การเปิดตัวโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2003

Microsoft® Office Outlook® 2003 คือผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล และโปรแกรมการติดต่อสื่อสาร ที่ให้คุณมีแหล่งรวมสำหรับใช้จัดการอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคลและทีม การปรับปรุงที่สำคัญ ๆ ในโปรแกรม Outlook 2003—เช่น โหมด Cached Exchange การจัดกลุ่มข้อความโดยอัตโนมัติ การจัดการกับอีเมลขยะ และมุมมองการอ่านแบบใหม่—ล้วนแต่จะช่วยพัฒนาวิธีที่คุณใช้จัดระเบียบและจัดการข้อมูล ควบคู่กับการปรับปรุงสมรรถนะในการทำงานและความสามารถในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

การเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้ใช้

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บานหน้าต่างนำทาง     บานหน้าต่างนำทางแบบใหม่ที่ง่ายต่อการใช้งาน จะจัดเตีรยมการนำทางแบบรวมศูนย์สู่ทุกส่วนของโปรแกรม Outlook และช่วยให้คุณเลือกดูข้อมูลได้ในแบบที่คุณต้องการ

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์อีเมลที่คุณใช้บ่อยครั้ง ไว้รวมกับ โฟลเดอร์รายการโปรด พร้อม ๆ กับโฟลเดอร์การค้นหา โดยทั้งสองโฟลเดอร์นี้จะปรากฏที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่าง จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง สำหรับบานหน้าต่าง ปฏิทิน นั้น คุณจะสามารถดูปฏิทินที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นชนิดที่อยู่เคียงข้างกับปฏิทินของคุณเอง และคุณสามารถคลิกที่การเชื่อมโยง ใช้ปฏิทินของฉันร่วมกัน เพื่อใช้ปฏิทินของคุณร่วมกับผู้อื่นให้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในบานหน้าต่าง ที่ติดต่อ, งาน, บันทึกย่อ และ บันทึกรายวัน คุณสามารถใช้การเชื่อมโยง ใช้ของฉันร่วมกัน เพื่อใช้โฟลเดอร์ของคุณร่วมกับผู้อื่นอย่างรวดเร็ว หรือการเชื่อมโยง เปิดที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของผู้อื่น คุณยังสามารถสลับมุมมองได้อย่างง่ายดาย ด้วยการคลิกที่มุมมองอื่นในมุมองที่ปรากฏใต้คำว่า มุมมองปัจจุบัน บานหน้าต่าง ทางลัด ประกอบด้วยการเชื่อมโยงสู่ Outlook วันนี้ และ Outlook ฉบับปรับปรุง ทางลัดหรือกลุ่มทางลัดที่คุณเคยแทรกลงบนแถบของ Outlook สำหรับแฟ้มหรือตำแหน่งที่อยู่ด้านนอกโปรแกรม Outlook เช่น แฟ้มของ Microsoft Excel หรือเว็บไซท์ จะถูกนำเข้ามาไว้ที่บานหน้าต่าง ทางลัด โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณปรับรุ่นโปรแกรมเป็น Outlook 2003 ทางลัดสู่โฟลเดอร์ต่าง ๆ ของ Outlook ยังจะถูกนำเข้ามาไว้ที่บานหน้าต่างที่ตรงกันโดยอัตโนมัติด้วย ตัวอย่างเช่น ทางลัดปฏิทินจะถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่าง ปฏิทิน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมนูไป     เมนู ไป ซึ่งเป็นเมนูใหม่และอยู่ที่ระดับสูงสุด ช่วยให้คุณสลับระหว่างบานหน้าต่างที่อยู่บนบานหน้าต่างนำทางได้อย่างรวดเร็ว หากคุณเลือกนำทางโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถใช้ปุ่มลัดที่แสดงเป็นตัวอักษร บนเมนู ไป เช่น CTRL+1 สำหรับ จดหมาย CTRL+2 สำหรับ ปฏิทิน และ CTRL+3 สำหรับ ที่ติดต่อ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย บานหน้าต่างการอ่าน     บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างที่พบในโปรแกรม Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ ได้รับการออกแบใหม่ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่ออ่านข้อความอีเมล บานหน้าต่างการอ่านจะเหมือนกับแผ่นกระดาษ กล่าวคือ บานหน้าต่างนี้จะวางเรียงกันตามแนวตั้ง และเมื่อใช้ร่วมกับเค้าโครงแบบหลายบรรทัด ซึ่งเป็นเค้าโครงใหม่ บานหน้าต่างนี้จะแสดงข้อมูลบนหน้าจอได้มากกว่าที่แสดงบนบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างได้เกือบสองเท่า ส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับการปรับปรุง รวมถึง ความสามารถในการตอบสนองต่อการเรียกประชุม และการใช้ปุ่มการลงทะเบียนเสียงโดยไม่ต้องเปิดข้อความ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เค้าโครงแบบหลายบรรทัด     ข้อความสามารถแสดงผลได้โดยใช้เค้าโครงแบบบรรทัดเดียวหรือเค้าโครงแบบหลายบรรทัด ในเค้าโครงแบบหลายบรรทัด ซึ่งเป็นเค้าโครงใหม่นั้น เขตข้อมูล 4 เขต (จาก, หัวเรื่อง, วันที่ และ ไอคอน) มักปรากฏในคอลัมน์ตามแนวตั้ง หากรายการข้อความในเค้าโครงแบบหลายบรรทัดไม่ปรากฏในส่วนหัวคอลัมน์ทั้งหมดเกี่ยวกับรายการนั้น คุณสามารถหยุดที่รายการดังกล่าว เพื่อแสดงคำแนะนำบนหน้าจอ (ScreenTip) ที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด หรือคุณสามารถระบุให้เขตข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏบนบรรทัดใหม่ เมื่อคุณหยุดที่รายการหนึ่ง
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การจัดเรียง     การจัดเรียงมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีทั้งหมด 13 แบบ เช่น การจัดกลุ่มข้อความตามประเภท ตามการตั้งค่าสถานะ และความสำคัญ การจัดเรียงเหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นข้อความของตัวเองในแบบต่าง ๆ หากต้องการเปลี่ยนการจัดเรียงมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างรวดเร็ว ให้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ จัดเรียงตาม และเลือกการจัดเรียงที่คุณต้องการ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จัดเรียงตามการสนทนา     หากคุณได้รับข้อความอีเมลจำนวนมาก ตอนนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มข้อความในการสนทนาด้วยอีเมลไว้รวมกับการจัดเรียงที่จะช่วยให้คุณค้นหาและตอบการสนทนาหรือ "เธรด" ได้ง่ายขึ้น และเพื่อช่วยให้คุณอ่านข้อความได้อย่างรวดเร็วขึ้น การจัดเรียงนี้จะแสดงผลเฉพาะข้อความที่ยังไม่ได้อ่านและมีค่าสถานะด่วนเป็นอย่างแรก ด้วยการคลิกเพียงแค่หนึ่งครั้ง คุณจะสามารถขยายกลุ่มออกมา เพื่อดูการสนทนาทั้งหมด รวมถึงข้อความที่คุณได้เปิดออกอ่านแล้ว การที่ข้อความที่อยู่ในการสนทนาหนึ่งจะปรากฏออกมาพร้อม ๆ กัน คุณจึงสามารถหลีกเลี่ยงการตอบข้อความซ้ำได้ ก่อนจะมาพบในภายหลังว่า มีคนอื่นได้ตอบข้อความนั้นไปแล้ว
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย มุมมองปฏิทิน     มุมมองปฏิทินได้รับการปรับรูปโฉมให้ดูคล่องตัวมากขึ้น โดยในตอนนี้ คุณจะเห็นปฏิทินหลาย ๆ ชุดในเวลาเดียวกัน เมื่ออยู่ในมุมมองนี้ แผ่นจดงานจะถูกซ่อนไว้ (แต่จะแสดงออกมาได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกที่คำว่า แผ่นจดงาน บนเมนู มุมมอง) และตัวนำทางวันที่ก็จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ตัวชี้ใหม่นี้จะช่วยให้มองเห็นวันและเวลาปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

การจัดระเบียบและการจัดการกล่องขาเข้าของคุณ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ตัวกรองอีเมลขยะ     ตัวกรองอีเมลขยะใหม่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับคุณลักษณะอื่น ๆ ของโปรแกรม Outlook 2003 เพื่อช่วยป้องกันข้อความอีเมลที่คุณไม่ต้องการเป็นจำนวนมากที่คุณได้รับเป็นประจำทุกวัน คุณลักษณะนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดย Microsoft Research เพื่อประเมินว่า ควรจัดให้ข้อความหนึ่ง ๆ เป็นอีเมลขยะหรือไม่ โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลาที่ส่งข้อความ และเนื้อหาภายในข้อความ ตัวกรองจะไม่คัดกรองผู้ใช้เฉพาะรายหรือข้อความบางชนิด แต่จะกรองตามเนื้อหาของข้อความโดยทั่วไป และใช้การวิเคราะห์โครงสร้างข้อความขั้นสูง เพื่อกำหนดลักษณะความน่าจะเป็นว่า ข้อความนั้น ๆ เป็นอีเมลขยะ ตัวกรองนี้จะถูกตั้งให้อยู่ในระดับต่ำตั้งแต่เริ่มต้น เพราะต้องการให้คัดกรองอีเมลขยะเกือบทั้งหมด ข้อความใดที่ถูกตัวกรองจับไว้ได้ จะถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์ อีเมลขยะ ซึ่งเป็นโฟลเดอร์พิเศษ ที่ ๆ คุณสามารถเรียกคืนหรือดูข้อความเหล่านั้นได้ในภายหลัง

