หน้า 9 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ OneNote 2010

ทำแบบทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหานี้ คำตอบของคุณจะเป็นส่วนตัว และจะไม่มีการให้คะแนนผลการทดสอบนี้


เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างการแสดง Ribbon ทั้งหมด กับการแสดงเฉพาะแท็บ Ribbon คุณจะต้อง:

คลิกแท็บ Ribbon ใดๆ

ใช้ตัวควบคุมบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

คลิกปุ่ม ย่อ/ขยาย ที่มุมบนขวาของหน้าต่าง OneNote


ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีทำสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการจะทำต่อไป อันดับแรกคุณควรจะ:

โทรแจ้งตำรวจ

คลิกขวาในสิ่งที่คุณกำลังสงสัย

ค้นหาเว็บเพื่อขอความช่วยเหลือ

ค้นหาวิธีใช้ของ OneNote


ถ้ามีตัวเลือก Ribbon ที่คุณต้องการจะไปถึงโดยไม่ต้องให้แสดง Ribbon นั้น คุณก็สามารถเพิ่มคำสั่งนั้นที่:

เมนูทางลัด

มุมมอง Backstage

กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

แถบเครื่องมือด่วน


ถ้าคุณต้องการวางข้อความในแบบที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว คุณควรใช้ตัวเลือกใด

รูปภาพ

เก็บข้อความเท่านั้น

ผสานการจัดรูปแบบ

รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ


เมื่อต้องการปิดสมุดบันทึกปัจจุบัน ให้ทำดังนี้

ในมุมมอง Backstage ในแถบด้านซ้าย ให้คลิก จบการทำงาน

ในมุมมองปกติ บน แถบนำทาง คลิกที่ชื่อของสมุดบันทึกนั้น แล้วคลิก ปิดสมุดบันทึกนี้ บนเมนูทางลัด

หน้า 9 จาก 10ย้อนกลับถัดไป