การเข้าสู่อีเมลผ่านทาง Outlook Web Access

ใช้ได้กับ
Microsoft Office Outlook® Web Access
Microsoft Outlook® Web Access

เมื่อใช้ Office Outlook Web Access คุณจะสามารถใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อเข้าสู่กล่องจดหมายบน Microsoft Exchange Server จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ Outlook Web Access ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Internet Explorer หรือเบราเซอร์อื่น ๆ มากมายสำหรับ UNIX, Apple Macintosh หรือคอมพิวเตอร์ที่รันบนโปรแกรม Microsoft Windows® ทั้งนี้ Outlook Web Access คือ วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการโรมมิ่ง เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากระยะไกล หรือต้องการฟังก์ชันการทำงานแบบข้ามแพล็ตฟอร์ม

วิธีค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook Web Access มีอยู่หลายรุ่น และแต่ละรุ่นมีคุณลักษณะเฉพาะของตัวเองอยู่ชุดหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะเป็นกำหนดค่าของ Outlook Web Access ให้กับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เว็บไซต์ Microsoft Exchange Server

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Outlook, Outlook - Web Access