สร้างลายเซ็นพร้อมรูปภาพหรือโลโก้

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Outlook® 2003

ลายเซ็นในอีเมลประกอบด้วยข้อมูล และ/หรือรูปภาพที่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติลงที่ท้ายข้อความอีเมลที่รอส่ง คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่กำหนดเองสำหรับผู้ชมประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ชื่อแรกสำหรับข้อความที่ส่งถึงเพื่อนและครอบครัว และใช้ชื่อเต็ม และที่อยู่อีเมลสำหรับข้อความที่ใช้ติดต่อทางธุรกิจ คุณยังสามารถใช้ลายเซ็นเพื่อเพิ่มข้อความ "อธิบายซ้ำ ๆ ซาก ๆ" เช่น คำอะบายวิธีที่คุณต้องการให้คนอื่นตอบข้อความของคุณ คุณสามารถสร้างลายเซ็นแบบต่าง ๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลแต่ละบัญชี

ตามค่าเริ่มต้นนั้น เมื่อคุณใช้ตัวเลือก การแก้ไขขั้นสูง สำเนาของรูปภาพจะถูกรวมไว้ในลายเซ็น

สร้างลายเซ็นด้วยรูปภาพหรือโลโก้

คุณต้องใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2003 เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณเมื่อส่งลายเซ็นที่มีรูปภาพหรือโลโก้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Outlook บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก และคลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย
 2. ใต้คำว่า รูปแบบข้อความ ในรายการ เรียบเรียงโดยใช้รูปแบบข้อความนี้ ให้คลิกรูปแบบข้อความที่คุณต้องใช้ร่วมกับลายเซ็น
 3. ใต้ ลายเซ็น ให้คลิก ลายเซ็น และคลิก สร้าง
 4. ในช่อง ป้อนชื่อสำหรับลายเซ็นใหม่ของคุณ ให้พิมพ์ชื่อ
 5. ใต้คำว่า เลือกวิธีสร้างลายเซ็นของคุณ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 6. คลิก ถัดไป
 7. คลิก การแก้ไขขั้นสูง

  เมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏ และเตือนให้คุณทราบว่า ตัวแก้ไขที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโปรแกรม Microsoft Office Outlook จะเปิดออก ให้คลิก ใช่

 8. ออกแบบลายเซ็นของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะแทรกรูปภาพหรือโลโก้ บนเมนู แทรก ให้ชี้เมาส์ไปที่ รูปภาพ และคลิก จากแฟ้ม

  หมายเหตุ  หากคุณกำลังออกแบบลายเซ็นของคุณใน Word ดูให้แน่ใจว่า คุณได้กด SHIFT+ENTER ที่ท้ายแต่ละบรรทัดของข้อความ หากคุณกดเฉพาะ ENTER โปรแกรม Outlook จะแทรกลายเซ็นของคุณเพื่อให้ผู้รับมองเห็นลายเซ็นของคุณซึ่งมีเว้นวรรคเพิ่มเป็นสองเท่าตัว

 9. ปิดตัวแก้ไขขั้นสูง ดูให้แน่ใจว่า คุณคลิก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 10. เมื่อคุณแก้ไขลายเซ็นใหม่เสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

หลังจากสร้างลายเซ็นเสร็จแล้ว คุณสามารถ แทรกลายเซ็น ลงในข้อความ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook