การเปลี่ยนไปใช้ OneNote 2010

ดูเพิ่มเติม

การย่อเล็กสุดหรือขยายใหญ่สุดให้กับ Ribbon

ในมุมบนขวาของหน้าต่าง OneNote ถัดจากปุ่ม วิธีใช้ คลิกที่ปุ่ม ย่อเล็กสุด/ขยายใหญ่สุด (คุณยังสามารถกด CTRL+F1 เพื่อย่อเล็กสุดหรือขยายใหญ่สุดได้ด้วย)

รูปปุ่ม

ใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อทำงานกับข้อความ

เลือกแล้วคลิกขวาที่ข้อความซึ่งคุณต้องการจัดรูปแบบ หรือตั้งค่าสถานะ หรือสร้างงานสำหรับข้อความ จากนั้นทำการเลือกที่ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

การเปิดหรือปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Office

ที่ด้านซ้ายสุดของ Ribbon ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

แท็บ แฟ้ม

(เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองปกติ คุณสามารถทำได้โดยคลิกที่แท็บ แฟ้ม อีกครั้งหรือคลิกที่แท็บ Ribbon ใดก็ได้ (อย่าคลิกปุ่ม จบการทำงาน ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะปิดโปรแกรมทั้งหมด)

การคัดลอกการจัดรูปแบบโดยใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบซึ่งคุณต้องการคัดลอก จากนั้นให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ รูปปุ่ม ใน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก หรือในกลุ่ม คลิปบอร์ด บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon
  สังเกตว่าตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นแปรงทาสี
 2. ลากเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการใช้การจัดรูปแบบนั้น

หมายเหตุ    เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับหลายตำแหน่ง ให้เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นให้คลิกสองครั้งที่ ตัวคัดวางรูปแบบ รูปปุ่ม ลากเพื่อเลือกข้อความทีละข้อความจากแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้ เมื่อคุณจัดรูปแบบในทุกตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC เพื่อปิดตัวคัดวางรูปแบบ

การสร้างปากกาหรือปากกาเน้นข้อความใหม่

 1. บนแท็บ วาด ในกลุ่ม เครื่องมือ ที่มุมล่างขวาของแกลเลอรีปากกา ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม
  ปุ่ม เพิ่มเติม ใน แกลเลอรีปากกา
 2. ใกล้กับด้านล่างของแกลเลอรี ให้คลิก ตัวเลือกสีและความหนา
 1. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติปากกา ด้านล่างของ ชนิดเส้นและความหนาให้คลิก ปากกา หรือ ปากกาเน้นข้อความแล้วคลิก ความหนา ที่ต้องการ
 2. คลิก สีเส้น สำหรับปากกาหรือปากกาเน้นข้อความของคุณ แล้วคลิก ตกลง

การเพิ่มปากกาและปากกาเน้นข้อความบนแถบเครื่องมือด่วนหรือการเอาออก

 • การเพิ่มทั้งแกลเลอรีของปากกา   
  บนแท็บ วาด ของ Ribbon ให้คลิกขวาที่แกลเลอรีปากกา จากนั้นบนเมนูทางลัด ให้คลิก เพิ่มแกลเลอรีลงในแถบเครื่องมือด่วน   
 • การเพิ่มปากกาหรือปากกาเน้นข้อความหนึ่งด้าม   
  ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาสุดของ แถบเครื่องมือด่วน
  รูปปุ่ม
  บนเมนูทางลัด ให้คลิกปากกาและปากกาเน้นข้อความที่ชื่นชอบหนึ่งด้ามจากรายการ
  เมื่อต้องการเห็นปากกาและปากกาเน้นข้อความที่ชื่นชอบที่คุณสามารถเลือกเพิ่มได้ให้มากขึ้น ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม บน แถบเครื่องมือด่วน อีกครั้ง ใกล้ด้านล่างของเมนูทางลัด ให้คลิกที่ คำสั่งเพิ่มเติม แล้วเพิ่มปากกาหรือปากกาเน้นข้อความโดยใช้ตัวควบคุมในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ OneNote
 • การเอาเครื่องมือหรือคำสั่งใดๆ ออกจากแถบเครื่องมือด่วน   
  คลิกขวาที่ไอคอน จากนั้นคลิก เอาออกจากแถบเครื่องมือด่วนบนเมนูทางลัด

การย้ายแถบเครื่องมือด่วนให้อยู่ใกล้กับหน้าบันทึกย่อของคุณมากขึ้น

ที่ด้านขวาสุดของ แถบเครื่องมือด่วนให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม

