สลับไปที่แผนหรือการสมัครใช้งาน Office 365 อื่น

คุณสามารถสลับจากการสมัครใช้งาน Office 365 ในปัจจุบันไปใช้แผนการสมัครใช้งาน Office 365 อื่นได้ดังนี้

 • ในกลุ่มบริการเดียวกัน    ตัวอย่างเช่น จาก Office 365 Small Business ไปเป็น Office 365 Small Business Premium หรือจาก Office 365 Enterprise E1 ไปเป็น Office 365 Enterprise E3.
 • จากแผนแบบสแตนด์อโลน    ตัวอย่างเช่น จาก Exchange Online ไปเป็น Office 365 Enterprise E1 .
 • ไปยังกลุ่มบริการอื่น    ตัวอย่างเช่น จาก Office 365 Small Business ไปเป็น Office 365 Enterprise E3

สำหรับภาพรวมของฟีเจอร์ที่รวมอยู่ในแผนต่างๆ และราคา ให้ดูที่ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อกำหนดด้านเทคนิค ให้ดูที่ การเปรียบเทียบบริการของ Office 365

บทความนี้บอกถึงวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือน

ถ้าคุณจำเป็นต้องยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ ให้ดูที่ ยกเลิกการสมัครใช้งานของฉัน

เมื่อต้องการสลับแผน

แผนจำนวนมากสามารถสลับได้โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน เมื่อต้องการดูว่าแผนของคุณมีสิทธิ์หรือไม่ ให้ดูที่ แผนต่างๆ ที่สามารถใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนได้ ถ้าแผนของคุณไม่มีสิทธิ์ คุณจำเป็นต้องสลับแผนด้วยตนเอง

คุณไม่สามารถใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนได้ ถ้าการสมัครใช้งานของคุณมีผู้ใช้มากกว่า 300 คน ในการเข้าถึงตัวช่วยสร้างการสลับแผน คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (สำหรับ Office 365 Enterprise และ Office 365 Midsize Business) หรือผู้ดูแลระบบ (สำหรับ Office 365 Small Business)

 หมายเหตุ    ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนจากการสมัครใช้งานรุ่นทดลองใช้ของแผนหนึ่งไปเป็นการสมัครใช้งานที่มีการชำระค่าสมาชิกของอีกแผนหนึ่ง อันดับแรกให้คุณสั่งซื้อแผนที่คุณจะทดลองใช้แล้วทำการสลับแผน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ซื้อการสมัครใช้งานหลังจากลองใช้ Office 365 (สำหรับ Office 365 Small Business) หรือ ซื้อการสมัครใช้งานหลังจากลองใช้ Office 365 (สำหรับ Office 365 Enterprise หรือ Office 365 Midsize Business)

เมื่อต้องการสลับแผนโดยใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผน ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบริการของคุณบ้างในขณะที่แผนของคุณกำลังถูกสลับไป ดังนี้
 • บริการของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะ และผู้ใช้ยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 • ผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้พอร์ทัล Office 365 ได้
 • ผู้ใช้ของการสมัครใช้งานปัจจุบันของคุณถูกย้ายไปยังการสมัครใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ    อย่ามอบหมายสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ไปที่การสมัครใช้งานใหม่ในขณะที่แผนของคุณอยู่ระหว่างการสลับแผน เพราะอาจทำให้การสลับแผนมีปัญหาได้

 • การเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานปัจจุบันของคุณถูกปิดหลังจากที่คุณส่งการสั่งซื้อ และการเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานใหม่ของคุณจะไม่เริ่มจนกว่าการสลับจะเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับแผนว่ามีผลต่อการเรียกเก็บเงินของคุณอย่างไรบ้าง ให้ดูที่ การเรียกเก็บเงินและการสลับแผน
 • ถ้าคุณต้องการใช้โดเมนแบบกำหนดเองโดเมนอื่นสำหรับที่อยู่เว็บไซต์สาธารณะ Office 365 ของคุณ ให้เปลี่ยนที่อยู่ดังกล่าวก่อนที่คุณจะสลับแผน ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่เป็นโดเมนอื่นในภายหลัง คุณอาจจำเป็นต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม
 1. ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน (หรือคลิก ผู้ดูแลระบบ > การอนุญาตให้ใช้งาน หรือ ผู้ดูแลระบบ > จัดการและซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
 2. ในหน้า การสมัครใช้งาน ให้เลือกแผนที่คุณต้องการสลับไปใช้ จากนั้นภายใต้ ตัวเลือกแผน ให้คลิก สลับแผน
 3. ในหน้า เลือกแผนใหม่ ให้เลือกแผน แล้วคลิก ถัดไป
 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง เช็คเอาท์ คุณสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน ในหน้า รีวิว ได้โดยการคลิกลิงก์ แก้ไข ที่อยู่ติดกับการสมัครสมาชิกใหม่ของคุณ หรือเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณหรือความถี่ในหน้า การชำระเงิน
 5. ในหน้า การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก สถานะ เพื่อทำให้การสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์
  เมื่อหน้า การสลับแผน: สถานะ ปรากฏขึ้น ขั้นตอนการสลับแผนจะดำเนินการ และคุณจะเห็นหน้านี้จนกว่าแผนของคุณจะถูกสลับจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถปิดหน้า การสลับแผน: สถานะ และกลับมาที่นี่ในภายหลังได้โดยไม่เป็นการขัดจังหวะกระบวนการสลับแผน

