การเปลี่ยนแปลงระดับรายละเอียดของปฏิทินในมุมมองสัปดาห์และมุมมองเดือน

ในปฏิทิน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่แสดงในมุมมองสัปดาห์และมุมมองเดือนได้

คุณต้องการทำสิ่งใด


กำหนดมุมมองสัปดาห์เอง

ตามค่าเริ่มต้น มุมมองวันและสัปดาห์จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของรายการต่างๆ ในปฏิทินของคุณ คุณสามารถดูเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการนัดหมาย รวมทั้งหัวข้อเรื่องและสถานที่ของการนัดหมายได้

ในมุมมองสัปดาห์ คุณสามารถเลือกได้ระหว่าง แสดงสัปดาห์ทำงาน หรือ แสดงทั้งสัปดาห์

 • แสดงสัปดาห์ทำงาน     ตัวเลือกนี้จะแสดงเฉพาะวันที่ถูกเลือกเป็นสัปดาห์ทำงานเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้นคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันของสัปดาห์ทำงานได้ด้วยการดำเนินการต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. คลิก ตัวเลือกปฏิทิน
 3. ภายใต้ สัปดาห์การทำงานในปฏิทิน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ทำงานของคุณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับวันซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ทำงานของคุณ

คุณสามารถใช้ตัวเลือก วันแรกของสัปดาห์ ซึ่งนำไปใช้ได้กับทั้งสัปดาห์และสัปดาห์ทำงาน

คุณสามารถใช้ตัวเลือก เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด เพื่อตั้งค่าจำนวนชั่วโมงของวันได้ ตัวเลือกนี้โดยพื้นฐานแล้วจะใช้สำหรับการตรวจสอบช่วงเวลาว่าง/ไม่ว่างของคุณในกรณีที่บุคคลอื่นต้องการเรียกประชุม

ตัวเลือกสัปดาห์การทำงานในปฏิทิน

 • แสดงทั้งสัปดาห์     ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้ จะมีการแสดงเหตุการณ์ และการนัดหมายจะถูกแสดงแทนด้วยแถบทึบภายในเซลล์ของปฏิทินซึ่งจะสัมพันธ์กับเวลาของวันที่มีการจัดตารางเวลาไว้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

กำหนดมุมมองเดือนเอง

ในมุมมองเดือน จะมีการแสดงเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกให้มีการแสดงการนัดหมาย รวมทั้งระดับรายละเอียดของปฏิทินหรือไม่ก็ได้

รายละเอียดปฏิทิน

 • ในมุมมองปฏิทิน ที่อยู่ติดกับแท็บ วันสัปดาห์ และ เดือน ให้เลือก ต่ำปานกลาง หรือ สูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับรายละเอียดที่คุณต้องการ
  • ต่ำ     การตั้งค่านี้จะแสดงเฉพาะเหตุการณ์ของวันในปฏิทินของคุณเท่านั้น โดยเหตุการณ์คือรายการที่อยู่ในวันนั้นทั้งวัน และไม่มีการระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด
  • ปานกลาง     นอกจากการแสดงเหตุการณ์ ตัวเลือก ปานกลาง ยังแสดงการนัดหมายเป็นแถบทึบภายในเซลล์ของปฏิทินโดยสัมพันธ์กับเวลาของวันที่มีการจัดตารางเวลาไว้ แถบบางๆ แนวนอนจะขยายไปถึงเวลา 12 นาฬิกาของเซลล์วันแต่ละเซลล์

ตารางปฏิทินเดือนในรายละเอียดแบบปานกลาง

 • สูง     การตั้งค่านี้จะแสดงเหตุการณ์และการนัดหมายต่างๆ โดยจะแสดงการนัดหมายเป็นรายการพร้อมเวลาเริ่มต้นและบรรทัด เรื่อง

ตารางปฏิทินเดือนในรายละเอียดแบบสูง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007