สิ่งที่แนบที่ถูกบล็อกใน Outlook

เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft Outlook จึงไม่อนุญาตให้คุณรับแฟ้มบางชนิด (เช่น แฟ้ม .exe) เป็นสิ่งที่แนบ เนื่องจากแฟ้มเหล่านี้อาจนำไวรัสมาสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ Outlook จะบล็อกแฟ้มเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น ถ้าองค์กรของคุณใช้ Microsoft Exchange จะมีแต่ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์อีเมลเท่านั้นที่จะยกเลิกการบล็อกชนิดแฟ้มเหล่านี้ ผู้ใช้ของ Outlook จะไม่สามารถยกเลิกการบล็อกชนิดแฟ้มเหล่านี้ได้

ในบทความนี้


ความเป็นมา - อินเทอร์เน็ตคือชุมชนอันตราย

เมื่อ Microsoft Outlook 97 ออกวางตลาดครั้งแรก อินเทอร์เน็ตดูจะเป็นสถานที่ปลอดภัยอย่างยิ่ง และการส่งสิ่งที่แนบในอีเมลก็ดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี หลังจากนั้นความเป็นจริงก็ทำร้ายเราอย่างรุนแรง เมื่อต้นเดือนมีนาคม ปี 1999 ที่ไวรัสเมลิสซาเข้าจู่โจม ตามติดด้วยไวรัสไอเลิฟยู ไวรัสแพร่ระบาดรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยพบเห็น และบังคับให้บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งต้องปิดระบบอีเมล และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เพื่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว การโจมตีเหล่านี้จะทำโดยการหลอกลวงผู้คนว่าเป็นข้อความอีเมลจากคนคุ้นเคย และแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จำนวนมากยังตกเป็นเหยื่อและติดไวรัส ไม่ใช่เรื่องลับเลยที่แฮกเกอร์นิยมโจมตีเป้าหมายใหญ่ที่สุด และเป้าหมายใหญ่ที่สุดก็คือ Microsoft Office Outlook ปัจจุบัน มีคนมากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลกที่ใช้ Outlook ดังนั้น อุตสาหกรรมและลูกค้า Microsoft ต่างคาดหวังให้ Microsoft หาทางป้องกันภัยอันตรายดังกล่าว

ผู้คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องจดจำไว้เช่นกันว่าอินเทอร์เน็ตเป็นชุมชนที่อันตราย แม้แต่ผู้ที่ "รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร" ก็ยังอาจได้รับอันตราย และแฮกเกอร์ก็กำลังพัฒนาวิธีการให้ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ Microsoft ไม่ต้องการให้ Outlook กลายเป็นสื่อสำหรับการแพร่กระจายแฟ้มอันตรายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ Outlook จึงบล็อกสิ่งที่แนบที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย และป้องกันโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เข้าถึงสมุดรายชื่อของคุณ Outlook ได้รับการออกแบบเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนสามารถรับและส่งอีเมลได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

วิธีในการใช้แฟ้มของคุณร่วมกันอย่างปลอดภัย

ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจที่จะหมุนเวียนแฟ้มที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย และผู้ที่ตั้งใจจะทำเช่นนั้นจะใช้วิธีอื่นๆ ต่อไปนี้คือวิธีสองสามวิธีที่ปลอดภัยสำหรับการใช้แฟ้มร่วมกัน

  • Outlook ไม่ได้บล็อกเอกสารที่มีนามสกุลแฟ้มดังนี้ .xls, .doc, .ppt, และ .txt. ชนิดแฟ้มเหล่านี้คือชนิดแฟ้มที่คนส่วนใหญ่ใช้ในงานของพวกเค้า อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้ว่าแฟ้มเหล่านี้สามารถบรรจุแมโครที่มีโอกาสแพร่กระจายไวรัสได้ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่แฟ้มเหล่านี้มาถึง กล่องจดหมายเข้า ของคุณ ให้ใช้โปรแกรมต่อต้านไวรัสบุคคลที่ 3 สแกนแฟ้มดังกล่าวก่อนที่คุณจะเปิด นอกจากนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องเครื่อง PC ของคุณ
  • เมื่อต้องการส่งแฟ้มที่เป็นชนิดที่ถูกบล็อก คุณสามารถเปลี่ยนนามสกุลของชื่อแฟ้มเพื่อไม่ให้ตรงกับชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ โปรแกรม.exe ใหม่เป็น โปรแกรม.exe_ok แล้วแนบแฟ้มนี้ไปกับข้อความอีเมลของคุณ พร้อมกับใส่คำแนะนำไว้ในข้อความเกี่ยวกับวิธีที่ผู้รับสามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้มใหม่โดยใช้นามสกุลเดิม (ในกรณีนี้เป็น โปรแกรม.exe) สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือคุณควรเปิดเฉพาะแฟ้มที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับจากใครบางคนเท่านั้น
  • ใช้โปรแกรม Zip เพื่อจัดแพคเกจแฟ้มก่อนที่คุณจะแนบไปกับข้อความอีเมลของคุณ ในข้อความคุณสามารถใส่คำแนะนำที่อธิบายวิธีแยกแฟ้มจากแพคเกจที่บีบอัดอยู่
  • ติดประกาศแฟ้มไปยังส่วนที่ใช้งานร่วมกันบนเครือข่ายที่ปลอดภัย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ส่วนใหญ่จะจัดพื้นที่ให้กับสมาชิกที่จ่ายค่าบริการสำหรับติดประกาศแฟ้ม ตัวอย่างเช่น หากต้องการ บันทึกแฟ้มใน MSN และให้ผู้รับสามารถเข้าถึงได้ ในข้อความที่คุณส่งไปถึงผู้รับ คุณสามารถรวมการเชื่อมโยงไปยังส่วนที่ใช้งานร่วมกันนั้นได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ชนิดแฟ้มสิ่งที่แนบที่ถูกบล็อกโดย Outlook

