การสื่อสารด้วย Lync ใน Office 365

หมายเหตุ ในขณะนี้ SkyDrive คือ OneDrive และ SkyDrive Pro คือ OneDrive for Business อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่ จาก SkyDrive เป็น OneDrive

ใช้ Lync เพื่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ประชุมแบบออนไลน์ และอื่นๆ