รูปปุ่ม

บนเมนูแบบหล่นลง ให้คลิก แสดงใต้ Ribbon (ในการย้าย แถบเครื่องมือด่วน กลับสู่ตำแหน่งที่ตั้งเดิม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้คลิก แสดงเหนือ Ribbon)

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเข้าสู่มุมมอง Backstage แล้วคลิกแท็บ สร้าง ที่ด้านซ้าย
 2. ระบุตำแหน่งที่เก็บและชื่อสำหรับสมุดบันทึกใหม่ แล้วคลิกปุ่มขนาดใหญ่ชื่อ สร้างสมุดบันทึก
  คุณยังสามารถเริ่มกระบวนการนี้ได้โดยคลิกขวาที่สมุดบันทึกใดๆ ในรายการบน แถบนำทาง จากนั้นคลิก สมุดบันทึกใหม่

การเปลี่ยนคุณสมบัติสมุดบันทึก (ชื่อที่ใช้แสดง สี ตำแหน่งที่ตั้ง และรูปแบบแฟ้ม)

คลิกขวาที่สมุดบันทึกในรายการบน แถบนำทาง แล้วคลิก คุณสมบัติบนเมนูทางลัด ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติสมุดบันทึก

ปิดสมุดบันทึก

คลิกขวาที่สมุดบันทึกในรายการบน แถบนำทาง แล้วคลิก ปิดสมุดบันทึกนี้บนเมนูทางลัด (โปรดจำไว้ว่า เราแนะนำให้คุณปิดสมุดบันทึกต่อเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานสมุดบันทึกนั้นแล้ว และไม่ต้องการรวมสมุดบันทึกนั้นเมื่อคุณดำเนินการค้นหา) โปรดสังเกตว่า การปิดสมุดบันทึกไม่ได้เป็นการลบสมุดบันทึก เพียงแต่เป็นการเอาสมุดบันทึกออกจาก แถบนำทาง เท่านั้น

การเพิ่มหน้า

 • ที่ด้านบนของรายการแท็บหน้า   
  คลิกปุ่ม สร้างหน้า
 • ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นในรายการแท็บหน้า   
  ชี้ไปที่แท็บหน้าจนกระทั่งไอคอน สร้างหน้า ขนาดเล็กพร้อมลูกศรปรากฏขึ้นทางด้านซ้าย
  รูปไอคอน
  ชี้ไปที่ไอคอนนั้น (แต่อย่าคลิก) แล้วเลื่อนไอคอนขึ้นและลงที่แท็บหน้า โดยการเลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณ โปรดสังเกตว่าจะมีเส้นสีดำหนาที่ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ตำแหน่งซึ่งคุณต้องการจะสร้างหน้า ให้คลิกไอคอน
 • การสร้างจากแม่แบบ   
  ที่ด้านบนของแท็บหน้า ให้คลิกสามเหลี่ยมที่ด้านขวาสุดของปุ่ม สร้างหน้า แล้วคลิก แม่แบบหน้า
  รูปปุ่ม
  ในบานหน้าต่างงาน แม่แบบ คลิกแม่แบบหน้าที่คุณต้องการใช้

การเลื่อนระดับหรือลดระดับหน้า หน้าเดียวหรือหลายหน้า

 • โดยการลาก   
  บนแท็บหน้า ให้ลากชื่อของหน้าไปทางขวา (เพื่อลดระดับของหน้า) หรือไปทางซ้าย (เพื่อเลื่อนระดับหน้า) โปรดจำไว้ว่ามีตำแหน่งทั้งหมด 3 ตำแหน่ง คือ: ซ้ายสุด กลาง และขวาสุด
 • การใช้เมนูทางลัด   
  คลิกขวาที่แท็บหน้าแล้วจากนั้นคลิก สร้างหน้าย่อย (เพื่อลดระดับหน้าไปหนึ่งตำแหน่ง) หรือ เลื่อนระดับหน้าย่อย (เพื่อเลื่อนระดับหน้าไปหนึ่งตำแหน่ง)

การเลือก ยุบ และขยายกลุ่มหน้า

 • เลือกกลุ่มที่ถูกขยาย   
  คลิกที่หน้าใดๆ ในกลุ่มเพื่อเลือก แล้วจากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อเลือกทั้งกลุ่ม
 • ยุบกลุ่มที่ถูกขยาย   
  ชี้ไปที่แท็บหน้าของหน้าหลัก (ด้านบน) เพื่อแสดงปุ่ม ขยาย/ยุบ แล้วคลิกปุ่ม
  กลุ่มหน้าแสดงปุ่มขยาย ยุบ
  โปรดสังเกตว่าตอนนี้แท็บหน้า PageSecs จะแสดงปุ่ม ขยาย/ยุบ ไม่ว่าหน้านั้นจะถูกเลือกหรือไม่ และคุณจะสามารถเห็นขอบของหน้าอื่นๆ โผล่ออกมาจากด้านล่างของแท็บหน้าด้วย เป็นการเตือน 2 แบบว่ามีกลุ่มหน้าที่ถูกยุบอยู่
 • การขยายกลุ่มที่ถูกยุบ   
  คลิกที่ปุ่ม ขยาย/ยุบ ในกลุ่มที่ถูกยุบ

