยการพิมพ์รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน ถ้าคุณเลือกให้ Outlook จำรหัสผ่านของคุณ คุณจะไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านของคุณทุกครั้งที่คุณเข้าถึงบัญชีดังกล่าว แต่การเลือกใช้ตัวเลือกนี้ก็จะทำให้คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าถึงบัญชีนั้นได้ด้วย ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ซึ่งรวมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดาจะไม่รวมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา: Y6dh!et5 รหัสผ่านแบบไม่เข้มงวด: House27 รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ วลีรหัสผ่านที่ใช้อักขระ 14 ตัวขึ้นไปจะดีกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยรหัสผ่านแบบเข้มงวด (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

 1. หรือให้เลือกทำดังต่อไปนี้
 • คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชีผู้ใช้จดหมาย ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยคุณระบุบัญชีผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น อีเมล ISP ที่บ้านของฉัน
 • คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขาออก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องการการรับรองความถูกต้อง ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณต้องการ
 • สำหรับบัญชีผู้ใช้ POP3 ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์รับเข้า(POP3) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสลับ (SSL) ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่านี้
 • สำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ ซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) สำหรับตัวเลือก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ ให้คลิก None, SSL, TLS หรือ Auto ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าใดค่าหนึ่งดังกล่าวนี้
 • คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) สำหรับตัวเลือก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ ให้เลือก None, SSL, TLS หรือ อัตโนมัติ ถ้า ISP ของคุณแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าใดค่าหนึ่งดังกล่าวนี้
 • ถ้าคุณกำลังเพิ่มบัญชีผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือ IMAP ให้คลิก ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณทำงานหรือไม่ ถ้าข้อมูลขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง อย่างเช่น รหัสผ่านของคุณ คุณจะถูกพร้อมท์ให้ใส่หรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต
 1. คลิก ถัดไป
 2. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออก

ในโปรไฟล์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

แสดงคำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จะอยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ วิธีใช้ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานแสดงคำว่า Microsoft Outlook Express หมายความว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่เหมือนกับ Outlook ให้ดู วิธีใช้ ใน Outlook Express เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 1. เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก
 2. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

ในโปรไฟล์อื่น

 1. ปิด Outlook
 2. ใน 'แผงควบคุม' ให้เปิดโมดูล จดหมาย

แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย มีชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกโปรไฟล์อื่นที่มีอยู่ ให้คลิก แสดงโปรไฟล์ แล้วเลือกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

 1. คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก เอาออก
 3. เมื่อต้องการยืนยันการเอาบัญชีผู้ใช้ออก ให้คลิก ใช่

 หมายเหตุ   การเอาบัญชี POP3, IMAP หรือ HTTP ออกไม่ได้เป็นการลบรายการที่ถูกส่งหรือได้รับโดยใช้บัญชีดังกล่าว ถ้าคุณใช้บัญชี POP3 คุณก็ยังคงสามารถใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ทำงานกับรายการต่างๆ ของคุณได้

 หมายเหตุ   ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย เว้นแต่ว่าคุณย้ายข้อมูลไปยังแฟ้ม .pst แต่สำหรับบัญชี IMAP และ HTTP ข้อความของคุณที่แสดงใน Outlook จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม .pst อย่างไรก็ตาม จะต่างกับบัญชี POP3 ตรงที่คุณต้องเพิ่มแฟ้ม .pst กลับไปยังโปรไฟล์ Outlook ของคุณด้วยตนเองโดยใช้คำสั่ง การจัดการแฟ้มข้อมูล บนเมนู แฟ้ม

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007