 หมายเหตุ    โดยปกติแล้ว การสลับแผนจะใช้เวลาประมาณ10 นาที ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดหรือปัญหาเกิดขึ้น ตัวเลือกการกำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ของกระบวนการนี้ควรใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ถ้าคุณยังคงเห็นหน้า การสลับแผน: สถานะ หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียกเก็บเงินและการสมัครใช้งาน อาจมีปัญหากับการสลับแผนของคุณ

แผนต่างๆ ที่สามารถใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนได้

ถ้าเหตุการณ์ที่คุณต้องการอยู่ในรายการนี้ ให้ดูที่ คำแนะนำการสลับแผน ถ้าแผนของคุณไม่มีสิทธิ์ คุณจำเป็นต้องสลับแผนด้วยตนเอง

จากแผน ไปเป็นแผน
Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E3 Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plan 1)

Lync Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plan 3) Office 365 Enterprise E4
SharePoint Online (Plan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office Online ที่มี SharePoint Online Plan 1 หรือ Plan 2

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Exchange Online Kiosk

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

การเรียกเก็บเงินและการสลับแผน

การเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานปัจจุบันของคุณถูกปิดหลังจากที่คุณส่งการสั่งซื้อ และการเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานใหม่ของคุณจะเริ่มหลังจากการสลับเสร็จสมบูรณ์

บางสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการสลับแผน มีดังต่อไปนี้

 • ถ้าเครดิตของคุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ การสลับแผนสามารถใช้เวลานานถึงสองสัปดาห์    ถ้าเครดิตขององค์กรของคุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบก่อนการชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น คุณได้เลือกใบแจ้งหนี้พร้อมวิธีการชำระเงินที่ต้องตรวจสอบเครดิต หรือคุณถึงขีดจำกัดของระดับค่าใช้จ่ายบางอย่าง คุณจะไม่สามารถเพิ่มการสมัครใช้งานใหม่หรือสลับแผนได้ในขณะที่การตรวจสอบเครดิตกำลังดำเนินการอยู่ ในหน้า สิทธิ์การใช้งาน แผนที่มีอยู่จะแสดงเป็น ไม่มีตัวเลือก ในคอลัมน์ ตัวเลือกแผน การตรวจสอบเครดิตอาจใช้เวลานานถึงสองสัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์ ในช่วงเวลานี้ บริการที่เหลือของคุณในการสมัครใช้งานที่คุณมีอยู่จะสามารถเข้าถึงได้ตามปกติ เมื่อเครดิตของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว การสลับแผนของคุณจะเริ่มขึ้น และผู้ดูแลระบบจะเห็นหน้า การสลับแผน: สถานะ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Office 365
 • คุณไม่สามารถสลับแผนได้ ถ้าคุณใช้บัตรที่จ่ายเงินไว้ล่วงหน้าในการซื้อแผนของคุณ    การสลับแผนแบบจ่ายเงินไว้ล่วงหน้า ซึ่งก็คือแผนที่ใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ จะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตัวช่วยสร้าง การสลับแผน

สำหรับข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ให้ดูข้อมูลต่อไปนี้

จะทำอย่างไรถ้าฉันไม่เห็นลิงก์การสลับแผน แต่ฉันควรมีสิทธิ์ที่จะสลับแผน

ในบางครั้งแผนของคุณมีสิทธิ์ในการสลับแผน แต่คุณไม่เห็นลิงก์ สลับแผน ในหน้า สิทธิ์การใช้งาน ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

ในหน้าการสมัครใช้งาน ตัวเลือกแผนสำหรับการสมัครใช้งานแสดงข้อความตัวเลือก ไม่มี

หน้า สิทธิ์การใช้งาน: ตัวเลือก ไม่มี จะปรากฏขึ้นแทนที่ สลับแผน

มีเหตุผลที่เป็นไปได้สามข้อที่ทำให้คุณไม่เห็นลิงก์ สลับแผน เมื่อคุณมีสิทธิ์ ดังนี้

