ใช้ Office และ Office Online ใน Office 365

หมายเหตุ ในขณะนี้ SkyDrive คือ OneDrive และ SkyDrive Pro คือ OneDrive for Business อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่ จาก SkyDrive เป็น OneDrive

 หมายเหตุ    Office Online ชื่อเดิมคือ Office Web Apps

เรียนรู้การใช้ Office และ Office Online