คุณสามารถเพิ่มผู้ส่งข้อความไว้ใน รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้ข้อความของผู้ส่งเหล่านี้ถูกปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นอีเมลขยะ ที่ติดต่อจะเป็นส่วนที่เชื่อถือได้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ข้อความที่ส่งมาจากบุคคลที่อยู่ในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ก็จะไม่ถูกปฏิบัติเสมือนหนึ่งอีเมลขยะ คุณสามารถกำหนดค่าโปรแกรม Outlook ให้ยอมรับแต่เฉพาะข้อความจาก รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย เท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถควบคุมข้อความที่จะมาถึง กล่องขาเข้า ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถสะกัดกั้นข้อความจากที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนเฉพาะได้ด้วยการเพิ่มชื่อผู้ส่งลงใน รายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก หากคุณมีรายชื่ออยู่ในรายชื่อทางไปรษณีย์ คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ของรายชื่อนี้ใน รายชื่อผู้รับที่ปลอดภัย เพื่อให้ข้อความที่ส่งไปที่รายชื่อทางไปรษณีย์ จะไม่ถูกมองว่าเป็นอีเมลขยะ นอกจากนั้น หากคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของ Microsoft Exchange Server ข้อความจากภายในองค์กรของคุณจะไม่ถูกมองว่าเป็นอีเมลขยะเด็ดขาด ไม่ว่าเนื้อหาในข้อความจะเป็นเช่นไร

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สถานะด่วน     คลิกที่ไอคอนสถานะที่อยู่ติดกับข้อความอีเมลเพื่อตั้งค่าสถานะเพื่อติดตามงานอย่างรวดเร็ว การตั้งค่าสถานะด้วยสีต่าง ๆ จะช่วยให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่และค้นหาข้อความของคุณ เฉพาะรายการที่คุณตั้งค่าสถานะเพื่อติดตามเท่านั้นที่จะปรากฏในโฟลเดอร์การค้นหา เพื่อตามงาน ภายในโฟลเดอร์นี้จะประกอบด้วยรายชื่อล่าสุดของข้อความทั้หมดที่ถูกตั้งค่าสถานะด่วนในโฟลเดอร์อีเมลทุกโฟลเดอร์ของคุณ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โฟลเดอร์การค้นหา     โฟลเดอร์การค้นหา คือ โฟลเดอร์เสมือนจริงที่ประกอบด้วยมุมมองของอีเมลทุกฉบับที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาเฉพาะ ข้อความอีเมลที่แสดงจะยังคงถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งหรือหลายโฟลเดอร์ของ Outlook เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์การค้นหา คุณจะมีตัวเลือกชุดหนึ่งที่สามารถเลือกใช้ได้ เช่น จดหมายที่มีสิ่งที่แนบมา หรือ จดหมายที่ได้รับจากบุคคลที่ระบุ คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์การค้นหาในแบบที่คุณเลือกกำหนดเอง โดยระบุถึงเกณฑ์การค้นหาเฉพาะ ที่ข้อความอีเมลต้องตรงตามเกณฑ์ดังกล่าวหากจะปรากฏในโฟลเดอร์การค้นหา คุณสามารถคิดถึงโฟลเดอร์การค้นหาแต่ละโฟลเดอร์ในรูปของการค้นหาที่ถูกบันทึกไว้ ที่ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ และทำหน้าที่ควบคุมโฟลเดอร์ทั้งหมดสำหรับรายการที่ตรงกับเกณฑการค้นหาของโฟลเดอร์การค้นหา

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์การค้นหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งตัวเลือกชุดหนึ่งที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า เช่น จดหมายที่ส่งไปยังรายชื่อการแจกจ่าย หรือ จดหมายที่ส่งและได้รับจากบุคคลที่ระบุ คุณสามารถดูข้อความอีเมลทั้งหมดที่ยังไม่ได้อ่านจากทุกโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของคุณได้จากภายในโฟลเดอร์การค้นหาที่ชื่อ จดหมายที่ยังไม่ได้อ่าน และเพื่อช่วยคุณลดขนาดของกล่องจดหมาย โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายขนาดใหญ่ จะแสดงข้อความที่ใหญ่ที่สุดในกล่องจดหมาย ไม่ว่าข้อความนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ใด

