สร้างสมุดบันทึกใหม่

เมื่อคุณติดตั้งและเรียกใช้ OneNote เป็นครั้งแรก สมุดบันทึกจะถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณ คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกใหม่ได้ตลอดเวลา และคุณสามารถสร้างสมุดบันทึกได้มากเท่าที่คุณต้องการ

  1. คลิก ไฟล์ > ใหม่ เพื่อแสดงตัวเลือก สมุดบันทึกใหม่

ขั้นตอนการทำงานของสมุดบันทึกใหม่ใน OneNote

  1. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการให้สร้างสมุดบันทึกใหม่ (ตัวอย่างเช่น OneDrive หรือ คอมพิวเตอร์)
  2. ทำตามพร้อมท์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก
  3. เมื่อสมุดบันทึกใหม่ถูกสร้างขึ้นแล้ว จะแสดงในรายการสมุดบันทึกของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สมุดบันทึกใหม่แต่ละเล่มจะมีส่วนหนึ่งส่วนที่มีหน้าเปล่าหนึ่งหน้า คุณสามารถสร้างส่วนเพิ่มเติมและเพิ่มหน้าใหม่ลงในสมุดบันทึกของคุณได้ตลอดเวลา

 หมายเหตุ    สมุดบันทึกที่คุณเปิดอยู่จะปรากฏในรายการ สมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถดูได้ด้วยการคลิกที่ลูกศรถัดจากชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ

 
 
นำไปใช้กับ:
OneNote 2013