การแสดงปฏิทินเคียงข้างกันหรือซ้อนกัน

ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถแสดงปฏิทินหลายปฏิทินได้ในครั้งเดียว ปฏิทินนี้สามารถเป็นปฏิทินของคุณ ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น ปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต หรือการสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต

ในบทความนี้


เกี่ยวกับการแสดงปฏิทินหลายปฏิทิน

คุณสามารถเปิดปฏิทินที่สองในหน้าต่างใหม่ และแสดงได้ถึง 30 ปฏิทินในมุมมองเคียงข้างกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางซ้อนปฏิทินเพื่อแสดงปฏิทินแบบโปร่งใสที่เรียงซ้อนอยู่ด้านบนสุดของแต่ละปฏิทิน มุมมองนี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาช่องว่างเวลาทั่วไปบนปฏิทินที่ต่างกันหลายปฏิทิน

ในปฏิทิน บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ที่ให้การเข้าถึงโฟลเดอร์เพื่อช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อแสดงรายการที่มี ในพื้นที่นี้ยังประกอบด้วยส่วนโฟลเดอร์รายการโปรด และปุ่มต่างๆ ที่ใช้สลับระหว่างจดหมาย ปฏิทิน งาน และมุมมองอื่นๆ)จะแสดงรายการปฏิทินของคุณภายใต้ ปฏิทินของฉัน รายการนี้จะรวมปฏิทินหลักเริ่มต้นของคุณไว้ใน Outlook ที่แสดงเวลา ว่าง/ไม่ว่าง ของคุณให้ผู้อื่นเห็น และที่บันทึกการเรียกประชุมที่คุณยอมรับ

ปฏิทินอื่น หรือปฏิทินสำรอง สามารถรวมปฏิทินที่คุณสร้างเพื่อติดตามโครงการ กำหนดการส่วนบุคคล หรือเหตุการณ์อื่นๆ ในปฏิทิน ที่คุณไม่ต้องการให้ปะปนกับรายการอื่นในปฏิทินเริ่มต้นของคุณ ตัวอย่างเช่น ปฏิทินเริ่มต้นของคุณอาจเป็นปฏิทินสำหรับทำงานของคุณ และปฏิทินที่สองของคุณอาจติดตามกำหนดการแข่งฟุตบอลของลูกของคุณ

 หมายเหตุ   เมื่อคุณใช้ปฏิทินเริ่มต้นของคุณร่วมกับบุคคลอื่น การนัดหมายในปฏิทินสำรองจะไม่แสดงให้กับบุคคลอื่นและไม่มีผลต่อข้อมูลเวลา ว่าง/ไม่ว่างของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปิดปฏิทินในหน้าต่างใหม่

  1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อของปฏิทินอื่นที่คุณต้องการแสดง
  2. คลิก เปิดในหน้าต่างใหม่

ปฏิทินที่คุณเลือกจะเปิดในหน้าต่าง Outlook ใหม่

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปิดปฏิทินในมุมมองเคียงข้างกัน

  • ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินอื่นที่คุณต้องการแสดง

ปฏิทินที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นถัดจากปฏิทินที่แสดงอยู่แล้ว

มุมมองเคียงข้างกันของปฏิทิน

 หมายเหตุ   อย่างน้อยหนึ่งปฏิทินจะต้องแสดงอยู่เสมอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

วางซ้อนปฏิทิน

  1. ใน ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของปฏิทินอื่นที่คุณต้องการแสดง

ปฏิทินที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นถัดจากปฏิทินที่แสดงอยู่แล้ว

  1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 สำหรับปฏิทินแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการแสดง
  2. บนแท็บ ปฏิทินแท็บ ปฏิทิน ให้คลิก รูปปุ่ม

ตอนนี้ปฏิทินอยู่ในโหมดวางซ้อน

การซ้อนทับปฏิทิน

เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินอื่นไปที่โหมดวางซ้อน ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ

 หมายเหตุ   อย่างน้อยหนึ่งปฏิทินจะต้องแสดงอยู่เสมอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เอาปฏิทินออกจากกองที่วางซ้อน

  1. ใน ปฏิทิน บนแท็บของปฏิทินรูปแท็บ ที่คุณต้องการเอาออกจากกองที่วางซ้อน ให้คลิก รูปแท็บ

แท็บจะย้ายกลับไปทางด้านขวา ปฏิทินที่คุณเลือกจะไม่แสดงในโหมดวางซ้อนอีกต่อไป

  1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 สำหรับปฏิทินแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการเอาออกจากกองซ้อน

 หมายเหตุ   อย่างน้อยหนึ่งปฏิทินจะต้องแสดงอยู่เสมอ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007