วิดีโอ: แนะนำ Office 365 Midsize Business

หมายเหตุ ในขณะนี้ SkyDrive คือ OneDrive และ SkyDrive Pro คือ OneDrive for Business อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่ จาก SkyDrive เป็น OneDrive

ดูภาพรวมของ Office 365 Midsize Business เพื่อทำความเข้าใจและใช้งาน