การย้ายหรือคัดลอกหน้าโดยการลาก

 • ไปยังตำแหน่งที่ตั้งในส่วนเดียวกัน   
  เลือกแท็บหน้าของหน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก ลากรายการของแท็บหน้าขึ้นหรือลงจนกระทั่งมีแถบสีดำหนาอยู่ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางหน้า จากนั้นปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อวางหน้า
 • ไปยังส่วนที่แตกต่างกันในสมุดบันทึกปัจจุบันหรือในสมุดบันทึกอื่นๆ ที่เปิดอยู่   
  เลือกแท็บหน้าของหน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก แล้วลากไปที่ส่วนเป้าหมายบน แถบนำทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่ถูกต้องได้ถูกเน้นก่อนที่คุณจะปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อวางหน้า

ถ้าคุณต้องการให้มีสำเนาอยู่ในทั้งสองตำแหน่ง อย่าลืมกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

และเช่นเคย คุณอาจพบว่าการลากจะปลอดภัยมากขึ้นถ้าคุณยุบกลุ่มหน้าแรกเสียก่อน

การย้ายหรือคัดลอกหน้าโดยใช้กล่องโต้ตอบ

เลือกแท็บหน้าของหน้าที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก คลิกขวาที่หน้าที่เลือกไว้ แล้วคลิก ย้ายหรือคัดลอก ทำการเลือกสิ่งที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ อย่าลืมใช้ปุ่ม คัดลอก ถ้าคุณต้องการสำเนาในทั้งสองตำแหน่ง

การย้ายหรือคัดลอกส่วนด้วยการลาก

ในแถวของแท็บส่วนที่อยู่ด้านบนของหน้าบันทึกย่อ หรือในรายการของสมุดบันทึกบน แถบนำทาง ให้ลากแท็บส่วนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการจะวางส่วนนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามเหลี่ยมกำหนดตำแหน่งขนาดเล็ก (ในแถวของแท็บ) หรือเส้น กำหนดตำแหน่งสีดำ (ในรายการสมุดบันทึก) อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก่อนที่คุณจะปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อวางส่วน (ถ้าคุณต้องการให้มีสำเนาอยู่ในทั้งสองตำแหน่ง ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลาก)
รูปไอคอน
เส้นกำหนดตำแหน่งส่วน ในบานหน้าต่างสมุดบันทึก

การส่งหน้าสมุดบันทึกลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

เลือกหน้าที่คุณต้องการจะส่ง แล้วคลิกปุ่ม อีเมลเพจ บนแท็บ ใช้ร่วมกัน บน Ribbon ในกลุ่ม อีเมล

โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานร่วมกันได้ บนแท็บ ใช้ร่วมกัน ในมุมมอง Backstage

การดูรายการที่เกินสำหรับส่วนและสมุดบันทึก

 • ส่วน   
  ที่ด้านขวาสุดของแถวของแท็บส่วน (ที่ด้านบนหน้าบันทึกย่อของคุณ) ให้คลิกที่สามเหลี่ยมขนาดเล็กบนแท็บที่มีจุดสามจุด
  แท็บ ส่วนที่เกิน
 • สมุดบันทึก   
  บน แถบนำทาง ที่ถูกย่อ ให้คลิกที่สามเหลี่ยมขนาดเล็กที่ปุ่มที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งมีจุดสามจุด
  แท็บ สมุดบันทึกที่เกิน

การค้นหาเนื้อหาในสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ทั้งหมด

 1. กด CTRL+E แล้วจากนั้นพิมพ์ข้อความการค้นหาของคุณ
 2. เลื่อนดูผลลัพธ์ต่างๆ ของคุณโดยใช้ล้อเลื่อนบนเมาส์หรือปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ของคุณ
  โปรดสังเกต การเลือกล่าสุด ที่ระบุอยู่ที่ด้านบนของรายการ และสังเกตด้วยว่า OneNote จะแสดงตัวอย่างของหน้าที่แต่ละอินสแตนซ์ถูกค้นพบเมื่อคุณเลือกหน้านั้น
 3. เมื่อต้องการเปิดหน้าที่แสดงตัวอย่างในขณะนี้ ให้กด ENTER

