การค้นหาข้อความหรือรายการโดยใช้การค้นหาทันที

การค้นหาทันทีช่วยให้คุณค้นหารายการใน Microsoft Office Outlook 2007 ได้อย่างรวดเร็ว บานหน้าต่างค้นหาทันทีจะพร้อมใช้งานเสมอในมุมมองทั้งหมดของ Outlook เช่น จดหมาย ปฏิทิน และที่ติดต่อ บทความนี้มุ่งเน้นที่การค้นหาข้อความใน จดหมาย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เทคนิคการค้นหาแบบเดียวกันนี้เพื่อค้นหารายการ Outlook ใดๆ และในส่วน "ทำการเปลี่ยนแปลง" คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับการค้นหาให้ดีขึ้น การรวมโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มข้อมูล และการเปลี่ยนตัวเลือกการค้นหา

ข้อมูลเพิ่มเติม     เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการค้นหาทันที โปรดดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานคุณลักษณะการค้นหาทันที เมื่อต้องการปิดข้อความเตือนให้ติดตั้งการค้นหาทันที โปรดดูที่ การปิดการเตือนให้ติดตั้ง Windows Desktop Search สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับการค้นหาของคุณให้เหมาะสม โปรดดูที่ ศึกษาเกี่ยวกับการจำกัดเกณฑ์การค้นหาเพื่อให้ค้นหาได้ดีขึ้นใน Outlook ถ้า Outlook ไม่ส่งกลับผลลัพธ์การค้นหาตามที่คาดหวังไว้ โปรดดูที่ การตั้งค่าการทำดัชนีใหม่ด้วยการสร้างแค็ตตาล็อกการค้นหาทันทีใหม่
คุณต้องการทำสิ่งใด


ค้นหาข้อความ

 1. ใน จดหมาย ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา
 2. ในกล่อง การค้นหาทันที ให้พิมพ์ข้อความที่จะค้นหาของคุณ
  • ข้อความที่มีข้อความตามที่คุณพิมพ์จะถูกแสดงในบานหน้าต่าง ผลลัพธ์การค้นหาทันที พร้อมกับข้อความที่ค้นหาจะถูกเน้นอยู่

 หมายเหตุ   ตามค่าเริ่มต้น ไม่จำเป็นจะต้องคลิกปุ่ม ค้นหารูปปุ่ม เพื่อเริ่มการค้นหา ปุ่ม ค้นหา จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาขณะที่ฉันพิมพ์เมื่อสามารถกระทำได้ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นหา แล้วเท่านั้น สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วนที่อยู่ในบทความนี้ ในหัวข้อ เปลี่ยนตัวเลือกการค้นหาทันที

 • เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ ให้พิมพ์อักขระเพิ่มเติม
 1. เมื่อต้องการขยายขอบเขตการค้นหาของคุณให้ครอบคลุมถึงโฟลเดอร์ทั้งหมดใน จดหมาย ให้คลิก ลองค้นหาอีกครั้งใน 'รายการจดหมายทั้งหมด' ที่ส่วนท้ายของผลลัพธ์การค้นหา

อีกวิธีหนึ่ง ในบานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ที่ให้การเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อแสดงรายการที่มี ในพื้นที่นี้ยังประกอบด้วยส่วนโฟลเดอร์รายการโปรด และปุ่มต่างๆ ที่ใช้สลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน งาน และมุมมองอื่นๆ) ภายใต้ โฟลเดอร์จดหมาย ให้คลิก รายการจดหมายทั้งหมด หรือกด CTRL+ALT+A

ผลลัพธ์การค้นหา

บรรยายภาพ 1 คลิกที่โฟลเดอร์ที่จะค้นหา
บรรยายภาพ 2 พิมพ์ข้อความที่ค้นหาลงในกล่อง การค้นหาทันที
บรรยายภาพ 3 ข้อความที่มีข้อความตามที่คุณพิมพ์จะปรากฏในผลลัพธ์พร้อมกับข้อความที่ค้นหาจะถูกเน้นอยู่
บรรยายภาพ 4 คลิกเพื่อล้างกล่อง การค้นหาทันที แล้วเริ่มการค้นหาใหม่
บรรยายภาพ 5 คลิกเพื่อขยายขอบเขตการค้นหาของคุณให้ครอบคลุมโฟลเดอร์ทั้งหมดใน จดหมาย

สำหรับตัวอย่างของวิธีการค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของคุณ โปรดดูที่ ศึกษาเกี่ยวกับการจำกัดเกณฑ์การค้นหาเพื่อให้ค้นหาได้ดีขึ้นใน Outlook