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป     การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปสำหรับ จดหมายใหม่ ได้ช่วยปรับปรุงการแจ้งเตือนข้อความอีเมลใหม่ ทั้งนี้ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะค่อย ๆ เลือนหายไปพร้อม ๆ กับชื่อผู้ส่ง ชื่อเรื่อง และภาพตัวอย่างของข้อความสั้น ด้วยวิธีนี้จะทำให้คุณมองเห็นได้ทันทีว่า ข้อความใหม่เป็นข้อความด่วนหรือไม่ ควรทำเครื่องหมายเพื่อตามงานหรือไม่ หรือคุณสามารถมองข้ามข้อความนี้ โดยไม่รบกวนการทำงานในโปรแกรมอื่นของคุณ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปประกอบด้วยปุ่มต่าง ๆ สำหรับเปิด ตั้งค่าสถานะ หรือลบข้อความอีเมล และค่อย ๆ ปรากฏขึ้นเหมือนกับตอนที่เลือนหายไป
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย กฎ     การสร้างและการจัดการกฎในตอนนี้ทำได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างกฎของคุณเองตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการใช้ตัวช่วยสร้างกฎของ Outlook ที่คุณคุ้นเคย หรือคุณอาจเลือกจากกฎสำเร็จรูปจำนวนมากที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักเลือกใช้จัดการกับข้อความเข้า หรือขอให้ระบบแจ้งให้ทราบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กฎสำเร็จรูป ส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของฉันเมื่อมีผู้ส่งข้อความถึงฉัน เพื่อทำให้ตัวเองทราบถึงการเปลี่นแปลงการประชุมหากคุณกำลังเดินทางไปร่วมประชุม หรือคุณสามารถใช้กฎสำเร็จรูป ตั้งค่าสถานะข้อความที่ได้รับจากผู้อื่นด้วยค่าสถานะสี เพื่อตั้งค่าสถานะโดยอัตโนมัติ และจัดลำดับความสำคัญของข้อความจากเจ้านายของคุณ คุณสามารถสร้างกฎอย่างรวดเร็วเพื่อจัดแฟ้มข้อความอีเมล ได้ด้วยการคลิกที่ข้อความนั้น และคลิก สร้างกฎ บนแถบเครื่องมือ รายการกฎของคุณยังจะให้รายงานสรุปกฎที่คุณเข้าใจ "แม้เหลือบตาดู" ถึงตอนนี้ กฎแต่ละข้อจะแสดงเป็นไอคอนสำหรับแต่ละการกระทำที่คุณระบุ อนุญาตให้คุณดูสิ่งที่กฎทำ โดยไม่ต้องเปิดออกอ่าน และคุณสามารถนำกฎมาใช้กับการเรียกประชุมใหม่ ๆ และปรับปรุงผลการประชุม และข้อความอีเมล
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สร้างและจัดการกับการแจ้งเตือน     หากองค์กรของคุณใช้ Microsoft Windows® SharePoint™ Services หรือ Microsoft SharePoint Portal Server เพื่อจัดเก็บและจัดการกับเอกสารบนเว็บไซท์ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนด้วยอีเมลเมื่อเนื้อหาบนเว็บไซท์เปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเอกสาร ข้อมูลในรายการ ไลบรารีเอกสาร รายการ แบบสำรวจ หรือแม้กระทั่งผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลล่าสุด หากต้องการใช้การแจ้งเตือน ให้คลิกการเชื่อมโยง แจ้งเตือนฉัน ในไซท์ SharePoint Portal