การค้นหาเนื้อหาบนหน้าปัจจุบันเท่านั้น

 1. กด CTRL+F แล้วจากนั้นพิมพ์ข้อความการค้นหาของคุณ
 2. เมื่อต้องการเลื่อนไปมาระหว่างอินสแตนซ์ที่ได้รับการเน้น ให้ใช้ลูกศรขนาดเล็กที่อยู่ถัดจากกล่อง ค้นหา (อยู่เหนือปุ่ม สร้างหน้า)
  รูปปุ่ม
 3. เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหา ให้คลิก x ขนาดเล็กที่ปลายของกล่อง ค้นหา
  รูปปุ่ม

สร้างการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งอื่น

เลือกข้อความหรือรายการอื่นๆ ที่จะคลิกเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยง คลิกขวาที่ส่วนที่เลือก แล้วคลิก การเชื่อมโยง ทำการเลือกของคุณในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยง (โปรดสังเกตว่า ในรุ่นก่อน คำสั่งนี้มีชื่อว่า การเชื่อมโยงหลายมิติ)

เมื่อต้องการตามการเชื่อมโยงที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นคลิกข้อความที่หรือรายการที่สร้างการเชื่อมโยงไว้

เลือกวิธีที่เหมาะสมในการวางข้อมูลที่คัดลอกไว้

 • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ    รูปไอคอน
  ข้อความที่วางจะรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับเอาไว้
 • ผสานการจัดรูปแบบ    รูปไอคอน
  ข้อความที่วางจะใช้การจัดรูปแบบของข้อความที่อยู่โดยรอบในตำแหน่งที่ถูกวาง
 • เก็บข้อความเท่านั้น    รูปไอคอน
  เฉพาะข้อความเท่านั้นที่จะถูกวาง และไม่มีองค์ประกอบแบบกราฟิก เมื่อวางที่ด้านนอกของข้อความอื่นๆ ข้อความที่วางจะปรากฏด้วยการจัดรูปแบบ OneNote เริ่มต้นของคุณ
 • รูปภาพ    รูปไอคอน
  สิ่งที่คัดลอกทั้งหมดจะถูกวางเป็นภาพๆ เดียว และไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ที่ปรากฏในภาพได้
  หมายเหตุ    อาจเป็นไปได้ที่จะดึงข้อความที่วางเป็นส่วนหนึ่งของภาพให้อยู่รูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ คลิกขวาที่รูปภาพที่มีข้อความ จากนั้นคลิก คัดลอกข้อความจากรูปภาพ

ความเข้ากันได้ของรุ่น OneNote 2010

 • กับ OneNote 2007   
  OneNote 2010 สามารถเปิดและแก้ไขสมุดบันทึกในรูปแบบ OneNote 2007 ได้
  ถ้าคุณต้องการใช้สมุดบันทึกที่ถูกสร้างขึ้นใน OneNote 2010 ร่วมกันกับคนที่ยังคงใช้ OneNote 2007 อยู่ คุณต้องแปลงสมุดบันทึกจากรูปแบบของ 2010 ไปเป็นรูปแบบของ 2007 โดยใน OneNote 2010 ให้คลิกขวาที่สมุดบันทึกในรายการบน แถบนำทาง แล้วคลิก คุณสมบัติ แล้วจากนั้นคลิก แปลงเป็น 2007 ใน กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติสมุดบันทึก (โปรดสังเกตว่า คุณลักษณะใหม่บางอย่างของรุ่น 2010 ไม่สามารถใช้ได้ในสมุดบันทึกของรุ่น 2007)
 • กับ OneNote 2003   
  OneNote 2010 สามารถเปิดอ่านสมุดบันทึกในรูปแบบ 2003 แต่ไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะถูกแปลงเป็นรูปแบบ OneNote 2010 หรือรูปแบบ OneNote 2007 เสียก่อน เมื่อต้องการแปลงสมุดบันทึก ให้เปิดสมุดบันทึกใน OneNote 2010 คลิกขวาในรายการของสมุดบันทึกบน แถบนำทาง แล้วคลิก คุณสมบัติ แล้วจากนั้นคลิก แปลงเป็น 2010 หรือ แปลงเป็น 2007 ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติสมุดบันทึก (โปรดสังเกตว่า คุณลักษณะใหม่บางอย่างของรุ่น 2010 ไม่สามารถใช้ได้ในสมุดบันทึกของรุ่น 2007)