แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneNote 2010

บทความนี้จะอธิบายแป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานทั่วไปใน Microsoft OneNote 2010 แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้อ้างอิง รูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์รูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกันทั้งหมดกับแป้นบน แป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นพิมพ์จะถูกแยกด้วยจุลภาค ( , )

 หมายเหตุ   บทความที่คุณอ่านอยู่ในขณะนี้อาจไม่ใช่รุ่นล่าสุด ถ้าแถบสถานะที่อยู่ใกล้กับด้านล่างของหน้าต่างนี้ระบุว่า ออฟไลน์ ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต คลิกปุ่ม ออฟไลน์ ในตัวแสดงวิธีใช้ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com บนเมนูทางลัด หรือเข้าเยี่ยมชม Office.com แล้วค้นหาเพจวิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติสำหรับ Microsoft OneNote 2010 เพื่อดูเอกสารล่าสุด

การเชื่อมโยงด่วน


การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่ CTRL+M
เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด CTRL+SHIFT+M
เทียบหน้าต่าง OneNote ชิดขอบ CTRL+ALT+D
เลิกทำการกระทำล่าสุด CTRL+Z
ทำซ้ำการกระทำล่าสุด CTRL+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

 หมายเหตุ   กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A
ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก CTRL+X
คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด CTRL+C
วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด CTRL+V
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด HOME
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด END
ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้าย
ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรขวา
ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ CTRL+ลูกศรซ้าย
ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ CTRL+ลูกศรขวา
ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย BACKSPACE
ลบหนึ่งอักขระทางขวา DELETE
ลบหนึ่งคำทางซ้าย CTRL+BACKSPACE
ลบหนึ่งคำทางขวา CTRL+DELETE
แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่ SHIFT+ENTER
ตรวจการสะกด F7
เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน SHIFT+F7
นำเมนูบริบทของบันทึกย่อ แท็บ หรือวัตถุอื่นใดที่มีโฟกัสอยู่ขึ้นมาแสดง SHIFT+F10
ดำเนินการกระทำที่แนะนำไว้บนแถบข้อมูลถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า CTRL+SHIFT+W

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เน้นข้อความที่เลือกด้วยสีเหลือง CTRL+SHIFT+H
หรือ CTRL+ALT+H
แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ CTRL+K
คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ) CTRL+SHIFT+C
วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ) CTRL+SHIFT+V

เปิดการเชื่อมโยงหลายมิติ

 หมายเหตุ   เคอร์เซอร์วางไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติที่จัดรูปแบบ

ENTER
นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก CTRL+B
นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก CTRL+I
นำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก CTRL+U
นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบขีดทับออกจากข้อความที่เลือก CTRL+ยัติภังค์
นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก CTRL+SHIFT+=
นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก CTRL+=
นำการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค
นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก CTRL+SLASH
นำลักษณะของหัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน CTRL+ALT+1
นำลักษณะของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน CTRL+ALT+2
นำลักษณะของหัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน CTRL+ALT+3
นำลักษณะของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน CTRL+ALT+4
นำลักษณะของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน CTRL+ALT+5
นำลักษณะของหัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน CTRL+ALT+6
นำลักษณะปกติไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน CTRL+SHIFT+N
เยื้องย่อหน้าจากซ้าย ALT+SHIFT+ลูกศรขวา
เอาการเยื้องย่อหน้าจากซ้ายออก ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย
จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา CTRL+R
จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย CTRL+L
เพิ่มขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก CTRL+SHIFT+>
ลดขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก CTRL+SHIFT+<
ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก CTRL+SHIFT+N
แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน CTRL+SHIFT+R

การเพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
แทรกเอกสารหรือแฟ้มบนหน้าปัจจุบัน ALT+N, F
แทรกเอกสารหรือแฟ้มเป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน ALT+N, O
แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง) ALT+SHIFT+P
แทรกรูปภาพจากแฟ้ม ALT+N, P
แทรกรูปภาพจากแสกนเนอร์หรือกล้อง ALT+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

