บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange คืออะไร

คุณลักษณะบางอย่างใน Outlook ทำให้คุณจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ทั้งนี้ Exchange คือเซิร์ฟเวอร์การสื่อสารร่วมผ่านทางอีเมลสำหรับธุรกิจ โดยคุณสามารถซื้อใบอนุญาตสำหรับ Exchange ได้จาก Microsoft และตัวแทนจำหน่าย

ถ้าองค์กรของคุณใช้ Exchange แต่คุณไม่ทราบว่าคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมลหรือไม่ หรือคุณไม่ทราบวิธีการใช้งาน คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการความช่วยเหลือหรือผู้ดูแลเครือข่ายในองค์กรของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

โดยทั่วไปผู้ใช้ตามบ้านจะไม่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange แต่จะใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ที่ได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด) หรือใช้บริการอีเมลบนเว็บ เช่น Windows Live Mail ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 (POP3: โพรโทคอลที่ใช้กันทั่วไปในการเรียกข้อความอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตอีเมล) อยู่ ISP ของคุณสามารถให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เฉพาะบุคคลสำหรับคุณได้ บุคคลที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้ Exchange จะไม่สามารถใช้คุณลักษณะต่างๆ ใน Outlook ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Exchange ได้

วิธีใช้สำหรับคุณลักษณะที่จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange จะมีข้อสังเกตอย่างน้อยหนึ่งประเด็นต่อไปนี้

  • ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange ในโหมด Cached Exchange บัญชีที่บ้านและส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ Exchange
  • ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 บัญชีผู้ใช้ที่บ้านและส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange
  • ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ในโหมด Cached Exchange บัญชีผู้ใช้ที่บ้านและส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange
  • ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 บัญชีผู้ใช้ที่บ้านและส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange
  • ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 ในโหมด Cached Exchange บัญชีผู้ใช้ที่บ้านและส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ Exchange
  • ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2007 บัญชีผู้ใช้ที่บ้านและส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange
  • ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นจะต้องมีบัญชีของ Microsoft Exchange Server 2007 ในโหมด Cached Exchange บัญชีผู้ใช้ที่บ้านและส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ Microsoft Exchange

เมื่อต้องการระบุรุ่นของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่ออยู่ ให้ดูที่ การระบุรุ่นของ Microsoft Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของฉันเชื่อมต่ออยู่

ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange คุณอาจมองไม่เห็นเมนู คำสั่ง หรือตัวเลือกที่กล่าวไว้ใน วิธีใช้ สำหรับคุณลักษณะต่างๆ

โปรไฟล์ Outlook ของคุณมีบัญชีผู้ใช้อีเมลชนิดใดบ้าง

คุณสามารถตรวจสอบกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ใน Outlook เพื่อหาชนิดของบัญชีผู้ใช้อีเมลในโปรไฟล์ Outlook ของคุณได้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
  2. บนแท็บ อีเมล คอลัมน์ ชนิด จะแสดงรายการชนิดของบัญชีผู้ใช้สำหรับแต่ละรายการ

แท็บ อีเมลการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 หมายเหตุ   คุณลักษณะบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้ Exchange รุ่นที่เฉพาะเจาะจง เมื่อต้องการระบุรุ่นของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่ออยู่ ให้ดูที่ การระบุรุ่นของ Microsoft Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของฉันเชื่อมต่ออยู่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007