 หมายเหตุ 

 • เมื่อต้องการส่งจุดแทรกกลับไปยังกล่อง การค้นหาทันที ให้กด CTRL+E
 • หลังจากที่คุณทำการค้นหา แล้วระบุตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งที่ต้องการในรายการผลลัพธ์ คุณก็สามารถล้างการค้นหาได้ โดย Outlook จะให้คุณอยู่ที่รายการสุดท้ายที่คลิก
 • สิ่งที่แนบจะถูกค้นหาเช่นกันแต่จะไม่มีการเน้นผลลัพธ์การค้นหาที่ได้จากสิ่งที่แนบ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใส่เกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม

คุณสามารถจำกัดการค้นหาได้โดยการเพิ่มเกณฑ์

 1. ในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที ให้คลิก ขยายตัวสร้างแบบสอบถาม

บานหน้าต่างค้นหาทันที

 1. เมื่อต้องการเพิ่มเกณฑ์การค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่จะค้นหาของคุณในบรรทัด จากเนื้อความเรื่อง หรือ ถึง

เพิ่มเกณฑ์

 1. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลการค้นหาเพิ่มเติมในตัวสร้างแบบสอบถาม ให้คลิก เพิ่มเกณฑ์ แล้วเลือกเขตข้อมูลการค้นหาที่คุณต้องการในรายการ

 เคล็ดลับ   คุณยังสามารลบเขตข้อมูลการค้นหาในตัวสร้างแบบสอบถามได้โดยคลิก เอาออก ในรายการเขตข้อมูลการค้นหา

 1. ป้อนเกณฑ์การค้นหาในเขตข้อมูลการค้นหาใหม่

ขณะที่คุณใส่เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา กล่อง ค้นหาทันที จะแสดงเกณฑ์ของคุณเป็นไวยากรณ์แบบสอบถามการค้นหา ไวยากรณ์ประกอบด้วยเกณฑ์การค้นหาตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) แล้วจึงเป็นค่าเกณฑ์ที่คุณป้อน ดังที่แสดงในภาพประกอบด้านล่างนี้ เมื่อคุณคุ้นเคยกับไวยากรณ์แบบสอบถามการค้นหามากขึ้น คุณก็สามารถพิมพ์แบบสอบถามของคุณในกล่อง ค้นหาทันที ได้แทนการใช้เขตข้อมูลการค้นหา

บานหน้าต่างค้นหาทันที

 1. ดูผลลัพธ์การค้นหาได้ในรายการใต้บานหน้าต่างค้นหาทันที

 หมายเหตุ 

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

นำการค้นหาล่าสุดมาใช้ใหม่

Outlook จะแสดงการค้นหาล่าสุดของคุณได้สูงสุด 10 รายการ

 • ในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที ให้คลิก 'แสดงเมนูบานหน้าต่างค้นหาทันที' แล้วชี้ไปที่ การค้นหาล่าสุด จากนั้นเลือกการค้นหาที่คุณต้องการในรายการ

บานหน้าต่างการค้นหา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ทำการเปลี่ยนแปลงในการค้นหา

ในส่วนนี้


รวมโฟลเดอร์ย่อยไว้ในการค้นหาทันที

การค้นหาทันที (ค้นหาทันที: คุณลักษณะให้การค้นหาที่ให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเน้นคำที่ค้นหาให้ด้วย โดยบานหน้าต่างค้นหาทันทีจะปรากฏอยู่ใน จดหมาย ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน บันทึกย่อ รายการโฟลเดอร์ และ บันทึกรายวัน) สามารถค้นหาทุกโฟลเดอร์รวมทั้งโฟลเดอร์ย่อยในรายการโฟลเดอร์ (รายการโฟลเดอร์: รายการโฟลเดอร์จะแสดงโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากโฟลเดอร์ ถ้าไม่ปรากฏรายการโฟลเดอร์ บนเมนู 'ไปที่' ให้คลิก 'รายการโฟลเดอร์')ของ Outlook แต่ตัวเลือกในการค้นหาโฟลเดอร์ทั้งหมดไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณจะต้องเปิดตัวเลือกการค้นหานี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

คุณยังสามารถคลิกลูกศรในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา ได้

 1. ภายใต้ บานหน้าต่างการค้นหาทันที ให้เลือก โฟลเดอร์ทั้งหมด

การรวมโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ไว้ในการค้นหาทันที

ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ จะไม่ถูกรวมไว้เมื่อค้นหา รายการจดหมายทั้งหมด เมื่อต้องการรวมโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ไว้ด้วย ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

คุณยังสามารถคลิกลูกศรในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา ได้

 1. ภายใต้ รายการที่ถูกลบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมข้อความจากโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกลบ' ในแต่ละแฟ้มข้อมูลเมื่อค้นหาใน 'รายการทั้งหมด'

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

รวมแฟ้มข้อมูลไว้ในการค้นหา

ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะรวมแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในการค้นหา รายการจดหมายทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกแฟ้มข้อมูลใดๆ ให้รวมไว้ในการค้นหาได้

