การใช้ Outlook กับเมล Yahoo!

ใช้กับ
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

คุณสามารถใช้ Outlook กับบัญชีผู้ใช้อีเมล Yahoo! Mail ได้หลายบัญชี อย่างไรก็ตาม บัญชีผู้ใช้ Yahoo! Mail แบบใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ฟรีในประเทศจีน ไต้หวัน หรือสหรัฐอเมริกาจะใช้ได้ใน Outlook ก็ต่อเมื่อคุณมีบัญชีผู้ใช้ Yahoo! Mail ที่เสียค่าสมาชิก ซึ่งรวมการเข้าถึง POP3 และการส่งต่อข้อความ

คุณสามารถรับข้อความอีเมล Yahoo! Mail ของคุณโดยใช้ Outlook ได้จากสถานที่ส่วนใหญ่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Yahoo! Mail ให้คุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง  จึงช่วยให้คุณส่งข้อความอีเมลได้โดยใช้ Outlook จากบัญชีผู้ใช้ Yahoo! Mail ของคุณเมื่อคุณใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น เช่น ในสำนักงานหรือเมื่อเดินทาง

 หมายเหตุ   นอกจากนี้ Yahoo ยังมีบริการจดหมายสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) (ISP: ธุรกิจที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ อีเมล ห้องสนทนา หรือการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ บาง ISP เป็นลักษณะนานาชาติที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งอื่นมากมาย ในขณะที่ ISP ที่เหลือจะจำกัดเฉพาะในภูมิภาคที่กำหนด)ที่เป็นคู่ค้า บัญชีผู้ใช้เหล่านี้ทั้งหมดจะสามารถใช้กับ Outlook ได้ ให้ดูแผนภูมิที่ท้ายบทความนี้เพื่อดูว่ามีบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณรวมอยู่ด้วยหรือไม่

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล Yahoo! Mail ของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. คลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่ แล้วคลิก ถัดไป
 3. เลือก POP3 แล้วคลิก ถัดไป
 4. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
  1. ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อเต็มของคุณตามที่คุณต้องการให้ผู้อื่นเห็น
  2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์รหัสสมาชิก (หรือชื่อผู้ใช้) ของคุณ ตามด้วยสัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมน
 5. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำดังนี้
  1. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) ให้พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์จากแผนภูมิด้านล่างนี้ที่สัมพันธ์กับที่อยู่อีเมลของคุณ
  2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์จากแผนภูมิด้านล่างนี้ที่สัมพันธ์กับที่อยู่อีเมลของคุณ
 6. ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ให้ทำดังนี้
  1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์รหัสสมาชิก Yahoo (หรือชื่อผู้ใช้) โดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ @ หรือชื่อโดเมน
  2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน

    หมายเหตุ   คุณมีตัวเลือกให้โปรแกรม Outlook จำรหัสผ่านของคุณได้ด้วยการพิมพ์ รหัสผ่านลงในช่อง รหัสผ่าน และเลือกกาเครื่องหมายในกล่อง จำรหัสผ่าน เมื่อให้โปรแกรม Outlook จำรหัสผ่านแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณ เข้าสู่บัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้จะทำให้บัญชีผู้ใช้มีความเสี่ยงจากบุคคลที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ของคุณ

   ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา ซึ่งรวมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดาจะไม่รวมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา: Y6dh!et5 รหัสผ่านแบบไม่เข้มงวด: House27 รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ วลีรหัสผ่านที่ใช้อักขระ 14 ตัวขึ้นไปจะดีกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยรหัสผ่านแบบเข้มงวด (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

 7. เมื่อต้องการ ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณใช้งานได้ ให้คลิก ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ถ้ามีข้อมูลที่หายไปหรือไม่ถูกต้อง เช่น รหัสผ่านของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุหรือแก้ไขข้อมูลนั้นๆ โปรดตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต
 8. คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม
 9. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ บัญชีจดหมาย ให้พิมพ์ Yahoo! Mail
 10. คลิกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง
 11. คลิก ใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน แล้วคลิก ตกลง
 12. คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ  

 • อย่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าสู่ระบบโดยใช้ Secure Password Authentication (SPA)
 • รายการเซิร์ฟเวอร์และที่อยู่ทั้งหมดจะพิมพ์เป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นกรณีที่ Yahoo! Mail ระบุไว้

แสดงการเอาบัญชีผู้ใช้อีเมล Yahoo! Mail ของคุณออก

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีผู้ใช้อีเมล
 2. คลิก แสดงหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป
 3. คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมล Yahoo! Mail ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก
 4. คลิก เสร็จสิ้น

