แบบฝึกหัดที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันจากไวรัส

ใช้ได้กับ
Microsoft Office System

เมื่อใช้ความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ คุณสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่คอมพิวเตอร์จะติดไวรัส:

 • ใช้การตั้งค่าระบบป้องกันเริ่มต้นในโปรแกรม Office   Office 2003 ถือเป็นโปรแกรม Office รุ่นที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่ออกวางจำหน่ายในขณะนี้ โปรแกรมนี้มีเกราะป้องกันที่จะช่วยปกป้องโปรแกรมและข้อมูลของคุณจากไวรัส ไมโครซอฟท์ขอแนะนำว่า คุณไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบป้องกันเริ่มต้นของ Office ให้ต่ำกว่าระดับที่เป็นอยู่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบป้องกันของ Office ให้ดูที่ไซต์ ระบบป้องกัน บน Microsoft Office Online
 • ทำให้คอมพิวเตอร์มีข้อมูลล่าสุดเสมอด้วยการใช้โปรแกรมปรับปรุงสำคัญล่าสุด ควบคู่กับโปรแกรมปะแก้ระบบป้องกันล่าสุด    วิธีง่าย ๆ เพื่อทำการปรับปรุง คือ การเยี่ยมชมไซต์ Protect Your PC ที่จะให้คำแนะนำวิธีการใช้ ไฟร์วอลล์ (ไฟร์วอลล์: การผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยในด้านระบบความปลอดภัย ซึ่งโดยปกติคือ การป้องกันบุคคลภายนอกเข้าสู่เครือข่ายหรืออินทราเน็ตภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต)บนอินเทอร์เน็ต ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows® โดยใช้ไซต์ ปรับปรุง Windows และใช้ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสล่าสุด
 • ทำให้คอมพิวเตอร์มีข้อมูลล่าสุดเสมอด้วยการใช้โปรแกรมปรับปรุงสำคัญล่าสุด   อย่าลืมเยี่ยมชมไซต์ ปรับปรุง Office เพื่อดาวน์โหลดแพชและส่วนปรับปรุงที่สำคัญล่าสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การปรับปรุงเป็นโปรแกรม Office ในรุ่นล่าสุด ช่วยรับประกันว่า คุณครอบครองคุณลักษณะระบบป้องกันล่าสุดด้วย
 • การติดตั้งและการเรียกใช้ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส    ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสจากบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก และเรียกใช้ตามที่ผู้ให้บริการแนะนำ หากโปรแกรมมีคุณลักษณะสแกนไวรัสให้โดยอัตโนมัติ ให้เปิดใช้คุณลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลา โปรดจำไว้ว่า ไวรัสตัวใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้น หากผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะปรับปรุงอัตโนมัติ คุณควรใช้คุณลักษณะนี้เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัสตัวใหม่ล่าสุด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ค้าซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัสที่คุณสามารถขอใช้บริการ ให้ดูที่ไซต์ Antivirus Partners
 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสหรือไม่   ไวรัสมักทำงานโดยที่คุณไม่รู้ตัว อย่างไรก็ดี หากคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงานที่แปลกไปจากเดิม หรือโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งทำงานได้ไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส การทราบถึงอาการเฉพาะที่มีสาเหตุมาจากไวรัสบางตัวถือเป็นกุญแจสำคัญ คุณสามารถขอรับข้อมูลนี้ได้จากไซต์ Microsoft Antivirus Information ไซต์นี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงไวรัสตัวล่าสุด ระดับความรุนแรง และอาการที่เกิดจากไวรัสนั้น ๆ
 • ศึกษาข้อมูลในกระดานข่าวความปลอดภัยของไมโครซอฟท์อย่างสม่ำเสมอ    ศึกษาข้อมูลล่าสุดในเรื่องความปลอดภัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ได้จากไซต์ กระดานข่าวความปลอดภัยของไมโครซอฟท์ ไซต์นี้จะให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยเฉพาะที่มีผลต่อบางผลิตภัณฑ์ หากคุณไม่ต้องการจดจำเพื่อกลับมาตรวจสอบไซต์อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถเลือกสมัครเพื่อขอรับ คำประกาศเรื่องกระดานข่าวความปลอดภัยทางอีเมล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ บริการนี้จะช่วยให้คุณรับทราบข้อมูลปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ๆ จากไมโครซอฟท์ ในอดีตนั้น บรรดาแฮคเกอร์มักพยายามลอกเลียนคำประกาศเหล่านี้ เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จมาให้ แต่อย่างไรก็ดี ไม่ยากเลยที่บอกว่า ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของไมโครซอฟท์นั้นเป็นของแท้ที่มาจากไมโครซอฟท์หรือไม่ เนื่องจาก:
