การใช้อีเมลและอื่นๆ ใน Office 365

หมายเหตุ ในขณะนี้ SkyDrive คือ OneDrive และ SkyDrive Pro คือ OneDrive for Business อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่ จาก SkyDrive เป็น OneDrive

ใช้ Outlook และ Outlook Web App สำหรับอีเมล ปฏิทิน และอื่นๆ