Server ต่าง ๆ หรือเลือก กฎและการแจ้งเตือน บนเมนู เครื่องมือ ในโปรแกรม Outlook และคลิกแท็บ การจัดการการแจ้งเตือน คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนสำหรับรายการและไลบรารี รวมถึงข้อมูลหนึ่ง ๆ และแฟ้มใด ๆ ที่อยู่ในข้อมูลนั้น คุณยังสามารถระบุถึงชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้โปรแกรมแจ้งเตือนคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลหรือแฟ้ม
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย คุณลักษณะส่วนบุคคลขั้นสูง     ข้อความที่อยู่ในรูปแบบ HTML มักรวมรูปภาพหรือเสียง บางครั้งรูปภาพหรือเสียงเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในตัวข้อความ แต่จะถูกดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อเปิดหรือแสดงตัวอย่างข้อความอีเมล ผู้ส่งอีเมลขยะมักฉกฉวยความสามารถในส่วนนี้ ด้วยการรวมเนื้อหาบางอย่างทีเรียกว่า "Web Beacon" ลงในข้อความเหล่านี้ ทั้งนี้ Web Beacon จะแจ้งให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ทราบเมื่อคุณอ่านหรือแสดงตัวอย่างข้อความ ซึ่งเท่ากับเป็นการตรวจสอบความถูกตองของที่อยู่อีเมล และมักส่งผลให้คุณได้รับอีเมลขยะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนบุคคลของคุณ และต่อกรกับ Web Beacon โปรแกรม Outlook จึงได้รับการกำหนดค่ามาตั้งแต่เริ่มต้นให้สะกัดกั้นเนื้อหาภายนอกเหล่าที่อาจมาจากอินเทอร์เน็ต หากข้อความอีเมลพยายามเชื่อมต่อแบบเงียบ ๆ กับเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต โปรแกรม Outlook จะสะกัดกั้นการเชื่อมต่อนั้น จนกว่าคุณจะตัดสินใจดูเนื้อหาภายใน อย่างไรก็ดี ข้อความอีเมลที่ส่งไปยังหรือมาจากที่อยู่อีเมลหรือชื่อโดเมนบน รายชื่อผู้ส่งและผู้รับที่ปลอดภัย จะถูกมองว่าเป็นข้อยกเว้น และเนื้อหาที่ถูกสะกัดกั้นไว้ยังจะถูกดาวน์โหลด คุณลักษณะนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการดูข้อความที่อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม และหากคุณเชื่อมต่อโดยใช้ช่วงความถี่ต่ำ คุณลักษณะนี้ยังจะช่วยตัดสินว่า ภาพจะรับประกันเวลาและช่วงความถี่ที่จะใช้ดาวน์โหลดหรือไม่
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล     สร้างหรือดูข้อความพร้อมสิทธิ์ที่จำกัด โดยการใช้ Information Rights Management (IRM) ทั้งนี้ IRM ในโปรแกรม Outlook จะอนุญาตให้คุณสร้างข้อความพร้อมสิทธิ์ที่จำกัด เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีการส่งต่อ พิมพ์ ทำสำเนา หรือแก้ไขข้อความนั้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถสร้างเนื้อหาพร้อมสิทธิ์ที่จำกัดได้เฉพาะเมื่อใช้ Microsoft Office Professional Edition 2003 หรือผลิตภัณฑ์เดี่ยว ๆ ของ Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint® 2003 และ Outlook 2003