 หมายเหตุ   ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+S
แทรกวันที่ปัจจุบัน ALT+SHIFT+D
แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน ALT+SHIFT+F
แทรกเวลาปัจจุบัน ALT+SHIFT+T
แทรกตัวแบ่งบรรทัด SHIFT+ENTER
เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ALT+=
สร้างตารางด้วยการเพิ่มคอลัมน์ที่สองลงในข้อความที่พิมพ์แล้ว TAB
สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว TAB

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

 หมายเหตุ   กด ENTER ครั้งที่สองเพื่อสิ้นสุดการตาราง

ENTER
สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง CTRL+ENTER
สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง ALT+ENTER
สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง CTRL+ALT+R
สร้างคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง CTRL+ALT+E
สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ) ENTER
ลบแถวปัจจุบันในตารางที่ไม่มีข้อมูลอยู่ (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวนั้น) DEL (กดสองครั้ง)

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

 หมายเหตุ   กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A
เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด SHIFT+END
เลือกทั้งบรรทัด (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด) SHIFT+ลูกศรลง
ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก CTRL+SHIFT+T
ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก Esc
ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าขึ้น ALT+SHIFT+UP ARROW
ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าลง ALT+SHIFT+ ลูกศรลง
ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง) ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย
ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางขวา (เพิ่มการเยื้อง) ALT+SHIFT+ลูกศรขวา
เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น CTRL+SHIFT+HYPHEN
ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก DELETE
เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด HOME
เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด END
ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้าย
ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรขวา
กลับไปยังหน้าที่แล้วที่ถูกเยี่ยมชม ALT+ลูกศรซ้าย
ไปยังหน้าถัดไปที่ถูกเยี่ยมชม ALT+ลูกศรขวา
เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก CTRL+ALT+P
เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก CTRL+ALT+S
กรอกลับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปสองสามวินาที CTRL+ALT+Y
กรอการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปข้างหน้าสองสามวินาที CTRL+ALT+U

การติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทำ CTRL+1
นำไปใช้หรือล้างแท็ก สำคัญ CTRL+2
นำไปใช้หรือล้างแท็ก คำถาม CTRL+3
นำไปใช้หรือล้างแท็ก จำไว้ใช้คราวต่อไป CTRL+4
นำไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกำหนด CTRL+5
ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง CTRL+6
ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง CTRL+7
ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง CTRL+8
ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง CTRL+9
เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก CTRL+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
แสดงทั้งระดับ 1 ALT+SHIFT+1
ขยายไปที่ระดับ 2 ALT+SHIFT+2
ขยายไปที่ระดับ 3 ALT+SHIFT+3
ขยายไปที่ระดับ 4 ALT+SHIFT+4
ขยายไปที่ระดับ 5 ALT+SHIFT+5
ขยายไปที่ระดับ 6 ALT+SHIFT+6
ขยายไปที่ระดับ 7 ALT+SHIFT+7
ขยายไปที่ระดับ 8 ALT+SHIFT+8
ขยายไปที่ระดับ 9 ALT+SHIFT+9
ขยายทุกระดับ ALT+SHIFT+0
เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ TAB
ลดการเยื้องลง 1 ระดับ SHIFT+TAB
ขยายหรือยุบเค้าร่าง ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก
ยุบเค้าร่างที่ขยาย ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

การระบุการตั้งค่าภาษา

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายก่อนในเครื่องมือ การกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office 2010

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา CTRL+LEFT SHIFT
ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย CTRL+RIGHT SHIFT
เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย TAB
ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย SHIFT+TAB

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานกับหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า F11
เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่ CTRL+M
เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด CTRL+SHIFT+M
ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า CTRL+SHIFT+*
พิมพ์หน้าปัจจุบัน Ctrl+P
เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก CTRL+N
เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า CTRL+SHIFT+[
ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า CTRL+SHIFT+]
สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน CTRL+ALT+N
ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน CTRL+ALT+[
เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน CTRL+ALT+]
สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน CTRL+SHIFT+ALT+N

