การย่อเล็กสุดหรือขยายบานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างให้มากขึ้นในหน้าต่าง Microsoft Office Outlook 2007 ด้วยการย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กสุด โปรไฟล์ขนาดเล็กของบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุดดังที่แสดงที่นี่ทำให้มีพื้นที่การดูเพิ่มมากขึ้น ในหน้าต่าง Outlook ของคุณ ในขณะที่ยังมีการเข้าถึงด่วนไปยังโฟลเดอร์และแฟ้มที่คุณใช้บ่อยที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงรายการโฟลเดอร์ของคุณในบานหน้าต่าง 'รายการโฟลเดอร์' ที่เปิดจากบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

วิธีการย่อและขยายบานหน้าต่างนำทางมีอยู่หลายวิธี ให้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของคุณมากที่สุด

  • เมื่อต้องการย่อบานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกให้เล็กสุด ให้คลิกลูกศรในมุมด้านบน เมื่อต้องการขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกลูกศรที่ด้านบนสุด

การเปิดหรือย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด

ลูกศรนี้จะอยู่ในส่วนหัวของบานหน้าต่างนำทางในมุมมองอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ที่ติดต่อ และปฏิทิน

  • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ปกติ หรือ ย่อเล็กสุด

ตัวเลือกต่างๆ บนเมนู มุมมอง ของบานหน้าต่างนำทาง

  • ชี้ไปที่ขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับขนาดแนวนอน ให้คลิกสองครั้งเพื่อย่อเล็กสุด ดำเนินการเดียวกันซ้ำบนขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบย่อเล็กสุดเพื่อขยายบานหน้าต่างนำทางนั้น
  • ชี้ไปที่ขอบของบานหน้าต่างแบบขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับขนาดแนวนอน ให้ลากตัวชี้ไปยังขอบจนกระทั่งบานหน้าต่างนำทางหดลงเป็นขนาดที่ย่อเล็กสุด ลากขอบของบานหน้าต่างนำทางแบบย่อเล็กสุดเพื่อขยายอีกครั้ง

 หมายเหตุ 

  • เมื่อคุณขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อไว้เล็กสุด บานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกจะมีความกว้างเท่ากับก่อนที่จะถูกย่อให้เล็กสุด
  • ถ้าคุณออกจากโปรแกรม Outlook โดยที่บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดอยู่ บานหน้าต่างก็จะปรากฏในลักษณะนั้น เมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่

การดูรายการโฟลเดอร์เมื่อย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กสุด

  • บนบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่างนำทาง


บานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ที่เปิดจากบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

บรรยายภาพ 1 คลิกปุ่ม บานหน้าต่างนำทาง เพื่อดูรายการโฟลเดอร์ของคุณ
บรรยายภาพ 2 คลิกปุ่มโฟลเดอร์อื่นเพื่อแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นในรายการข้อความหลักของ Outlook ของคุณ
บรรยายภาพ 3 ปรับขนาดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ด้วยการลากมุมล่างของบานหน้าต่าง หรือคุณสามารถลากด้านข้างของบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ก็ได้
 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007