การจ่าหน้าซองและการพิมพซองจดหมายใน Outlook

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Outlook® 2002
Microsoft Word 2002

ในท้ายที่สุด คุณอาจพูดกับตัวคุณเองว่า "ฉันจำเป็นต้องส่ง CPA เพื่อขอประเมินภาษี ฉันคิดว่า ฉันจะค้นหาที่อยู่ของเธอในที่ติดต่อของฉัน เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย" อะไรกันนี่! ในขณะที่คุณอยู่ใน ที่ติดต่อ เหตุใดจึงไม่ให้โปรแกรม Outlook จ่าหน้าซองจดหมายแทนคุณ? แค่วางซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ และให้ทุกอย่างเริ่มต้น

 สิ่งสำคัญ   ขั้นตอนที่ว่านี้นำมาใช้ได้กับทั้ง Outlook และ Word ที่รวมอยู่ใน Microsoft Office XP และ Microsoft Office 2003

ใน Outlook

 1. ในกล่องโต้ตอบ บานหน้าต่างนำทาง (บานหน้าต่างนำทาง: คอลัมน์ด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook ที่มีบานหน้าต่างต่างๆ เช่น บานหน้าต่างทางลัด หรือบานหน้าต่างจดหมาย รวมทั้งมีทางลัดหรือโฟลเดอร์อยู่ในแต่ละบานหน้าต่าง ให้คลิกโฟลเดอร์เมื่อต้องการแสดงรายการในโฟลเดอร์) คลิก ที่ติดต่อ
 2. คลิกที่ติดต่อที่มีที่อยู่ที่คุณต้องการพิมพ์ลงบนซองจดหมาย
 3. บนเมนู เครื่องมือ คลิก จดหมายเวียน
 4. ในกล่องโต้ตอบ ที่ติดต่อสำหรับจดหมายเวียน ใต้ ที่ติดต่อ ให้คลิก เฉพาะที่ติดต่อที่เลือก
 5. ใต้ เขตข้อมูลจดหมายเวียน คลิก เขตข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมด หากยังไม่ถูกเลือก
 6. ใต้ แฟ้มเอกสาร ให้คลิก เอกสารใหม่ หากยังไม่ถูกเลือก
 7. ใต้ ตัวเลือกการผสาน ในรายการ ชนิดของเอกสาร ให้คลิก ซองจดหมาย
 8. ใต้ ตัวเลือกการผสาน ในรายการ ผสานกับ ให้คลิก เอกสารใหม่
 9. คลิก ตกลง

ใน Word

 1. เมื่อเริ่มต้นโปรแกรม Word คลิก ตกลง เมื่อคุณเห็นกล่องโต้ตอบต่อไปนี้
  กล่องโต้ตอบ Word
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยเหลือการสร้างจดหมายเวียน ให้คลิก ตั้งค่า
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย ให้คลิกแท็บ ตัวเลือกซองจดหมาย และเลือกขนาดซองจดหมายและแบบอักษรที่คุณต้องการ
 4. คลิกแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ เพื่อวิธีป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง
 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวช่วยเหลือการสร้างจดหมายเวียน ให้คลิก ปิด
 6. เมื่อซองจดหมายปรากฏ ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งที่มุมบนซ้ายของซองจดหมาย
 7. คลิกตรงกลางของซองจดหมายที่ที่อยู่ของผู้รับจะปรากฏ
 8. บนแถบเครื่องมือ จดหมายเวียน ให้คลิก แทรกบล็อกที่อยู่ ภาพปุ่ม
 9. ในกล่องโต้ตอบ แทรกบล็อกที่อยู่ ให้เลือกส่วนประกอบที่อยู่ที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง วิธีนี้คือการแทรก <<บล็อกที่อยู่>> ไว้ตรงกลางซองจดหมาย
 10. บนแถบเครื่องมือ จดหมายเวียน ให้คลิก แสดงข้อมูลผสานภาพปุ่ม ชื่อและที่อยู่ของที่ติดต่อจะปรากฏ
 11. ดูให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์ของคุณมีซองจดหมายที่พร้อมสำหรับพิมพ์แล้ว โปรดดูที่คู่มือเครื่องพิมพ์สำหรับคำแนะนำ
 12. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก บันทึก ภาพปุ่ม และคลิก พิมพ์ ภาพปุ่ม.

 หมายเหตุ    Word มีคุณลักษณะต่าง ๆ สำหรับจดหมายเวียนที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ นอกจากนั้น ยังมีแอพพลิเคชันจดหมายเวียนของบริษัทอื่นบน Office Marketplace ที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนของ ดูเพิ่มเติม ในบทความนี้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Word 2003, Office XP, Outlook, Word