คัดลอกรายชื่อ Autocomplete ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Outlook® 2003

คุณพลาดโอกาสที่จะได้รับความสะดวกสบายจากโปรแกรม Outlook ที่จะเติมชื่อของบุคคลให้อย่างครบถ้วนเมื่อคุณเริ่มต้นพิมพ์ชื่อเหล่านั้นลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือไม่? คุณกำลังปรับรุ่นเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และไม่ต้องการให้ชื่อทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในคุณลักษณะ AutoComplete ของ Outlook หายไปใช่หรือไม่? จะไม่เป็นการดีกว่าหรือหาก Outlook ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ เพียงแค่ "จดจำ" ชื่อและป้อนชื่อเหล่านั้นให้กับคุณ?

 ป้อนที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ให้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถคัดลอกชื่อที่อยู่ใน AutoComplete จากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ามาที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

คัดลอกชื่อใน AutoComplete มาที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

 สิ่งสำคัญ   คุณต้องออกจากโปรแกรม Outlook ก่อนเริ่มต้นขั้นตอนต่อไปนี้ ชื่อจะถูกรวมไว้ใน AutoComplete เมื่อคุณเริ่มต้น Outlook อีกครั้ง

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อที่บันทึกไว้ใน AutoComplete ให้ไปที่ drive:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Outlook

   หมายเหตุ   ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแฟ้มของคุณ โฟลเดอร์นี้อาจเป็นโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ หากต้องการดูแฟ้มต่าง ๆ ในโฟลเดอร์นี้ ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปน:

  แสดงMicrosoft Windows XP

  1. คลิก Start, และคลิก My Computer
  2. เมื่ออยู่บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
  3. คลิกแท็บ มุมมอง และใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

  แสดงMicrosoft Windows 2000

  1. คลิกสองครั้งที่คำว่า My Computer บนเดสก์ท็อปของคุณ
  2. เมื่ออยู่บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ต้วเลือกโฟลเดอร์
  3. คลิกแท็บ มุมมอง และคลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
 2. คลิกขวาที่ profile name.nk2, และคลิก คัดลอก

   เคล็ดลับ   คุณสามารถคัดลอกแฟ้มจากสื่อที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น ฟล็อปปี้ดิสก์หรือแผ่นซีดี แล้วคัดลอกแฟ้มไปที่ตำแหน่งที่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง หรือคุณสามารถแนบแฟ้มไปกับข้อความอีเมล และส่งข้อความนั้นถึงตัวเอง บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ให้เปิดสิ่งที่แนบมาใน Outlook และบันทึกสิ่งที่แนบมานั้นไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้คุณลักษณะ AutoComplete ให้คัดลอกแฟ้มไปที่ drive:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Outlook
 4. หากชื่อส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ Outlook ไม่เหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังย้ายแฟ้ม .nk2 คุณต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้มนี้เป็นชื่อส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ Outlook ที่เหมือนกันหลังจากคัดลอกมาไว้ที่โฟลเดอร์ที่ถูกต้องแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณย้ายแฟ้ม Kim Akers.nk2 จากคอมพิวเตอร์เดิมที่มีชื่อส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ Outlook เป็น Kim Akers และคุณคัดลอกแฟ้ม Kim Akers.nk2 มาที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณต้องเปลี่ยนชื่อแฟ้มนี้เป็นชื่อส่วนกำหนดค่า Outlook ที่นำมาใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
 5. เมื่อระบบแจ้งเกี่ยวกับการแทนที่แฟ้มที่มีอยู่ ให้คลิก ใช่
 6. เปิดโปรแกรม Outlook เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook