เมื่อคุณสลับแผน Office 365 การเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มโดเมนใหม่

ถ้าคุณสลับแผน Office 365 Small Business ไปเป็นแผนอื่นที่ไม่อยู่ในตระกูล Small Business เช่น Office 365 Enterprise คุณอาจต้องดำเนินการขั้นตอนในการเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ Office 365 เพิ่มเติมหลังจากนั้น

เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะของคุณเพื่อใช้โดเมนแบบกำหนดเองของคุณก่อนที่จะสลับแผน ถ้าคุณทำเช่นนี้ ที่อยู่จะยังใช้งานได้อยู่หลังจากที่คุณสลับแผน แต่ในบางสถานการณ์สมมติ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในภายหลัง คุณอาจจำเป็นต้องเอาโดเมนแบบกำหนดเองออกและเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้สำหรับที่อยู่เว็บไซต์ของคุณใหม่

วิธีการเอาโดเมนแบบกำหนดเองออกและเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองใหม่ใน Office 365

  1. ไปที่หน้าตัวจัดการโดเมนที่ Office 365 > การดูแลระบบ > โดเมน
  2. เลือกโดเมนที่คุณต้องการเอาออก เช่น contoso1.com ในรายการโดเมน และคลิก เอาออก (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาโดเมนออกใน Office 365)
  3. บนหน้าตัวจัดการโดเมน ให้คลิก เพิ่มโดเมน และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อเพิ่ม contoso1.com ลงในบัญชีผู้ใช้ของคุณใหม่

ตอนนี้คุณสามารถกลับไปยังศูนย์การจัดการ SharePoint และเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณเป็น contoso1.com ได้

ตัวอย่างของสถานการณ์สมมติ

สถานการณ์สมมติที่ 1

คุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business คุณได้เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองสองโดเมนที่ได้รับการจัดการโดย Office 365 ได้แก่ contoso1.com และ contoso2.com ที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณถูกตั้งค่าเป็น contoso1.com

ตอนนี้คุณสลับแผนไปเป็นการสมัครใช้งาน Office 365 Enterprise ที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณจะยังคงใช้งาน contoso1.com ได้อยู่ แต่คุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์เป็น contoso2.com แต่ชื่อโดเมน contoso2.com ไม่ปรากฏอยู่ในรายการดรอปดาวน์ของศูนย์การจัดการ SharePoint คุณจึงไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่เว็บไซต์ได้

ถ้าเป็นไปได้ ให้เปลี่ยนเว็บไซต์สาธารณะของคุณเป็น contoso2.com ก่อนที่คุณจะสลับแผน หรือเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการสลับแผน ให้เอา contoso2.com ออกจาก Office 365 แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างโดเมน Office 365 เพื่อเพิ่มโดเมนดังกล่าวอีกครั้ง

หลังจากเพิ่มโดเมนใหม่ ให้กลับไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint และเปลี่ยนเว็บไซต์สาธารณะของคุณเป็น contoso1.com

สถานการณ์สมมติที่ 2

คุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business คุณได้เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองสองโดเมนที่ได้รับการจัดการโดย Office 365 ได้แก่ contoso1.com และ contoso2.com ที่คุณจัดการภายนอก Office 365 เว็บไซต์สาธารณะของคุณถูกตั้งค่าเป็นที่อยู่เริ่มต้น contoso-public.sharepoint.com

ตอนนี้คุณสลับแผนไปเป็นการสมัครใช้งาน Office 365 Enterprise คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์เป็น contoso1.com และหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น contoso2.com โดยไม่ต้องเอาชื่อโดเมนออกหรือเพิ่มชื่อโดเมนใน Office 365 ใหม่

สถานการณ์สมมติที่ 3

คุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 Small Business คุณได้เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองที่ได้รับการจัดการโดย Office 365, contoso1.com ที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณถูกตั้งค่าเป็น contoso1.com

ตอนนี้คุณสลับแผนไปเป็นการสมัครใช้งาน Office 365 Enterprise ที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะของคุณยังคงใช้งาน contoso1.com ได้อยู่ คุณต้องการใช้โดเมนแบบกำหนดเองใหม่สำหรับเว็บไซต์สาธารณะของคุณ ดังนั้นคุณจึงเพิ่ม contoso2.com ไปยัง Office 365 โดยการใช้ตัวช่วยสร้างโดเมน

หลังจากเพิ่มโดเมน ให้ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint และเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์เป็น contoso2.com

คำถามที่ถามบ่อย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า DNS สำหรับโดเมนแบบกำหนดเองของฉันได้รับการจัดการภายนอก Office 365

ถ้าคุณเลือกจัดการโดเมนของคุณภายนอก Office 365 ในระหว่างการตั้งค่าโดเมน แทนที่จะให้ Office 365 จัดการ DNS สำหรับโดเมนของ คุณจะไม่จำเป็นต้องเอาโดเมนออกและเพิ่มโดเมนใหม่เพื่อใช้โดเมนดังกล่าวเป็นเว็บไซต์สาธารณะหลังจากที่คุณสลับแผน

ถ้าฉันสลับไปยังแผนอื่นในกลุ่ม Small Business ฉันจะมีปัญหานี้หรือไม่

ไม่มี คุณเพียงต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเท่านั้น ถ้าคุณสลับแผนจากการสมัครใช้งานในกลุ่ม Small Business ไปเป็นแผนที่อยู่นอกกลุ่มของแผนดังกล่าว นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม ถ้าคุณสลับจากแผนนอกกลุ่ม Small Business เช่น แผน Midsize Business ไปเป็น แผน Small Business

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business