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Yahoo! Mail

ที่อยู่อีเมล เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
MemberID@yahoo.com pop.mail.yahoo.com smtp.mail.yahoo.com
MemberID@yahoo.com.ar pop.mail.yahoo.com.ar smtp.mail.yahoo.com.ar
MemberID@yahoo.com.au pop.mail.yahoo.com.au smtp.mail.yahoo.com.au
MemberID@yahoo.com.br pop.mail.yahoo.com.br smtp.mail.yahoo.com.br
MemberID@yahoo.ca pop.mail.yahoo.ca smtp.mail.yahoo.ca
MemberID@yahoo.com.cn pop.mail.yahoo.com.cn smtp.mail.yahoo.com.cn
MemberID@yahoo.es pop.correo.yahoo.es smtp.correo.yahoo.es
MemberID@yahoo.de pop.mail.yahoo.de smtp.mail.yahoo.de
MemberID@yahoo.dk pop.mail.yahoo.com smtp.mail.yahoo.com
MemberID@yahoo.fr pop.mail.yahoo.fr smtp.mail.yahoo.fr
MemberID@yahoo.com.hk pop.mail.yahoo.com.hk smtp.mail.yahoo.com.hk
MemberID@yahoo.co.id pop.mail.yahoo.co.id smtp.mail.yahoo.co.id
MemberID@yahoo.ie pop.mail.yahoo.co.uk smtp.mail.yahoo.co.uk
MemberID@yahoo.co.in pop.mail.yahoo.co.in smtp.mail.yahoo.co.in
MemberID@yahoo.it pop.mail.yahoo.it smtp.mail.yahoo.it
MemberID@yahoo.co.kr pop.mail.yahoo.com smtp.mail.yahoo.com
MemberID@yahoo.com.mx pop.mail.yahoo.com smtp.mail.yahoo.com
MemberID@yahoo.com.my pop.mail.yahoo.com.my smtp.mail.yahoo.com.my
MemberID@yahoo.no pop.mail.yahoo.com smtp.mail.yahoo.com
MemberID@yahoo.co.nz pop.mail.yahoo.com.au smtp.mail.yahoo.com.au
MemberID@yahoo.com.ph pop.mail.yahoo.com.ph smtp.mail.yahoo.com.ph
MemberID@yahoo.pl pop.mail.yahoo.com smtp.mail.yahoo.com
MemberID@yahoo.se pop.mail.yahoo.com smtp.mail.yahoo.com
MemberID@yahoo.com.sg pop.mail.yahoo.com.sg smtp.mail.yahoo.com.sg
MemberID@yahoo.co.th pop.mail.yahoo.co.th smtp.mail.yahoo.co.th
MemberID@yahoo.com.tw pop.mail.yahoo.com.tw smtp.mail.yahoo.com.tw
MemberID@yahoo.co.uk pop.mail.yahoo.co.uk smtp.mail.yahoo.co.uk
MemberID@yahoo.com.vn pop.mail.yahoo.com.vn smtp.mail.yahoo.com.vn

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคู่ค้าของ Yahoo ในสหรัฐอเมริกา

ที่อยู่อีเมล เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
MemberID@ameritech.net pop.ameritech.yahoo.com smtp.ameritech.yahoo.com
MemberID@flash.net pop.flash.yahoo.com smtp.flash.yahoo.com
MemberID@nvbell.net pop.nvbell.yahoo.com smtp.nvbell.yahoo.com
MemberID@pacbell.net pop.pacbell.yahoo.com smtp.pacbell.yahoo.com
MemberID@prodigy.net pop.prodigy.yahoo.com smtp.prodigy.yahoo.com
MemberID@sbcglobal.net pop.sbcglobal.yahoo.com smtp.sbcglobal.yahoo.com
MemberID@snet.net pop.snet.yahoo.com smtp.snet.yahoo.com
MemberID@swbell.net pop.swbell.yahoo.com smtp.swbell.yahoo.com
MemberID@verizon.net incoming.yahoo.verizon.net outgoing.yahoo.verizon.net
MemberID@wans.net pop.wans.yahoo.com smtp.wans.yahoo.com

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคู่ค้าของ Yahoo ในสหราชอาณาจักร

ที่อยู่อีเมล เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
MemberID@btinternet.com mail.btinternet.com mail.btinternet.com
MemberID@btopenworld.com mail.btinternet.com mail.btinternet.com

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคู่ค้าของ Yahoo ในแคนาดา

ที่อยู่อีเมล เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
MemberID@rogers.com pop.broadband.rogers.com smtp.broadband.rogers.com
MemberID@nl.rogers.com pop.broadband.rogers.com smtp.broadband.rogers.com
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Office XP, Outlook