เข้าถึงเอกสาร Office ได้ทุกที่ด้วย Office 365

หมายเหตุ ในขณะนี้ SkyDrive คือ OneDrive และ SkyDrive Pro คือ OneDrive for Business อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ที่ จาก SkyDrive เป็น OneDrive

 หมายเหตุ    Word Online เดิมเรียกว่า Word Online

เรียนรู้วิธีใช้ OneDrive for Business และไซต์ทีมเพื่อสร้าง แชร์ และจัดระเบียบเอกสารได้จากทุกที่