 • คุณอาจมี Office 365 Small Business เวอร์ชันก่อนการอัปเกรดบริการและมีผู้ใช้มากกว่า 25 คน ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถสลับแผนได้เพราะ Office 365 Small Business เวอร์ชันหลังการอัปเกรดบริการจะจำกัดผู้ใช้ไว้ที่ 25 คนเท่านั้น
 • บริการของคุณอาจพบปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่คุณจะสามารถสลับแผนได้

ปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไข

ปัญหาต่างๆ มีผลต่อความสามารถของคุณในการสลับแผน อันดับแรก แผนของคุณจะต้องถูกจัดเตรียมอย่างสมบูรณ์และไม่มีปัญหาด้านสถานภาพบริการ เมื่อต้องการดูว่ามีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสลับแผนของคุณหรือไม่ ให้ดูที่ส่วน สถานภาพบริการปัจจุบัน ของหน้า ภาพรวมเกี่ยวกับการสนับสนุน (ใน Office 365 Enterprise และ Office 365 Midsize Business ให้คลิก ผู้ดูแลระบบ > Office 365 > การสนับสนุน ใน Office 365 Small Business ให้คลิก ผู้ดูแลระบบ > ขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางออนไลน์) ตัวอย่างเช่น ในรูปต่อไปนี้ บริการ Exchange Online จะถูกปรับลง

รายการของบริการที่มีสถานภาพในปัจจุบันแสดงไว้ว่า Exchange ถูกปรับลง

สถานภาพบริการปัจจุบันแสดง Exchange Online ที่ถูกปรับลง

นอกจากนี้ ในการสลับแผน ผู้ใช้ทั้งหมดของคุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์การใช้งานมากกว่าที่คุณได้ซื้อไว้ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนว่า คุณมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นต้องแก้ไข คุณยังสามารถดูได้ว่าคุณมีปัญหานี้หรือไม่ ด้วยการคลิก ผู้ดูแลระบบ > สิทธิ์การใช้งาน (หรือ จัดการการซื้อและสิทธิ์การใช้งาน) > สิทธิ์การใช้งาน ในหน้า สิทธิ์การใช้งาน คุณจะเห็นปัญหาและลิงก์ไปยังการแก้ไขปัญหา ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

หน้าสิทธิ์การใช้งาน คอลัมน์สถานะระบุว่าผู้ใช้ 2 คนจำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหาทันที

คอลัมน์สถานะแสดงข้อขัดแย้งของสิทธิ์การใช้งาน

เพิ่มสิทธิ์การใช้งานเมื่อมีการสลับแผน

เมื่อคุณสลับแผนโดยใช้ตัวช่วยสร้าง การสลับแผน คุณสามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานในการสมัครใช้งานของคุณได้ คุณไม่สามารถเอาสิทธิ์การใช้งานออกในส่วนของการสลับแผนได้ ถ้าคุณต้องการลดสิทธิ์การใช้งาน คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียกเก็บเงินและการสมัครใช้งาน

เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานในขณะสลับแผน

 1. คลิก สลับแผน > เลือกแผนใหม่ > ถัดไป
 2. บนตัวช่วยสร้าง เช็คเอาท์ บนหน้า เตรียม ให้คลิก ถัดไป
 3. บนหน้า ตรวจทาน ให้คลิก แก้ไข

รูปของหน้า ตรวจทานการสั่งซื้อของคุณ ที่มี ลิงก์การแก้ไข ที่ถูกเน้น

 1. ในกล่องโต้ตอบการสมัครใช้งาน ให้แก้ไขจำนวนของสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ แล้วคลิก อัปเดตรถเข็น

สลับแผนด้วยตนเอง (โดยไม่มีตัวช่วยสร้างการสลับแผน)

แผนใดๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ แผนต่างๆ ที่สามารถใช้ตัวช่วยสร้างการสลับแผนได้ จะสามารถสลับได้ "ด้วยตนเอง"

การสลับแผนด้วยตนเองจะเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อแผนใหม่ การกำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ และการยกเลิกแผนเก่าของคุณ

 สิ่งสำคัญ   

 • คุณไม่สามารถสลับกลับไปยังแผนเก่าของคุณ หลังจากที่คุณสลับไปยังแผนในกลุ่มบริการอื่น
 • ถ้าคุณกำลังสลับไปเป็นแผนในกลุ่มบริการอื่น เป็นความคิดที่ดีที่จะสำรองข้อมูลทั้งหมดของบริษัทของคุณไว้ก่อนการสลับแผน

เมื่อต้องการสลับแผนด้วยตนเอง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียกเก็บเงินและการสมัครใช้งาน

 
 
นำไปใช้กับ:
ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business