คำแนะนำทีละขั้นตอน: การเตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณให้พร้อมสำหรับการพิมพ์และแก้ไขข้อความในภาษาอื่น

บทความนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์หรือแก้ไขข้อความในภาษาอื่น และกำลังตั้งค่าคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก ขั้นตอนในบทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึง เมื่อคุณกำหนดค่าโปรแกรม Microsoft Office 2010 ของคุณให้สนับสนุนการพิมพ์และการแก้ไขในภาษาอื่น

ถ้าคุณทราบวิธีการพิมพ์และแก้ไขข้อความในภาษาอื่นอยู่แล้ว แต่ยังคงมีข้อสงสัย ให้ดูที่ส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อศึกษาเพิ่มเติม

 เคล็ดลับ   คุณอาจต้องการพิมพ์เพจนี้เพื่อใช้เป็นรายการตรวจสอบเมื่อคุณดำเนินการแต่ละขั้นตอนเสร็จ

คุณต้องการทำสิ่งใด


เตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณต้องการใช้, ภาษาของ Office 2010 และแพคภาษาใดๆ ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจจะต้องทำตามเพียงสองขั้นตอนที่แสดงในส่วนถัดไปเท่านั้นโดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติม

ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook Express 6.0 และมีปัญหากับตัวตรวจการสะกด ให้ดูที่ ปัญหาการตรวจการสะกดใน Outlook Express 6.0 ถ้าคุณต้องการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น ให้ดูที่ การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ขั้นตอน สำหรับข้อมูลทางกระบวนงาน โปรดดูที่
ขั้นตอนที่ 1    

พิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office Language Pack สำหรับสิ่งที่คุณต้องการทำหรือไม่

ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ Office Language Pack หรือคุณได้ติดตั้ง Office Language Pack สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้แล้ว ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 2 เปิดใช้งานเค้าโครงแป้นพิมพ์ใน Windows

พิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษา, Language Interface Pack หรือแพคการพิสูจน์อักษรหรือไม่

ทางเลือก     ซื้อ Microsoft Office Language Pack ถ้าจำเป็น

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการติดตั้ง Office Language Pack บนคอมพิวเตอร์ของบริษัทของคุณ ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ เพื่อดูว่าบริษัทของคุณมีสิทธิ์การใช้งานเฉพาะหน่วยงานสำหรับ Office Language Pack ที่คุณต้องการติดตั้งหรือไม่

ซื้อ Office Language Pack ชุดเดียว
ทางเลือก     ติดตั้ง Microsoft Office Language Pack ซื้อ ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้ง Microsoft Office Language Pack
ขั้นตอนที่ 2     ระบุภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง และภาษาของวิธีใช้เริ่มต้นสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

ทางเลือก     เปิดใช้งานเค้าโครงแป้นพิมพ์ (อักขระและสัญลักษณ์ภาษาที่พิมพ์ด้วยแป้นบนแป้นพิมพ์)

ทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณต้องการทำสิ่งต่อไปนี้

  • พิมพ์ภาษาที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากภาษาละติน เช่น อาหรับ จีน กรีก ญี่ปุ่น เกาหลี หรือรัสเซีย
  • พิมพ์ภาษาต่างๆ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษาละติน เช่น เยอรมันและสเปน โดยใช้เค้าโครงแป้นพิมพ์ของภาษานั้นๆ
การเปิดใช้งานเค้าโครงแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่นๆ

 เคล็ดลับ   สลับระหว่างภาษาต่างๆ ในขณะพิมพ์

การสลับระหว่างภาษาต่างๆ ในขณะพิมพ์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางนี้แสดงรายการงานทั่วไปที่คุณอาจต้องการใช้ขณะพิมพ์หรือแก้ไขในภาษาอื่น

เปิดใช้งาน Windows เพื่อใช้ภาษาอื่น สำหรับข้อมูลทางกระบวนงาน โปรดดูที่
เปิดใช้งานเค้าโครงแป้นพิมพ์สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ การเปิดใช้งานเค้าโครงแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่นๆ
เปลี่ยนภาษาเริ่มต้น (และพจนานุกรม) สำหรับโปรแกรม Office 2010 เปลี่ยนภาษาเริ่มต้นสำหรับโปรแกรม Office
เปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาคหรือรูปแบบตัวเลขเริ่มต้น เปลี่ยนรูปแบบวันที่ เวลา ตัวเลข หรือหน่วยวัด
เปิดใช้งาน Microsoft Office เพื่อใช้ภาษาอื่น สำหรับข้อมูลทางกระบวนงาน โปรดดูที่
เปิดตัวเลือกเฉพาะภาษาสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้
เปิด (หรือปิด) ตัวเลือกภาษาอัตโนมัติ การเปิดตัวเลือกภาษาอัตโนมัติ
พิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือไม่ พิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษา, Language Interface Pack หรือแพคการพิสูจน์อักษรหรือไม่
ซื้อแพคภาษา ซื้อ Office Language Pack ชุดเดียว
ใช้ภาษาอื่นในโปรแกรม Microsoft Office สำหรับข้อมูลทางกระบวนงาน โปรดดูที่
ตรวจการสะกดและไวยากรณ์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าภาษาและพจนานุกรมเริ่มต้นของคุณใน Windows ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น
ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อพิมพ์อักขระสากล (สำหรับ OneNote, Outlook และ Word) แป้นพิมพ์ลัดสำหรับอักขระสากล
ใช้โค้ดอักขระ ASCII เพื่อพิมพ์อักขระสากล (ทุกโปรแกรม) การแทรก ¢, £, ¥, ® และอักขระอื่นที่ไม่ได้อยู่บนแป้นพิมพ์
สลับระหว่างภาษาโดยใช้ แถบภาษา สลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา
สลับระหว่างภาษาด้วยการตั้งค่าภาษา สลับระหว่างภาษาต่างๆ ด้วยการตั้งค่าภาษาของการพิสูจน์อักษร
เอาภาษาและแบบอักษรที่คุณไม่ได้ใช้ออก เอาภาษาและแบบอักษรที่คุณไม่ได้ใช้ออก
ค้นหาคำด้วยผู้ช่วยภาษาอังกฤษ ค้นหาคำด้วยผู้ช่วยภาษาอังกฤษ
แปลข้อความ แปลข้อความในภาษาอื่น
ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ใด ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ใด
เลือกการเข้ารหัสข้อความขณะที่คุณเปิดและบันทึกแฟ้ม เลือกการเข้ารหัสข้อความขณะที่คุณเปิดและบันทึกแฟ้ม
หมายเลขระบุตำแหน่งกระทำการสำหรับแฟ้มที่เป็นภาษาเฉพาะ หมายเลขระบุตำแหน่งกระทำการสำหรับแฟ้มภาษาเฉพาะ
ปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาและแทนที่อักขระในภาษาอินดิก ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย ปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาและแทนที่อักขระในภาษาอินดิก ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010