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

การเพิ่มความสามารถในการผลิต

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ปฏิทินเคียงข้างกัน     ดูปฏิทินหลาย ๆ อันที่จะเปิดออกใกล้ ๆ กับปฏิทินของคุณเอง ปฏิทินเหล่านี้จะเลื่อนไปพร้อมกัน และใช้สีเป็นรหัส และมีป้ายระบุเพื่อช่วยให้คุณทำการเปรียบเทียบกำหนดการหรือจัดกำหนดการประชุมได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่คุณเปิดปฏิทินของอีกคนหนึ่งแล้ว ปฏิทินนั้นก็จะถูกเพิ่มไปไว้ที่บานหน้าต่าง ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง ที่ ๆ คุณสามารถเลือกกาเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากชื่อของบุคคล เพื่อเลือกแสดงหรือซ่อนปฏิทินของบุคคลนั้น
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การปรับปรุงการทำให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ     การแนะนำชื่อสำหรับการทำให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ได้รับการปรับปรุงในหลายส่วน คุณเพียงแค่พิมพ์ตัวอักษรหนึ่งตัวเพื่อให้คุณลักษณะ การทำให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ (AutoComplete) เริ่มต้นแนะนำชื่อที่อาจตรงกัน บุคคลที่คุณส่งข้อความอีเมลไปให้บ่อยที่สุดและล่าสุด จะปรากฏเป็นชื่อแรกในรายชื่อที่แนะนำเสมอ ชื่อที่นาน ๆ ใช้จะถูกลดลำดับลงหรือถูกลบออกจากรายการ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ขยายรายชื่อการแจกจ่ายในข้อความอีเมล     แสดงผลทุกชื่อในรายชื่อการแจกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกที่เครื่องหมายบวก ที่อยู่ถัดจากชื่อของรายชื่อการแจกจ่าย วิธีนี้จะทำให้คุณเพิ่มหรือย้ายบางชื่อออกได้อย่างง่ายดายเมื่อเขียนที่อยู่ให้กับข้อความอีเมล โดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อการแจกจ่าย หรือเริ่มต้นตั้งแต่แรก
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สมุดรายชื่อ     กล่องโต้ตอบ เลือกชื่อ ถูกปรับปรุงเพื่อให้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ในตอนนี้ คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างที่อยู่อีเมลและหมายเลขแฟกซ์สำหรับชื่อได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถปรับขนาดและใช้กล่องโต้ตอบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วย
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย Word ที่ช่วยให้ตัวแก้ไขอีเมลมีความเรียบง่ายมากขึ้น     เมื่อคุณใช้โปรแกรม Word เป็นตัวแก้ไขอีเมล แถบเครื่องมือ อีเมล ซึ่งเป็นแถบเครื่องมือใหม่จะปรากฏเหนือข้อความโดยตรงเมื่อคุณกำลังเขียนข้อความใหม่ แถบเครื่องมือ อีเมล จะปรากฏขึ้นแทนที่แถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ และ มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่บนหน้าจอด้วยการจัดกลุ่มคำสั่งที่ใช้โดยทั่ว ๆ ไปจากแถบเครื่องมือทั้งสองนี้ อาทิเช่น พิมพ์ และ ตัวหนา ไว้ในพื้นที่เดียว
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปภาพของผู้ติดต่อ     เพิ่มรูปภาพให้กับที่ติดต่อของคุณ ช่วยให้คุณสามารถจับคู่ใบหน้ากับชื่อและข้อมูลอื่น ๆ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมนูสมาร์ทแท็กชื่อบุคคล     ค้นหาข้อมูลที่ติดต่ออย่างรวดเร็ว เช่น เบอร์โทรศัพท์ของบุคคล และทำงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ เช่น การกำหนดการประชุมโดยใช้เมนู สมาร์ทแท็กชื่อบุคคล ใช้เมนูนี้บนโปรแกรม Outlook ได้ทุกเมื่อที่ชื่อบุคคลปรากฏ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เคล็ดลับรูปบอลลูนสำหรับการแจ้งให้ทราบด้วยไอคอนและแถบงานในโปรแกรม Outlook     หากต้องการเก็บพื้นที่บนแถบงานไว้ใช้อย่างอื่น คุณสามารถซ่อนปุ่มต่าง ๆ ของแถบงานที่ปรากฏบนหน้าต่างของโปรแกรม Outlook 2003 ได้เมื่อทำให้โปรแกรม Outlook มีขนาดเล็กที่สุด เมื่อคุณซ่อนปุ่มต่าง ๆ บนแถบงานของหน้าต่างโปรแกรม Outlook ไอคอนโปรแกรม Outlook จะปรากฏขึ้นเฉพาะในพื้นที่แจ้งเตือน ตรงมุมขวาของแถบงาน

ตามค่าเริ่มต้นนั้น ถึงตอนนี้ โปรแกรม Outlook จะแสดงคำเตือนเครือข่ายและข้อความการเชื่อมต่อในเคล็ดลับลูกบอลลูนในพื้นที่แจ้งเตือน ตรงมุมขวาของแถบงาน นอกจากนั้น หากคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของ Microsoft Exchange Server ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ก็จะปรากฏในเคล็ดลับลูกบอลลูนด้วย คุณสามารถเลือกที่จะไม่แสดงข้อความบางประเภทหรือทุกประเภทเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้ล้วนถูกเขียนลงในส่วนของโปรแกรมประยุกต์ของ บันทึกเหตุการณ์ ของโปรแกรม Microsoft Windows และดูได้จากที่นั่น

