หน้า 1 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ OneNote 2010

OneNote 2010 คุณเคยใช้งาน Microsoft Office OneNote รุ่นก่อนหน้ามาแล้ว และเพียงต้องการจะรู้จักใช้ส่วนที่เปลี่ยนแปลงในรุ่น 2010 ใช่หรือไม่ ถ้าเช่นนั้น หลักสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับคุณ


เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • เซสชันฝึกหัดสำหรับประสบการณ์ตรงหนึ่งเซสชัน (การฝึกปฏิบัติจำเป็นต้องใช้ OneNote 2010)
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียน แบบทดสอบนี้จะไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนที่คุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ทำงาน OneNote ที่เป็นกิจวัตรของคุณใน Microsoft OneNote 2010

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

คุณควรจะเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ที่เคยใช้งาน OneNote 2003 หรือ OneNote 2007 หรือทั้งสองอย่างมาแล้ว

หน้า 1 จาก 10ย้อนกลับถัดไป