เลือกรายการทั้งหมด

 หมายเหตุ   กด CTRL+A หลายครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

CTRL+A
เลือกหน้าปัจจุบัน CTRL+SHIFT+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม
ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น
ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง ALT+SHIFT+ ลูกศรลง
ย้ายจุดแทรกไปยังชื่อเรื่องของหน้า CTRL+SHIFT+T
ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้ ALT+PAGE UP
ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้ ALT+PAGE DOWN
เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน PAGE UP
เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน PAGE DOWN
เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน CTRL+HOME
เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน CTRL+END
ไปที่ย่อหน้าถัดไป CTRL+ลูกศรลง
ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า CTRL+ลูกศรขึ้น
ย้ายจุดแทรกขึ้นในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าขึ้น CTRL+ALT+ ลูกศรขึ้น
ย้ายจุดแทรกลงในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าลง CTRL+ALT+ ลูกศรลง
ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางซ้าย CTRL+ALT+ ลูกศรซ้าย
ย้ายจุดแทรกไปทางขวาในหน้าปัจจุบัน หรือขยายหน้าไปทางขวา CTRL+ALT+ ลูกศรขวา
ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป ALT+ลูกศรลง
ไปที่ต้นบรรทัด HOME
ไปที่ท้ายบรรทัด END
ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ ลูกศรซ้าย
ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ ลูกศรขวา
กลับไปยังหน้าที่แล้วที่ถูกเยี่ยมชม ALT+ลูกศรซ้าย
ไปยังหน้าถัดไปที่ถูกเยี่ยมชม ALT+ลูกศรขวา
ขยาย ALT+CTRL+ เครื่องหมายบวก (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+ เครื่องหมายบวก
ย่อ ALT+CTRL+ เครื่องหมายลบ (บนแป้นตัวเลข)
หรือ
ALT+CTRL+SHIFT+ ยัติภังค์

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 หมายเหตุ   ขณะที่ OneNote ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

CTRL+S

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
สร้างส่วนใหม่ CTRL+T
เปิดสมุดบันทึก CTRL+O
เปิดส่วน CTRL+ALT+SHIFT+O
ไปที่ส่วนถัดไป CTRL+TAB
ไปที่ส่วนก่อนหน้า CTRL+SHIFT+TAB
ไปที่หน้าถัดไปในส่วน CTRL+PAGE DOWN
ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน CTRL+PAGE UP
ไปที่หน้าแรกในส่วน ALT+HOME
ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน ALT+END
ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้ ALT+PAGE UP
ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้ ALT+PAGE DOWN
ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน CTRL+ALT+M
วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน CTRL+ALT+G
เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน CTRL+SHFT+A
วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน CTRL+SHIFT+G
ย้ายไปส่วนปัจจุบัน CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M
สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง CTRL+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด ENTER

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ย้ายจุดแทรกไปยังกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด CTRL+E
ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป ลูกศรลง
ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา ENTER
เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา CTRL+E, TAB, SPACE
เปิดบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา ALT+O หลังการค้นหา

ค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบัน

 หมายเหตุ   คุณสามารถสลับระหว่างการค้นหาจากทุกที่และการค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบันเมื่อใดก็ได้ด้วยการกด CRTL+E หรือ CTRL+F

Ctrl+F
ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป ENTER หรือ F3
ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า SHFT+F3
ยกเลิกการค้นหาและกลับไปที่หน้า ESC

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การใช้บันทึกย่อร่วมกัน

การใช้บันทึกย่อร่วมกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล CTRL+SHIFT+E

การใช้บันทึกย่อร่วมกันกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล CTRL+SHIFT+E
สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้ CTRL+SHIFT+1
สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้ CTRL+SHIFT+2
สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้ CTRL+SHIFT+3
สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้ CTRL+SHIFT+4
สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้ CTRL+SHIFT+5
เปิดงาน Outlook ที่เลือก CTRL+SHIFT+K
ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์ CTRL+SHIFT+9
ลบงาน Outlook ที่เลือก CTRL+SHIFT+0
ทำข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันในขณะนี้ SHIFT+F9
ทำข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด F9
ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่ายังไม่ได้อ่าน CTRL+Q

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กด
ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด CTRL+ALT+L

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
OneNote 2010