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย พื้นที่ทำงานการประชุม     รวมศูนย์ข้อมูลและวัสดุทั้งหมดสำหรับการประชุมที่จะมีขึ้นด้วยการประกาศข้อมูลต่าง ๆ ไปยังไซท์ พื้นที่ทำงานการประชุม ไซท์นี้จะติดตามผู้ร่วมประชุม เอกสาร งาน และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อทำการวางแผน จัดเตรียม และติดตามความคืบหน้าหลังการประชุม ผู้ที่ได้รับเชิญสามารถเข้าสู่พื้นที่ทำงานได้ทุกเมื่อจากการเชื่อมโยงที่เพิ่มลงในการเรียกประชุม การคลิกที่การเชื่อมโยง คือ การเปิดพื้นที่ทำงานในเบราเซอร์ของผู้ที่ได้รับเชิญ ซึ่งเป็นที่ ๆ บุคคลผู้นี้สามารถดู แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลลงในไซท์ การใช้พื้นที่ทำงานยังจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับเชิญดูข้อมูลปัจจุบันของวัสดุที่ใช้จัดประชุม และทำงานร่วมกับวัสดุเหล่านั้น ลักษณะนี้หมายความว่า คุณไม่จำเป็นต้องส่งแฟ้มขนาดใหญ่ผ่านระบบอีเมลของคุณ เพื่อแจกจ่ายเอกสารล่าสุด หรือขอให้ผู้ที่ได้รับเชิญกรอกรายละเอียดลงในเอกสารเหล่านั้น
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สิ่งที่แนบมาที่ใช้ร่วมกัน     เมื่อคุณแนบเอกสาร Microsoft Office กับข้อความอีเมล บานหน้าต่างงาน ตัวเลือกสิ่งที่แนบมา จะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ ตามค่าเริ่มต้นนั้น สิ่งที่แนบมาจะถูกส่งในแบบเดียวกับที่เคยส่ง อย่างไรก็ดี หากคุณเลือกตัวเลือก สิ่งที่แนบมาที่ใช้ร่วมกัน เอกสารที่เมื่อส่งออกไปแล้ว จะถูกจัดเก็บไว้ที่ไซท์ พื้นที่ทำงานของเอกสาร ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานอยู่ Windows SharePoint Services การใช้เอกสารร่วมกันจะช่วยลดความไร้ประสิทธิภาพที่มักเชื่อมโยงกับขั้นตอนการทำงานร่วมกัน เช่น การส่งเอกสารไปมาเพื่อแก้ไข และการควบคุมเนื้อหาภายในเอกสาร

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

การปรับปรุงบัญชีผู้ใช้อีเมลของ Exchange Server

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โหมด Cached Exchange     หากคุณใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของ Microsoft Exchange Server ขอแนะนำให้คุณใช้โหมด Cached Exchange ทั้งนี้ สำเนาท้องถิ่นของกล่องจดหมายของคุณจะถูกจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณเข้าสู่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงชนิดของการเชื่อมโยงที่ใช้หรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลที่อยู่ในกล่องจดหมายท้องถิ่นจะถูกทำให้ตรงกับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Exchange อยู่เป็นระยะ ๆ หากการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ถูกขัดจังหวะ คุณสามารถทำงานกับข้อมูลของคุณได้ต่อไป เมื่อการเชื่อมโยงกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว โปรแกรม Outlook ก็จะทำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ และอีกครั้งหนึ่งที่โฟลเดอร์และข้อมูลต่าง ๆ จะเหมือนกัน

ไม่มีความจำเป็นต้องสลับมาเป็นแบบออฟไลน์ — คุณสามารถทำงานต่อไปได้เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง — โปรแกรม Outlook 2003 จะทำให้โดยอัตโนมัติ โหมด Cached Exchange ยังช่วยให้คุณไม่ต้องเซ็ตอัพการรับ/ส่งกลุ่ม ด้วยการเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้แบบออฟไลน์ และเก็บโฟลเดอร์เหล่านั้นเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกัน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การใช้ข้อมูลร่วมกัน     ในบานหน้าต่าง ที่ติดต่อ, งาน, บันทึกย่อ, และ บันทึกรายวัน ในบานหน้าต่างนำทางนั้น คุณสามารถใช้การเชื่อมโยง ใช้ของฉันร่วมกัน เพื่อใช้โฟลเดอร์ของคุณร่วมกันอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถใช้การเชื่อมโยง เปิดที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของอีกคนหนึ่ง
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การเข้าสู่ Exchange Server ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (RPC ทาง HTTP)     ในตอนนี้ โปรแกรม Outlook สามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server 2003 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อของเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือนจริง (VPN) ที่ช้าและบางครั้งอาจไม่สามารถใช้บริการได้ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ Exchange Server 2003 ของคุณได้จากระยะไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณทำงานนอกขอบข่ายไฟร์วอลล์ขององค์กร โดยคุณไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อหรือฮาร์ดแวร์พิเศษ เช่น บัตรอัจฉริยะหรือโทเค็นความปลอดภัย

กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน

การขยายความสามารถของโปรแกรม Outlook

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ลายเซ็นเฉพาะต่อบัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชี     ใช้ลายเซ็นในอีเมลที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นแบบต่าง ๆ สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลแต่ละบัญชี
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ชนิดแฟ้มข้อมูลใหม่ (.pst)     โปรแกรม Outlook ได้เปิดตัวรูปแบบแฟ้มแบบใหม่สำหรับแฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่ทำให้มีพื้นที่จัดเก็บมากขึ้นสำหรับข้อมูลและโฟลเดอร์ ทั้งยังสนับสนุนข้อมูล Unicode แบบหลายภาษา แฟ้มที่สร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบแฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใน Outlook (.pst) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ จะไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม Outlook ในรุ่นก่อนหน้านี้ หากต้องการนำมาใช้ร่วมกันกับโปรแกรม Outlook ในรุ่นก่อน ให้สร้างแฟ้มโดยใช้รูปแบบแฟ้มของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) สำหรับโปรแกรม Outlook 97-2002 โปรแกรม Outlook 2003 สามารถดูและสร้างแฟ้มชนิดใดก็ได้เหล่านี้
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สนับสนุน Unicode     โปรแกรม Outlook สนับสนุนมาตรฐานการเข้ารหัสข้อความแบบ Unicode ซึ่งจะทำให้โปรแกรม Outlook แสดงผลข้อความได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าข้อความนั้นจะเขียนด้วยภาษาใด ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ระบบปฏิบัติสนับสนุนอักขระที่ระบุให้กับภาษานั้น
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การผสมผสาน Windows SharePoint Services     ดู Windows SharePoint Services รายการเหตุการณ์ที่อยู่ถัดจาก ปฏิทิน ของคุณ และลากเหตุการณ์นั้นออกจาก Windows SharePoint Services รายการเหตุการณ์มาไว้ที่ ปฏิทิน ของคุณ คุณยังสามารถดู Windows SharePoint Services รายการที่ติดต่อจากภายในโปรแกรม Outlook ก่อนทำการคัดลอก และเชื่อมโยงเข้ากับ ที่ติดต่อ ของคุณ หากคุณเข้าสู่ไซท์ SharePoint Portal Server คุณสามารถจัดเก็บปฏิทินส่วนกลาง หรือรายการที่ติดต่อไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อง่ายต่อการนำข้อมูลมาใช้ร่วมกัน
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย Microsoft Office Outlook 2003 พร้อม Business Contact Manager add-in     สร้างและจัดการนามบัตร บัญชีผู้ใช้ และโอกาสในการขายได้จากสถานที่หนึ่ง — นั่นคือ โปรแกรม Outlook ด้วยการใช้โปรแกรม Outlook 2003 พร้อมกับ Business Contact Manager add-in ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Office 2003 คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สิ่งที่แนบมา รูปภาพ บันทึกย่อทางธุรกิจ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ติดต่อบนโปรแกรม Outlook — เพื่อรวมข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจเข้ากับนัดหมาย งาน ตัวเตือน และโปรแกรมอื่น ๆ ของ Office เช่น โปรแกรม Excel ได้อย่างง่ายดาย
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การพัฒนา POP     ความเร็วในการดาวน์โหลดจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในตอนนี้ คุณจะได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าของการดาวน์โหลดอย่างละเอียด
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สนับสนุนอุปกรณ์ป้อนข้อมูลด้วยลายมือตัวเอง     ป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเพิ่มลายมือของคุณเองลงในเอกสารของโปรแกรม Office จากบนพีซีขนาดพกพาเหมือนกับที่คุณทำด้วยปากกาและสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย บานหน้าต่างงานวิจัย     บานหน้าต่างงาน วิจัย ใหม่ให้คุณได้พบกับเอกสารอ้างอิงมากมาย และเพิ่มขอบข่ายของทรัพยากรให้ครอบคลุมมากขึ้นในกรณีที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถทำงานวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ โดยใช้หนังสือสารานุกรม ค้นหาบนเว็บ หรือเข้าดูเนื้อหาของบุคคลภายนอก
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สิ่งที่ปรับปรุงเมื่อใช้โปรแกรม Outlook ในรุ่นภาษาเอเชียตะวันออก     หากคุณใช้โปรแกรม Outlook ในรุ่นภาษาเอเชียตะวันออก เมื่อคุณคลิกขวาที่ชื่อ และคลิกที่คำว่า เพิ่มในที่ติดต่อเป็น รายการตัวอักษรสำหรับชื่อและนามสกุลที่ผสมรวมกันจะปรากฏ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณเลือกการผสมผสานที่ถูกต้องแทนการตัดและวางตัวอักษรลงในเขตข้อมูลชื่อและนามสกุลที่เหมาะสม

กลับไปที่ด้านบน กลับไปที่ด้านบน

 
 
นำไปใช้กับ:
Outlook 2003