ตั้งค่าวันที่และนาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์

ใช้ได้กับ
Microsoft Office 97, 2000, XP, และ 2003
Microsoft Outlook® 98

บทความนี้เขียนขึ้นสำหรับ Microsoft Windows XP อย่างไรก็ดี สำหรับในส่วน "การปรับปรุงนาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตัวคุณเอง" สามารถปรับใช้กับระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows ได้ทุกรุ่น

ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของโดเมนใดโดเมนหนึ่ง นาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการทำให้ตรงกันโดยอัตโนมัติโดยเซิร์ฟเวอร์เวลาของเครือข่าย แต่หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของโดเมนใด นาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกทำให้ตรงอย่างสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติโดยเซิร์ฟเวอร์เวลาของอินเทอร์เน็ต

แสดงฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันเป็นส่วนของโดเมน?

 1. คลิก Start คลิกขวาที่ My Computer และคลิก Properties
 2. คลิกแท็บ Computer Name

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของระบบ

  แท็บนี้จะมีรายการการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงรายการที่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกในโดเมนหรือกลุ่มทำงานใด และไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะเป็นสมาชิกของอะไร จะมีชื่อแสดงอยู่เสมอ

การปรับปรุงนาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

กระบวนการนี้จะอธิบายวิธีการตั้งนาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์เวลาบนอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว

 1. คลิก เริ่มต้น คลิก แผงควบคุมคลิกที่ ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา

  แสดงฉันไม่เห็นสิ่งนี้

  ในกรณีที่คุณใช้แผงควบคุมในมุมมองแบบคลาสสิค ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • คลิก เริ่มต้น คลิก แผงควบคุมและคลิกสองครั้งที่ วันที่และเวลา

 2. คลิกแท็บ เวลา

  หมายเหตุ  แท็บ เวลาทางอินเทอร์เน็ต จะไม่มีอยู่ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกโดเมน

 3. คลิก ปรับปรุง

หมายเหตุ

 • การตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาทางอินเทอร์เท็ตจะปรับปรุงนาฬิกาของคุณเป็นประจำ Windows จะตั้งค่าการกำหนดเวลาให้ตรงสัปดาห์ละครั้ง แต่ในกรณีที่คุณได้ซื้อคอมพิวเตอร์ที่มี Windows XP ติดตั้งอยู่ ผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์อาจตั้งค่าให้มีการปรับปรุงบ่อยกว่านี้
 • เซิร์ฟเวอร์เวลาทางอินเทอร์เน็ตจะปรับปรุงวันที่ที่ตั้งค่าโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นเดียวกันกับเวลา
 • ปุ่ม ปรับปรุงเดี๋ยวนี้ จะไม่พร้อมใช้งานเว้นแต่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การตั้งเวลาให้ตรงโดยอัตโนมัติกับเซิร์ฟเวอร์เวลาทางอินเทอร์เน็ต

การปรับปรุงนาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตัวคุณเอง

 1. คลิกสองครั้งที่นาฬิกาบนแถบงาน Windows

  พื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

 2. ภายใต้ เวลา คลิกที่ลูกศรเพื่อเปลี่ยนเวลา
 3. ในการเปลี่ยนโซนเวลาของคุณ ให้คลิกที่แท็บ โซนเวลา ในกล่องเหนือแผนที่ คลิกที่ลูกศรแบบหล่นลง แล้วจึงคลิกที่โซนเวลาปัจจุบันของคุณ
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Office - General , Outlook