รายการจดหมายทั้งหมด

 สิ่งสำคัญ   การเลือกรวมแฟ้มข้อมูลไว้ในการค้นหาจะใช้เฉพาะกับการค้นหา รายการจดหมายทั้งหมด ที่ค้นหาในแฟ้มข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม

เลือกแฟ้มข้อมูลที่จะรวมในการค้นหา

 1. ใน จดหมาย ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่ลูกศรใน รายการจดหมายทั้งหมด
 2. เลือกชื่อของแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการรวมหรือไม่รวมในการค้นหาของคุณ

ตัวอย่างเช่น

 • คุณอาจใช้บัญชีผู้ใช้ POP3 สำหรับข้อความอีเมลที่บ้านและส่วนตัวเท่านั้น ดังนั้นเมื่ออยู่ที่ทำงาน คุณจึงต้องการค้นหาเฉพาะบัญชีผู้ใช้อีเมลงานของคุณ ในกรณีนี้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายอีเมลที่บ้านออกเพื่อไม่ให้รวมอยู่ในการค้นหา
 • แฟ้มข้อมูลที่คุณอาจต้องการเอาออกจากการค้นหาคือโฟลเดอร์เก็บถาวรขนาดใหญ่
 • คุณอาจจะทำงานอยู่ในบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละคดีไว้ในแฟ้มข้อมูล .pst หลายแฟ้มที่คุณเปิดอยู่ ถ้าคุณกำลังทำคดีใดคดีหนึ่งอยู่ คุณอาจไม่ต้องการให้รวมแฟ้ม .pst ของคดีอื่นเข้ากับการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคดีปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือกการค้นหาทันที

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

อีกทางเลือกหนึ่งคือ คลิกที่ลูกศรในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นหา

 1. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการดังนี้

การทำดัชนี

 • ทำดัชนีข้อความต่างๆ ในแฟ้มข้อมูลเหล่านี้     เลือกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการให้ Outlook ทำดัชนีสำหรับการค้นหา
 • พร้อมท์ฉันเมื่อผลลัพธ์การค้นหาอาจไม่สมบูรณ์เพราะยังทำดัชนีข้อความอยู่     ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะแสดงข้อความในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที เมื่อการแสดงผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมดล่าช้าเพราะ Outlook ยังทำดัชนีข้อความทั้งหมดในแฟ้มข้อมูลที่เลือกไม่เสร็จสิ้น การคลิกข้อความจะเปิดกล่องโต้ตอบที่แสดงให้เห็นจำนวนรายการที่เหลือที่จะต้องทำดัชนี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการดูข้อความเหล่านั้น

การค้นหา

 • แสดงผลการค้นหาขณะที่ฉันพิมพ์เมื่อสามารถกระทำได้     ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์การค้นหาในขณะที่พิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ต้องการดูผลลัพธ์การค้นหาใดๆ จนกว่าจะกด ENTER หรือคลิกปุ่ม ค้นหา ปุ่ม ค้นหารูปปุ่ม จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณล้างตัวเลือกนี้แล้วเท่านั้น นอกจากนี้ คุณอาจต้องการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เนื่องจากผลลัพธ์การค้นหาไม่แสดงขึ้นอย่างรวดเร็วเท่าที่คุณต้องการ
 • ทำให้ค้นหาได้เร็วขึ้นด้วยการจำกัดจำนวนผลลัพธ์ที่แสดง     ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น เมื่อการค้นหาของคุณให้ผลลัพธ์จำนวนมหาศาล Outlook จะจำกัดจำนวนที่แสดงเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาและแสดงรายการล่าสุดให้กับคุณ Outlook จะแสดงข้อความในบานหน้าต่าง ค้นหาทันที เพื่อเตือนให้คุณทราบถึงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถคลิกข้อความเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบและดูผลลัพธ์ทั้งหมดได้
 • เน้นคำที่ฉันค้นหา     ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการเน้นผลลัพธ์การค้นหา ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีที่ใช้เน้น ให้คลิก เปลี่ยน จากนั้นเลือกสีในกล่องโต้ตอบ สี

รายการที่ถูกลบ

 • รวมข้อความจากโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกลบ' ในแต่ละแฟ้มข้อมูลเมื่อค้นหาใน 'รายการทั้งหมด'     ตัวเลือกนี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการรวมรายการที่ถูกลบในการค้นหาของคุณขณะที่ทำการค้นหา รายการจดหมายทั้งหมด

บานหน้าต่างค้นหาทันที

 • เมื่อทำการค้นหา ให้แสดงผลลัพธ์จาก     ตัวเลือกสำหรับ เฉพาะโฟลเดอร์ที่ถูกเลือกอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการให้การค้นหาทั้งหมดรวมทุกโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์ของ Outlook

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007