  • คำประกาศเรื่องกระดานข่าวความปลอดภัยเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ที่แท้จริง (Authentic Microsoft) จะไม่รวมซอฟต์แวร์ฉบับปรับปรุงมาในรูปของเอกสารแนบ แต่จะเลือกเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมปรับปรุงใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ Microsoft.com แทน
  • คำประกาศเรื่องกระดานข่าวความปลอดภัยเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ที่แท้จริง (Authentic Microsoft) มักมีการลงนามดิจิทอลกำกับมาด้วยทุกครั้ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ บอกได้อย่างไรว่าข้อความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของไมโครซอฟท์เป็นของแท้
 • ดาวน์โหลดแฟ้มจากไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้น    เมื่อดาวน์โหลดแฟ้มจากเว็บไซต์ ให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงแหล่งที่มา! คุณควรเลือกดาวน์โหลดแฟ้มจากบริษัทที่ตั้งมานานและเป็นที่รู้จัก และเมื่อสงสัย ต้องไม่ดาวน์โหลดแฟ้มนั้น ส่วนคำเตือนพิเศษก็คือ คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดแฟ้มไว้บนดิสก์แยกต่างหากจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ เช่น ฟล็อปปี้ดิสก์หรือซิปดิสก์ แล้วจึงสแกน แฟ้มนั้น ๆ ด้วยเครื่องสแกนไวรัสของคุณ
 • ติดตั้งเฉพาะจากซีดีของแท้   โดยทั่วไปนั้น การติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดีที่จัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และเป็นซีดีของแท้ ถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ตัวอย่างเช่น แผ่นซีดีทั้งหมดของไมโครซอฟท์มีภาพสามมิติอยู่บนแผ่นเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้
 • ทำสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ   ควรหมั่นทำสำรองข้อมูลเก็บไว้ หากไวรัสลบหรือทำลายแฟ้มของคุณที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ การสำรองแฟ้มล่าสุดอาจเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะกู้คืนข้อมูลของคุณ ควรสำรองข้อมูลทั้งระบบไว้อย่างสม่ำเสมอด้วย หรืออย่างน้อยที่สุด ควรสำรองแฟ้มที่คุณไม่ต้องการให้สูญไป เช่น เอกสาร รูปภาพ การเชื่อมโยงสุดโปรด สมุดรายชื่อ และอีเมลที่สำคัญ สำหรับรายบะเอียดการสำรองข้อมูลของโปรแกรมเฉพาะ ให้ค้นหาจาก Office Online นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้รุ่นข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างกู้คืนข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Windows XP เพื่อสำรองข้อมูลของคุณ ในโปรแกรม Windows XP นั้น ให้ไปที่เมนู Start ชี้เมาส์ไปที่คำว่า Accessories ก่อนชี้เมาส์ไปที่คำว่า System Tools และคลิก Backup ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหรือการคืนค่า
 • ห้ามเปิดอีเมลหรือแฟ้มที่น่าสงสัย    ห้ามเปิดอีเมลหรือแฟ้มที่สงสัยหรืออีเมลที่ส่งมาเองโดยไม่ได้ร้องขอ แม้ Microsoft Outlook® ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส แต่คุณก็ย่อมไม่ต้องการให้เหล่าผู้ส่งที่ไม่ได้รับเชิญ (คนที่ส่งอีเมลขยะหรืออีเมลที่ไม่เป็นที่ต้องการ) มีโอกาสนั้น ในโปรแกรม Microsoft Office Outlook® 2003 คุณสามารถ กรอง กล่องขาเข้าของคุณ และส่งข้อความที่น่าสงสัยไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ อีเมลขยะ
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Miscellaneous - Office (System) 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, Miscellaneous - Office, Office - General , Office - Imaging Services, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project (std) , Publisher, Visio Standard, Word