ตารางต่อไปนี้ระบุชนิดแฟ้มที่ Outlook บล็อกไว้ตามค่าเริ่มต้น

นามสกุลชื่อแฟ้ม ชนิดแฟ้ม
.ade ส่วนขยายของโครงการ Access (Microsoft)
.adp โครงการ Access (Microsoft)
.app โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้งานได้
.asp Active Server Page
.bas ซอร์สโค้ดภาษา BASIC
.bat การประมวลผลชุดคำสั่ง
.cer แฟ้มใบรับรองความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต
.chm วิธีใช้ HTML ที่คอมไพล์แล้ว
.cmd แฟ้มคำสั่ง DOS CP/M, แฟ้มคำสั่งสำหรับ Windows NT
.com คำสั่ง
.cpl ส่วนขยายของแผงควบคุม Windows (Microsoft)
.crt แฟ้มใบรับรอง
.csh สคริปต์ csh
.der แฟ้มใบรับรอง X509 ที่เข้ารหัสแบบ DER
.exe แฟ้มปฏิบัติการ
.fxp ซอร์ส FoxPro ที่คอมไพล์แล้ว (Microsoft)
.gadget โปรแกรมเบ็ดเตล็ดของ Windows Vista
.hlp แฟ้มวิธีใช้ของ Windows
.hta โปรแกรมประยุกต์ Hypertext
.inf แฟ้มข้อมูลหรือแฟ้มการตั้งค่า
.ins การตั้งค่าการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตของ IIS (Microsoft)
.isp การตั้งค่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ IIS (Microsoft)
.its ชุดเอกสารอินเทอร์เน็ต การแปลบนอินเทอร์เน็ต
.js ซอร์สโค้ด JavaScript
.jse แฟ้มสคริปต์ที่มีการเข้ารหัสของ JScript
.ksh สคริปต์ของ UNIX Shell
.lnk แฟ้มทางลัดของ Windows
.mad ทางลัดโมดูล Access (Microsoft)
.maf Access (Microsoft)
.mag ทางลัดไดอะแกรม Access (Microsoft)
.mam ทางลัดแมโคร Access (Microsoft)
.maq ทางลัดแบบสอบถาม Access (Microsoft)
.mar ทางลัดรายงาน Access (Microsoft)
.mas Stored Procedure ของ Access (Microsoft)
.mat ทางลัดตาราง Access (Microsoft)
.mau Media Attachment Unit
.mav ทางลัดวิว Access (Microsoft)
.maw Data Access Page ของ Access (Microsoft)
.mda Add-in ของ Access (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)
.mdb โปรแกรมประยุกต์ Access (Microsoft), ฐานข้อมูล MDB ของ Access (Microsoft)
.mde แฟ้มฐานข้อมูล MDE ของ Access (Microsoft)
.mdt ข้อมูล Add-in ของ Access (Microsoft)
.mdw ข้อมูล Workgroup ของ Access (Microsoft)
.mdz แม่แบบตัวช่วยสร้างของ Access (Microsoft)
.msc แฟ้มตัวควบคุม Microsoft Management Console Snap-in (Microsoft)
.msh Microsoft Shell
.msh1 Microsoft Shell
.msh2 Microsoft Shell
.mshxml Microsoft Shell
.msh1xml Microsoft Shell
.msh2xml Microsoft Shell
.msi แฟ้ม Windows Installer (Microsoft)
.msp โปรแกรมปรับปรุง Windows Installer
.mst สคริปต์การแปลงของการติดตั้ง Windows SDK
.ops แฟ้มการตั้งค่าโปรไฟล์ของ Office
.pcd Visual Test (Microsoft)
.pif แฟ้มข้อมูลโปรแกรม Windows (Microsoft)
.plg แฟ้มบันทึกของ Developer Studio Build
.prf แฟ้มระบบ Windows
.prg แฟ้มโปรแกรม
.pst แฟ้มสมุดรายชื่อ MS Exchange, แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook (Microsoft)
.reg ข้อมูลการลงทะเบียน/คีย์ในรีจิสทรี สำหรับ W95/98, แฟ้มข้อมูลรีจิสทรี
.scf คำสั่ง Windows Explorer
.scr ตัวรักษาหน้าจอของ Windows
.sct คอมโพเนนต์ของ Windows Script, Foxpro Screen (Microsoft)
.shb ทางลัดของ Windows ไปยังเอกสาร
.shs แฟ้มวัตถุ Shell Scrap
.ps1 Windows PowerShell
.ps1xml Windows PowerShell
.ps2 Windows PowerShell
.ps2xml Windows PowerShell
.psc1 Windows PowerShell
.psc2 Windows PowerShell
.tmp แฟ้ม/โฟลเดอร์ชั่วคราว
.url ตำแหน่งที่ตั้งอินเทอร์เน็ต
.vb แฟ้ม VBScript หรือซอร์ส VisualBasic ใดๆ
.vbe แฟ้มสคริปต์ที่เข้ารหัสของ VBScript
.vbs แฟ้มสคริปต์ VBScript, สคริปต์ Visual Basic for Applications
.vsmacros โครงการแมโครแบบไบนารีของ Visual Studio .NET (Microsoft)
.vsw แฟ้มพื้นที่ทำงาน Visio (Microsoft)
.ws แฟ้ม Windows Script
.wsc คอมโพเนนต์ของ Windows Script
.wsf แฟ้ม Windows Script
.wsh แฟ้มการตั้งค่า Windows Script Host
.xnk ทางลัดโฟลเดอร์สาธารณะของ Exchange

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2007